Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Adobe After Effects

Cách tạo video 360° trong After Effects

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyen Huy Son (you can also view the original English article)

Đây là đường liên kết tới Dropbox để bạn có thể tải video hướng dẫn của bài này: https://db.tt/vHLyElEE

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một video 360° trong After Effects bằng cách sử dụng plugin SkyBox Studio của Mettle. Các bạn có thể làm cùng mình trong bài hướng dẫn này bằng cách tải một bản xài thử plugin Skybox Studio.

Trong phần đầu của bài này, mình sẽ tạo một cảnh 3D trong After Effects. Mình dùng plugin Element 3D để làm việc này, nhưng bạn có thể dùng bất kỳ plugin 3D nào khác hay chỉ cần chỉnh thuộc tính lớp 3D (3D layers) trong After Effects.

Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các thuộc tính của plugin Skybox Studio và học cách sử dụng plugin này. Qua đó chúng ta sẽ điều chỉnh hoạt động của camera trong môi trường 3D để tạo ra sản phẩm mình mong muốn.

Cuối cùng, chúng ta sẽ đi từng bước để học cách đăng một video 360° lên Youtube để mọi người cùng thưởng thức nó.

Video hướng dẫn

Những đường liên kết bổ ích khác

Các video 360° mẫu khác

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.