Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max

Sử dụng Dreamscape và 3ds Max tạo cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp

by
Read Time:3 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra cảnh hoàng hôn yên tĩnh tuyệt đẹp trên biển bằng cách sử dụng DreamScape và 3dsmax. DreamScape bao gồm các thiết lập về plug-in phức tạp trên 3dsmax, cho phép bạn tạo ra và render khung cảnh thực tế, cảnh biển, bầu trời, mây, ánh sáng ngoài trời và nhiều thứ khác.

Xem trước hiệu ứng cuối cùng


Bước 1

Trước hết, để render một cảnh với DreamScape, bạn cần phải tạo ra một ánh sáng đặc biệt được gọi là "Sun". Trong bảng "Create", nhấp vào biểu tượng "Lights", sau đó chọn "DreamScape" từ trình đơn thả xuống, và thêm một ánh sáng "Sun" trong khung nhìn.

Bước 2

Di chuyển ánh sáng này đến tọa độ: x = 1700, y = 11000, và z = 800.

Bước 3

Tạo ra một máy ảnh tự do, và di chuyển nó đến các tọa độ: x = 0, y = 0, và z = 100. Xoay camera '87' độ trên trục 'x'.

Bước 4

Tiếp theo, bạn sẽ tạo ra mặt trời và những đám mây. Bấm phím '8' trên bàn phím để mở bảng  "Environment". Trong "Atmosphere", nhấp vào nút "Add" và chọn "DreamScape".

Bước 5

Trong "General Parameters", nhấp nút "Preview" để mở cửa sổ "DreamScape Sky Preview"  Công cụ này cho phép bạn xem nhanh các cài đặt về bầu trời của bạn theo thời gian thực.

Bước 6

Trong "Atmosphere Parameters", thay đổi "Sky Density" thành '5', giá trị "Glow" là '4', và Scale "H lên '5000'.

Bước 7

 Sau đó, thay đổi "Haze Density" là '2', "H Scale" là '200', và giá trị "Brightness" là '2'.

Bước 8

Trong "Clouds Parameters", thay đổi "Clouds Type" thành "Cirrus". Dưới nhóm "Shape", thay đổi giá trị "Detail" là '16', "Scale" là '0.25', giá trị "Coverage" là '0.8' và giá trị "Sharpness" là '0.5'.

Bước 9

Nếu bạn muốn di chuyển các đám mây xung quanh, bạn có thể thực hiện điều đó trong cửa sổ "DreamScape Sky Preview". Nhấn vào "Clouds Shape Preview", và giữ chuột trái, di chuyển những đám mây và xem kết quả theo thời gian thực. Đây là hiệu ứng "Motion Offset" 'x' và tham số 'y'.

Bước 10

Render cảnh. Nếu bạn muốn một kết quả khác, bạn có thể thực hiện với tất cả các cài đặt này cho đến khi bạn hài lòng.

Bước 11

Tiếp theo, bạn sẽ tạo ra bề mặt biển. Đi đến bảng "Create", nhấp vào biểu tượng "Geometry", và từ trình đơn thả xuống, chọn "DreamScape Objects", và thêm "Sea Surface" vào trong khung nhìn.

Bước 12

Dưới  "Parameters", thay đổi "Surface Type" thành "Adaptive Mesh". Điều này cho phép bạn tạo ra một bề mặt biển tương đối so với vị trí máy ảnh của bạn và trường hiển thị (tức là bề mặt nước biển gần hơn sẽ có nhiều chi tiết hơn so với bề mặt nước biển xa hơn).

Bước 13

Thay đổi "Surface Width" là '400' và "Surface Length" là '10000'.

Bước 14

Dưới "Adaptive Mesh", nhấp vào biểu tượng "Pick Camera" và chọn máy ảnh trong khung nhìn.

Bước 15

Dưới "Waves", thay đổi "Height Scale" thành '0.7' và giá trị "Choppy Waves" là '1.3'.

Bước 16

Mở "Material Editor", nhấp vào biểu tượng "Get Material" và chọn "DreamScape: SeaMaterial" trong "Material Browser".

Bước 17

Trong "Material Editor", dưới "DreamScape: SeaMaterial Parameters", thiết lập giá trị "Sharpness" là '10', thay đổi "Sky Color Type" sang "DreamScape Sky", và "Underwater Color Type" sang "DreamScape SubSurface".

Bước 18

Trong khe "Bump Ma", thêm "DreamScape: Sea Bump" để thêm chi tiết vào những con sóng. Gán tài liệu này vào  "Sea Surface".

Bước 19

Cuối cùng, trong bảng "Time Configuration", thiết lập "FPS" sang '25' . Bật "Auto Key", tạo hiệu ứng "Sun" trên trục 'z', từ '800 'tại frame" 0 " đến '600' tại frame '100 '. Đó là tất cả, bây giờ bạn có thể render hiệu ứng.

Hiệu ứng cuối cùng

Dưới đây bạn có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng của tôi. Tôi hy vọng bạn thích này bài giới thiệu này về Dreamscape trong 3ds Max!

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.