Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Adobe After Effects

Cách tạo Tiêu đề Phim lấy cảm hứng từ thập niên 80 với Adobe After Effects

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Trong bài học này tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo và áp dụng hiệu ứng động các tiêu đề phim lấy cảm hứng từ thập niên 80 trong After Effects chỉ với các plug-in và các tài nguyên footage miễn phí.

Các tiêu đề của thập niên 80 được tạo ra theo phong cách của các bộ phim huyền bí hoặc kinh dị ở thời kỳ đó và tôi sẽ lấy nhiều cảm hứng từ dãy tiêu đề Stranger Things.

Video hướng dẫn

Những gì bạn sẽ cần cho bài hướng dẫn này

Một vài tài nguyên miễn phí cần thiết trước khi bạn bắt đầu.

Bạn sẽ cần plug-in After Effects Saber của Video Copilot. Bạn có thể tải nó ở đây.

Bạn cũng sẽ cần một số film 35mm miễn phí từ VisionColor mà bạn có thể tải về tại đây.

Trong hướng dẫn này tôi sẽ sử dụng hai phông chữ khác nhau miễn phí từ Google Fonts là BevanRaleway.

Cuối cùng, đảm bảo là bạn tải về các Tập tin Dự án cho hướng dẫn này — nó nằm về bên phải, hộp màu xanh với chữ Download Attachment.

Tôi đã kèm theo một preset After Effects sẽ giúp bạn tạo một số hạt màu trắng, và tôi cũng đã thêm một số hình miễn phí và hiệu ứng âm thanh mà tôi đã tạo, từ đó bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các tiêu đề những năm 80 của bạn.

Cách cài đặt Preset cho After Effects

Bạn sẽ cần kéo và thả preset After Effects White Grain.ffx được kèm theo Tập tin Dự án bên trong thư mục User Presets.

Đối với người dùng Mac OS X, tìm đến thư mục ~/Documents/Adobe/After Effects CC/User Presets/

Đối với người dùng Windows, tìm đến thư mục My Documents\Adobe\After Effects CC\User Presets\

Nên nhớ rằng thư mục After Effects CC có thể là một phiên bản khác so với được liệt kê ở đây, chẳng hạn như After Effects CC 2015.

User Presets folderUser Presets folderUser Presets folder
Thư mục User Presets

Các liên kết được đề cập trong hướng dẫn này

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.