Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Motion Graphics
Cgi

Vytvorenie manuálneho a automatického stmievanie žiarovky použitím výrazov

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Slovak (Slovenčina) translation by Zoli Rosa (you can also view the original English article)

V tomto tutoriále Vám ukážem ako vytvoriť efekt stmievanie žiarovky v Adobe After Effects použitím jednoduchých výrazov. Stmievanie môžete kontrolovať manuálne alebo automaticky.

Náhľad

1. Vytvorenie prvkov vo Photoshope

Krok 1

otvorte Photoshop

Open Photoshop
Otvorený Photoshop

Krok 2

Stlačte Ctrl-N aby ste vytvorili novú kompozíciu. Nastavte šírku a výšku dokumentu na 1280 a 720 pixelov.

New composition
Nová kompozícia

Krok 3

Importujte obrázok žiarovky do kompozície. Premenujte túto vrstvu na Žiarovka.

Bulb image
Obrázok žiarovky

Krok 4

S vybranou vrstvou Žiarovky, stlačte Ctrl-J a zduplikujte ju.

Make a duplicate layer
Urobte duplikovanú vrstvu

Krok 5

Premenujte skopírovanú vrstvu ako Sklo žiarovky.

Rename the copied layer
Premenujte skopírovanú vrstvu

Krok 6

Vypnite viditeľnosť u vrstvy Žiarovka. S pomocou Gumy vymažte spodnú časť žiarovky vo vrstve Sklo žiarovky.

Eraser tool
Nástroj guma

Krok 7

Zapnite viditeľnosť vrstvy Žiarovka.

Turn on the visibility
Zapnutá viditeľnosť

Krok 8

Stlačte Shift-Ctrl-N pre vytvorenie novej vrstvy. Premenujte túto vrstvu ako Posuvník.

Shift-Ctrl-N
Shift-Ctrl-N

Krok 9

Vytvorte tvar posuvníka vo vrstve Posuvník rovnako ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Slider layer
Vrstva Posuvník

Krok 10

Rovnakou cestou vytvorte novú vrstvu a pomenujte ju Tlačidlo posuvníka. Vytvorte tvar tlačidla rovnako ako je to na nasledujúcom obrázku.

Slider Button
Tlačítko posuvníka

Krok 11

Stiskněte Shift-Ctrl-N pro vytvoření nové vrstvy. Premenujte túto vrstvu na Vlákno.

Shift-Ctrl-N
Shift-Ctrl-N

Krok 12

S pomocou nástroja Štetec nakreslite vlákno bielou farbou.

Brush tool
štetec

Krok 13

Uložte súbor ako Žiarovka.PSD.

Save the file
uložte súbor

2. Skladanie v After Effects

Krok 1

Otvorte After Effects.

Open After Effects
Otvorený After Effects.

Krok 2

Stlačte Ctrl-I k otvorenie okna Importu súborov. Vyberte súbor Žiarovka.PSD a kliknite na Otvoriť.

Import Files
Import súborov

Krok 3

Objaví sa malé okno volieb. Vyberte Importovať druh ako Kompozíciu a potom kliknite na OK.

Composition
Kompozícia

Krok 4

Všetky prvky vrstvy Žiarovka.PSD boli importované ako kompozície Žiarovka. Dvakrát kliknite na kompozíciu Žiarovka v okne projektu. Všetky vrstvy sa zobrazí na časovej osi.

Bulb comp
kompozícia Žiarovky

Krok 5

Urobte eliptickú masku vo vrstve Pozadie. Zvýšte hodnotu zjemnenia masky aby ste stmavil rohy.

Background layer
Vrstva Pozadia

Krok 6

Vyberte vrstvu Sklo žiarovky a potom choďte do Efekty > Generovať > Vyplniť a použite tento efekt.

Effects Generate Fill
Efekty > Generovať > Vyplniť

Krok 7

Vyberte veľmi svetlú žltú ako farbu výplne. Sklo žiarovky podľa toho prevezme farbu.

Choose a very light yellow color
Vyberte veľmi svetlú žltú

Krok 8

S vybranou vrstvou Sklo žiarovky choďte do Efektov > Zafírová žiara > S_Žiara a vyberte ho. Zvýšte Šírku žiary na hodnotu 120 a Jas na 2.

Effects Sapphire Lighting S_Glow
Efekty > Zafírové blýskanie> S_Žiara

Krok 9

Rovnaký postup urobte aj u vrstvy Vlákno. S vybranou vrstvou Vlákno, vyberte efekt cez Efekty > Safírový lesk > S_Žiara. Zvýšte Šírku Žiara na hodnotu 36 a Jas na 5.

Effects Sapphire Lighting S_Glow
Efekty > Zafírové blýskanie> S_Žiara

Krok 10

S vybranou vrstvou Vlákno a stlačeným klávesom Alt, kliknite na stopky u nastavenie Jasu. Otvorí sa okno editora výrazov. em napíšte nasledujúci kód:


Expression
Výraz

Krok 11

Opakujte proces pre hodnotu Priehľadnosti u vrstvy Vlákno So stlačeným klávesom Alt, kliknite na stopky u Priehľadnosti. Otvorí sa okno editora výrazov. Sem napíšte nasledujúci kód:


Expression
Výraz

Krok 12

Rovnaký postup aplikujte pre hodnotu Priehľadnosti u vrstvy Sklo žiarovky. So stlačeným klávesom Alt, kliknite na stopky u Priehľadnosti. Otvorí sa okno editora výrazov. Sem napíšte nasledujúci kód:


Expression
Výraz

Krok 13

Ak chcete automatické stmievanie, potom sa stlačeným klávesom Alt kliknite na stopky u Pozícia na vrstve Tlačidlo posuvníka. Otvorí sa okno editora výrazov. Sem napíšte nasledujúci kód:


Wiggle Expression
Úprava výrazu

Krok 14

Posuňte Y pozíciu vrstvy Tlačidlo posuvníka. Intenzita vlákna a žiara žiarovky možno ovládať posúvaním tlačidla posuvníka po osi Y.

Hrajte sa s hodnotami yMin a Ymax k získaniu rôznych výsledkov.

Play the animation
prehrajte animáciu

Záver

Hoci je potreba trocha matematiky a znalosť scriptovania, môžete urobiť krásne práce ľahko s pomocou výrazov, ktoré vám ušetrí veľa času.

Sledujte túto stránku, pretože prídem aj s ďalšími tutoriály založenými na prácu s výrazmi.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.