Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Blender

Jednopunktowe śledzenie w Blender

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Podgląd

1. Śledzenie ujęcia

Krok 1

Otwórz Blender.

Open Blender
Otwórz Blender

Krok 2

Kliknij Editor i wybierz Movie Clip Editor.

Movie Clip Editor
Movie Clip Editor

Krok 3

Kliknij Open, aby importować ujęcie do Movie Clip Editor.

Movie Clip Editor
Movie Clip Editor

Krok 4

Przejdź do folderu z sekwencją obrazów ujęcia. Wybierz pierwszą klatkę i kliknij przycisk Open Clip.

Open Clip
Open Clip

Krok 5

W ten sposób ujęcie zostanie dodane do edytora wideo. Kliknij przycisk Prefetch Frames, aby załadować sekwencję obrazów do pamięci RAM. Alternatywnie, możesz nacisnąć klawisz P.

Prefetch Frames
Prefetch Frames

Krok 6

Aby śledzić ujęcie, spróbuj znaleźć punkt o wysokim kontraście. Po znalezieniu punktu, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij w niego lewym klawiszem myszy.

Na ujęciu pojawi się punkt śledzący.

Tracker
Punkt śledzący

Krok 7

Teraz kliknij przycisk Track Forward, aby śledzić ujęcie.

Track Forward
Track Forward

Krok 8

Po kilku sekundach śledzenie ujęcia zostanie zakończone. Możesz odtworzyć wideo, aby sprawdzić rzetelność śledzenia. W tym przypadku, ujęcie zostało przeanalizowane bez żadnych problemów.

Tracking done
Śledzenie zakończone

2. Komponowanie ujęcia w Node Editor

Krok 1

Kolejnym etapem jest praca w trybie Compositor. Kliknij Editor i wybierz Node Editor.

Node Editor
Node Editor

Krok 2

Tak wygląda domyślny interfejs edytor węzłów. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w Fusion lub Nuke, bez problemu odnajdziesz się w tym edytorze. Kliknij mały znak + po lewej stronie.

Node Panel
Panel węzłów

Krok 3

Otworzy się panel węzłów.

Node Panel
Panel węzłów

Krok 4

Przejdź do Input > Movie Clip. W oknie Node Editor pojawi się węzeł Movie Clip.

Node Editor
Node Editor

Krok 5

W ten sam sposób, przejdź do Output > CompositeOutput > Viewer. Węzły Composite i Viewer zostaną dodane.

Viewer node
Węzeł Viewer

Krok 6

W węźle Movie Clip, kliknij Open i importuj ujęcie.

Movie Clip node
Węzeł Movie Clip

Krok 7

Połącz właściwość Image węzła Movie Clip z właściwością Image węzła Viewer.

Alternatywnie, po zaznaczeniu węzła Movie Clip, naciśnij i przytrzymaj CTRL-SHIFT i kliknij węzeł Movie Clip. W ten sposób połączysz oba węzły.

Movie Clip and Viewer Node
Węzły Movie Clip i Viewer

Krok 8

Zaznacz opcję Backdrop, aby zobaczyć ujęcie wewnątrz kompozytora.

Backdrop
Backdrop

Krok 9

Przejdź do Input > Image. Węzeł Image pojawi się w oknie Node Editor. Wykorzystam ten węzeł do importowania obrazu, który chcę nałożyć na ujęcie w tle.

Node Editor
Node Editor

Krok 10

W węźle Image, kliknij Open i importuj obraz.

Image node
Węzeł Image

Krok 11

Aby zobaczyć obraz, naciśnij i przytrzymaj CTRL-SHIFT i kliknij węzeł Image. Obraz to prosty znak z kanałem alfa.

Ctrl-Shift together
Klawisze CTRL-SHIFT

Krok 12

Nadszedł czas na scalenie obu węzłów, aby zobaczyć efekt końcowy. Przejdź do Color > Mix. Węzeł Mix pojawi się oknie Node Editor.

Node Editor window
Okno Node Editor

Krok 13

Umieść węzeł Mix między węzły Movie Clip i Viewer.

Mix node
Węzeł Mix

Krok 14

Połącz właściwość Image węzła Image z właściwością Image węzła Mix.

Image node
Węzeł Image

Krok 15

Zaznacz opcję Alpha węzła Mix.

Alpha option
Opcja Alpha

Krok 16

Obraz na pierwszym planie jest całkiem duży i pokrywa obraz w tle. Przejdź do Distort > Transform. W oknie Node Editor pojawi się węzeł Transform. Wykorzystam ten węzeł do zmniejszenia rozmiaru obrazu na pierwszym planie.

Transform node
Węzeł Transform

Krok 17

Umieść węzeł Transform między węzły Image i Mix. Wykorzystałem wartości węzła do umieszczenia i zmniejszenia obrazu w zależności od potrzeb.

Image and Mix Nodes
Węzły Image i Mix

Krok 18

Przejdź do Input > Track Position. W oknie Node Editor pojawi się węzeł Track Position.

Track Position
Track Position

Krok 19

Kliknij ikonę Browse ID Data w węźle Track Position. Wybierz ujęcie, które było śledzone.

Browse ID Data
Browse ID Data

Krok 20

Pojawią się dwie nowe opcje - Camera i Tracking Data. Kliknij Camera i wybierz kamerę programu Blender. Kliknij Tracking Data i wybierz punk śledzenia z listy.

Tracking Data
Tracking Data

Krok 21

Przejdź ponownie do Distort > Transform. W oknie Node Editor pojawi się węzeł Transform. Połączę go z węzłem Track Position.

Transform
Transform

Krok 22

Umieść nowy węzeł Transform między istniejącymi węzłami Transform i Viewer.

Transform node and Viewer Nodes
Węzły Transform i Viewer

Krok 23

Połącz właściwości X i Y węzła Track Position z odpowiednimi właściwościami węzła Transform.

Track Position
Track Position

Zmień tryb węzła Track Position z Absolute na Relative Frame.

Absolute to Relative Frame
Absolute na Relative Frame

Krok 24

Projekt gotowy. Odtwórz ujęcie i zwróć uwagę, że obraz na pierwszym planie podąża za ujęciem w tle.

Na koniec, musimy wykonać kilka działań w postprodukcji.

A little bit of post production work
Kilka działań w postprodukcji

Krok 25

Zmień węzeł Mix na Overlay.

Overlay
Overlay

Zwróć uwagę jak obraz na pierwszym planie idealnie miesza się z ujęciem w tle.

Final
Efekt końcowy

Krok 26

Możesz również dodać węzeł Blur. Nałożenie małej ilości rozmycia perfekcyjnie wpasowuje obraz na pierwszym planie z obrazem w tle.

Add a little blur
Dodaj trochę rozmycia

Podsumowanie

W tej części serii poradników, pokazałem ci jak wykonać jednopunktowe śledzenie. W kolejnej części, nauczę cię jak przeprowadzać dwupunktowe śledzenie.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.