7 days of unlimited AE and Premiere Pro templates & videos - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Blender

Jednopunktowe śledzenie w Blender

Read Time: 4 mins

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Podgląd

1. Śledzenie ujęcia

Krok 1

Otwórz Blender.

Open BlenderOpen BlenderOpen Blender
Otwórz Blender

Krok 2

Kliknij Editor i wybierz Movie Clip Editor.

Movie Clip EditorMovie Clip EditorMovie Clip Editor
Movie Clip Editor

Krok 3

Kliknij Open, aby importować ujęcie do Movie Clip Editor.

Movie Clip EditorMovie Clip EditorMovie Clip Editor
Movie Clip Editor

Krok 4

Przejdź do folderu z sekwencją obrazów ujęcia. Wybierz pierwszą klatkę i kliknij przycisk Open Clip.

Open ClipOpen ClipOpen Clip
Open Clip

Krok 5

W ten sposób ujęcie zostanie dodane do edytora wideo. Kliknij przycisk Prefetch Frames, aby załadować sekwencję obrazów do pamięci RAM. Alternatywnie, możesz nacisnąć klawisz P.

Prefetch FramesPrefetch FramesPrefetch Frames
Prefetch Frames

Krok 6

Aby śledzić ujęcie, spróbuj znaleźć punkt o wysokim kontraście. Po znalezieniu punktu, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij w niego lewym klawiszem myszy.

Na ujęciu pojawi się punkt śledzący.

TrackerTrackerTracker
Punkt śledzący

Krok 7

Teraz kliknij przycisk Track Forward, aby śledzić ujęcie.

Track ForwardTrack ForwardTrack Forward
Track Forward

Krok 8

Po kilku sekundach śledzenie ujęcia zostanie zakończone. Możesz odtworzyć wideo, aby sprawdzić rzetelność śledzenia. W tym przypadku, ujęcie zostało przeanalizowane bez żadnych problemów.

Tracking doneTracking doneTracking done
Śledzenie zakończone

2. Komponowanie ujęcia w Node Editor

Krok 1

Kolejnym etapem jest praca w trybie Compositor. Kliknij Editor i wybierz Node Editor.

Node EditorNode EditorNode Editor
Node Editor

Krok 2

Tak wygląda domyślny interfejs edytor węzłów. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w Fusion lub Nuke, bez problemu odnajdziesz się w tym edytorze. Kliknij mały znak + po lewej stronie.

Node PanelNode PanelNode Panel
Panel węzłów

Krok 3

Otworzy się panel węzłów.

Node PanelNode PanelNode Panel
Panel węzłów

Krok 4

Przejdź do Input > Movie Clip. W oknie Node Editor pojawi się węzeł Movie Clip.

Node Editor Node Editor Node Editor
Node Editor

Krok 5

W ten sam sposób, przejdź do Output > CompositeOutput > Viewer. Węzły Composite i Viewer zostaną dodane.

Viewer nodeViewer nodeViewer node
Węzeł Viewer

Krok 6

W węźle Movie Clip, kliknij Open i importuj ujęcie.

Movie Clip nodeMovie Clip nodeMovie Clip node
Węzeł Movie Clip

Krok 7

Połącz właściwość Image węzła Movie Clip z właściwością Image węzła Viewer.

Alternatywnie, po zaznaczeniu węzła Movie Clip, naciśnij i przytrzymaj CTRL-SHIFT i kliknij węzeł Movie Clip. W ten sposób połączysz oba węzły.

Movie Clip and Viewer NodeMovie Clip and Viewer NodeMovie Clip and Viewer Node
Węzły Movie Clip i Viewer

Krok 8

Zaznacz opcję Backdrop, aby zobaczyć ujęcie wewnątrz kompozytora.

BackdropBackdropBackdrop
Backdrop

Krok 9

Przejdź do Input > Image. Węzeł Image pojawi się w oknie Node Editor. Wykorzystam ten węzeł do importowania obrazu, który chcę nałożyć na ujęcie w tle.

Node EditorNode EditorNode Editor
Node Editor

Krok 10

W węźle Image, kliknij Open i importuj obraz.

Image nodeImage nodeImage node
Węzeł Image

Krok 11

Aby zobaczyć obraz, naciśnij i przytrzymaj CTRL-SHIFT i kliknij węzeł Image. Obraz to prosty znak z kanałem alfa.

Ctrl-Shift togetherCtrl-Shift togetherCtrl-Shift together
Klawisze CTRL-SHIFT

Krok 12

Nadszedł czas na scalenie obu węzłów, aby zobaczyć efekt końcowy. Przejdź do Color > Mix. Węzeł Mix pojawi się oknie Node Editor.

Node Editor windowNode Editor windowNode Editor window
Okno Node Editor

Krok 13

Umieść węzeł Mix między węzły Movie Clip i Viewer.

Mix node Mix node Mix node
Węzeł Mix

Krok 14

Połącz właściwość Image węzła Image z właściwością Image węzła Mix.

Image nodeImage nodeImage node
Węzeł Image

Krok 15

Zaznacz opcję Alpha węzła Mix.

Alpha optionAlpha optionAlpha option
Opcja Alpha

Krok 16

Obraz na pierwszym planie jest całkiem duży i pokrywa obraz w tle. Przejdź do Distort > Transform. W oknie Node Editor pojawi się węzeł Transform. Wykorzystam ten węzeł do zmniejszenia rozmiaru obrazu na pierwszym planie.

Transform nodeTransform nodeTransform node
Węzeł Transform

Krok 17

Umieść węzeł Transform między węzły Image i Mix. Wykorzystałem wartości węzła do umieszczenia i zmniejszenia obrazu w zależności od potrzeb.

Image and Mix NodesImage and Mix NodesImage and Mix Nodes
Węzły Image i Mix

Krok 18

Przejdź do Input > Track Position. W oknie Node Editor pojawi się węzeł Track Position.

Track PositionTrack PositionTrack Position
Track Position

Krok 19

Kliknij ikonę Browse ID Data w węźle Track Position. Wybierz ujęcie, które było śledzone.

Browse ID Data Browse ID Data Browse ID Data
Browse ID Data

Krok 20

Pojawią się dwie nowe opcje - Camera i Tracking Data. Kliknij Camera i wybierz kamerę programu Blender. Kliknij Tracking Data i wybierz punk śledzenia z listy.

Tracking DataTracking DataTracking Data
Tracking Data

Krok 21

Przejdź ponownie do Distort > Transform. W oknie Node Editor pojawi się węzeł Transform. Połączę go z węzłem Track Position.

Transform Transform Transform
Transform

Krok 22

Umieść nowy węzeł Transform między istniejącymi węzłami Transform i Viewer.

Transform node and Viewer NodesTransform node and Viewer NodesTransform node and Viewer Nodes
Węzły Transform i Viewer

Krok 23

Połącz właściwości X i Y węzła Track Position z odpowiednimi właściwościami węzła Transform.

Track PositionTrack PositionTrack Position
Track Position

Zmień tryb węzła Track Position z Absolute na Relative Frame.

Absolute to Relative FrameAbsolute to Relative FrameAbsolute to Relative Frame
Absolute na Relative Frame

Krok 24

Projekt gotowy. Odtwórz ujęcie i zwróć uwagę, że obraz na pierwszym planie podąża za ujęciem w tle.

Na koniec, musimy wykonać kilka działań w postprodukcji.

A little bit of post production workA little bit of post production workA little bit of post production work
Kilka działań w postprodukcji

Krok 25

Zmień węzeł Mix na Overlay.

OverlayOverlayOverlay
Overlay

Zwróć uwagę jak obraz na pierwszym planie idealnie miesza się z ujęciem w tle.

FinalFinalFinal
Efekt końcowy

Krok 26

Możesz również dodać węzeł Blur. Nałożenie małej ilości rozmycia perfekcyjnie wpasowuje obraz na pierwszym planie z obrazem w tle.

Add a little blurAdd a little blurAdd a little blur
Dodaj trochę rozmycia

Podsumowanie

W tej części serii poradników, pokazałem ci jak wykonać jednopunktowe śledzenie. W kolejnej części, nauczę cię jak przeprowadzać dwupunktowe śledzenie.

Advertisement
Did you find this post useful?
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.