Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Adobe After Effects
Cgi

Dodawanie uszkodzonej ściany do ujęcia filmowego za pomocą śledzenie 3D

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

1. Importowanie ujęcia

Krok 1

Otwórz After Effects.

Krok 2

Naciśnij CTRL-N, aby otworzyć okno Composition Settings. Nazwij nową kompozycję Final, ustaw czas trwania 6 sekund i rozdzielczość 720/576.

Krok 3

Naciśnij CTRL-I, aby otworzyć okno Import File. Ujęcie występuje w formie sekwencji obrazów. Wybierz pierwszą klatkę, zaznacz opcje JPEG Sequence i kliknij Open.

Krok 4

Przeciągnij i upuść sekwencję obrazów na oś czasu. W ten sposób wideo pojawi się w widoku kompozycji.

2. Śledzenie 3D

Krok 1

Po zaznaczeniu warstwy sekwencji obrazów, przejdź do Effect > Perspective > 3D Camera Tracker.

Krok 2

Jak tylko dodasz efekt 3D Camera Tracker, system rozpocznie analizowanie ujęcia. Postęp śledzenia można zobaczyć w widoku kompozycji.

Krok 3

Po zakończeniu śledzenia, na ujęciu pojawi się klika punków.

Krok 4

Punkty śledzenia pomogą wygenerować płaszczyznę 3D do łączenia oraz kamerę. Musisz wybrać przynajmniej cztery punkty, aby wygenerować dodatkową warstwę.

Wybierz cztery punkty znajdujące w rogach ramki jak pokazano na poniższym zrzucie.

Krok 5

Po zaznaczeniu czterech punktów, kliknij prawym klawiszem mysz i wybierz Create Solid and Camera.

Krok 6

Na osi czasu pojawi się warstwa oraz kamera 3D. Warstwa płaszczyzny jest połączona z ujęciem oraz podąża za kamerą.

Krok 7

Po zaznaczeniu warstwy, przejdź do Effect > Distort > Corner Pin.

Krok 8

Po zaznaczeniu lewego górnego rogu płaszczyzny, przeciągnij go do lewego górnego rogu ramki obrazu.

Krok 9

Po zaznaczeniu prawego górnego rogu płaszczyzny, przeciągnij go do prawego górnego rogu ramki obrazu.

Krok 10

Po zaznaczeniu lewego dolnego rogu płaszczyzny, przeciągnij go do lewego dolnego rogu ramki obrazu.

Krok 11

Po zaznaczeniu prawego dolnego rogu płaszczyzny, przeciągnij go do prawego dolnego rogu ramki obrazu.

Krok 12

W związku ze śledzeniem i dopasowaniem rogów warstwy, w czasie trwania ujęcia płaszczyzna pokrywa cała ramkę obrazu.

3. Zastosowanie Track Matte

Krok 1

Umieść warstwę płaszczyzn nad ujęciem z ramką obrazu. Po zaznaczeniu warstwy ujęcia, przejdź do karty Track Matte i wybierz opcję Alpha Matte.

Krok 2

Ta czynność usuwa z ujęcia wszystko oprócz ramki obrazu. Nie ma potrzeby dodawania maski lub wykonywania rotoskopii.

4. Komponowanie uszkodzone ściany

Krok 1

Wykonałem pęknięcie, które wkomponuję w scenę. Teraz wystarczy importować plik do głównej kompozycji.

Krok 2

Włącz opcję 3D dla warstwy pęknięcia. Skopiuj właściwości Transform i Corner Pin warstwy płaszczyzny i wklej je do warstwy pęknięcia.

Krok 3

Zwiększ wartość Scale warstwy pęknięcia w taki sposób, aby pojawiła się za ramką obrazu.

Krok 4

Umieść ujęcie z ramką obrazu pod wszystkimi warstwami.

Krok 5

Zmień tryb warstwy pęknięcia na Multiply. Teraz pęknięcie wygląda jak część ujęcia.

Krok 6

Utwórz nową kompozycję. Zmień jej nazwę na Broken Wall.

Krok 7

Mamy obraz muru. Teraz wystarczy importować plik do kompozycji Broken Wall.

Krok 8

Za pomocą narzędzia Pen, narysuj małą maskę wokół muru.

Krok 9

Importuj plik muru do głównej kompozycji. Włącz opcję 3D dla warstwy Broken Wall. Skopiuj właściwości Transform i Corner Pin warstwy płaszczyzny i wklej je do warstwy Broken Wall.

Krok 10

Umieść warstwę Broken Wall nad Crack. Zwiększ wartość Scale warstwy muru, aby pojawiła się za ramką obrazu.

Naciśnij przycisk Play i obejrzyj jak pęknięcie i uszkodzona ściana idealnie komponują się ze sceną.

Efekt końcowy

Podsumowanie

Track Matte jest świetną techniką w After Effects, która pomoże zaoszczędzić mnóstwo czasu. Z pomocą śledzenia 3D w After Effects, może zdziałać cuda.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.