Birthday Sale! Up to 40% off unlimited courses & creative assets Birthday Sale! Save up to 40%!
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max
Cgi

Renderowanie wieloprzebiegowe i komponowanie w 3ds Max i After Effects - część 2

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

1. Tworzenie podstawowej sceny

Krok 1

Otwórz 3ds Max.

Open 3ds Max
Otwórz 3ds Max

Krok 2

Wykonałem prostą scenę. Umieściłem w niej trzy obiekty nieco oddalone od siebie.

Make objects
Utwórz obiekty

Krok 3

Naciśnij Ctrl-C, aby stworzyć kamerę w widoku z perspektywy.

Create a camera
Utwórz kamerę

2. Ustaw ID obiektu

Krok 1

Po zaznaczeniu czajnika, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Object Properties.

Object Properties
Object Properties

Krok 2

Otworzy się okno Object Properties. Ustaw wartość Object ID na 1.

Object ID
Object ID

Krok 3

W ten sam sposób ustaw wartość Object ID walca na 2.

Object ID
Object ID

Krok 4

W ten sam sposób ustaw wartość Object ID sześcianu na 3.

Object ID
Object ID

3. Renderowanie w formacie RPF

Krok 1

Naciśnij SHIFT-Q lub klawisz F9, aby wyrenderować scenę.

Shift-Q
SHIFT-Q

Krok 2

Kliknij ikonę Save Image. Otworzy się okno Save Image. Nazwij plik Diffuse i wybierz RPF jako format pliku. Kliknij przycisk Save.

Save Image
Zapisz obraz

Krok 3

Otworzy się okno RPF Image File Format. Wybierz opcję 16 Bits per channels. Zaznacz wszystkie opcje. Kliknij przycisk OK.

RPF Image File Format
RPF Image File Format

4. Komponowanie w After Effects

Krok 1

Otwórz After Effects. Dodaj plik Diffuse.RPF do osi czasu. Zwróć uwagę, że plik został dodany razem ze wszystkimi właściwościami, takimi jak Z-depthObject IDZ-coverage itp.

Open After Effets
Otwórz After Effects

Krok 2

Po zaznaczeniu warstwy Diffuse.RPF, przejdź do Effects > 3D Channel > ID Matte.

Effects 3D Channel ID Matte
Effects > 3D Channel > ID Matte

Krok 3

W efekcie ID Matte, domyślna wartość ID Selection jest ustawiona na 0.

ID Matte
ID Matte

Krok 4

Ustaw wartość ID Selection na 1. Zwróć uwagę, że tylko czajnik jest widoczny. To dlaczego, że w 3ds Max ustawiłem wartość ID czajnika na 1.

ID Selection
ID Selection

Krok 5

Utwórz kopię warstwy Diffuse.RPF naciskając klawisze CTRL-D.

Tym razem ustaw wartość ID Selection an 2. Pojawi się walec, ponieważ w 3ds Max ustawiłem jego ID na 2.

DiffuseRPF
Diffuse.RPF

Krok 6

Ponownie powiel warstwę Diffuse.RPF naciskając klawisze CTRL-D. Tym razem ustaw wartość ID Selection na 3. Pojawi się również sześcian, ponieważ w 3ds Max ustawiłem jego ID na 3.

DiffuseRPF
Diffuse.RPF

Krok 7

Możesz odpowiednio nazwać poszczególne warstwy czajnika, walca i sześcianu. Dodaj ponownie warstwę diffuse jak tło, aby pokazać płaszczyznę.

Rename the layers
Zmień nazwy warstw

Krok 8

Teraz możesz sterować poszczególnymi warstwami. Na przykład, jeśli chcesz zmienić kolor czajnika, zaznacz odpowiednią warstwę i przejdź do Effect > Color Correction > Hue/Saturation.

Effect Color Correction Hue Saturation
Effect > Color Correction > Hue/ Saturation

Krok 9

Zmień wartość Master Hue, a zobaczysz jak kolor czajnika przyjmuje inną barwę.

Master Hue
Master Hue

Krok 10

W ten sam sposób możesz nałożyć efekt Glow na warstwę walca. Dzięki temu możesz sterować osobno każdą warstwą i nałożyć dowolny efekt.

Glow
Glow

5. Komponowanie głębi w After Effects

Krok 1

Po zaznaczeniu warstwy diffuse, przejdź do Effect > 3D Channel > 3D Channel Extract.

Effect 3D Channel 3D Channel Extract
Effect > 3D Channel > 3D Channel Extract

Krok 2

Po wybraniu kanału Z Depth, scena wygląda jak na poniższym zrzucie.

Z Depth
Z Depth

Krok 3

Możesz modyfikować wartości Black i White, aby uzyskać idealną głębię. Pamiętaj tylko, że obiekty najbliżej pozostają białe, a w miarę oddalania się od kamery stają się szare.

Black and White
Biały i czarny

Krok 4

Po zaznaczeniu warstwy, naciśnij CTRL-SHIFT-C, aby ją wstępnie skomponować. Zmień nazwę skomponowanej warstwy na Diffuse.rpf Comp 1.

Ctrl-Shift-C
CTRL-SHIFT-C

Krok 5

Dodaj warstwę Diffuse do osi czasu. Ukryj skomponowaną warstwę.

Diffuse layer
Warstwa Diffuse

Krok 6

Nałóż efekt S_Z Blur na warstwę Diffuse. Alternatywnie możesz użyć Camera Lens Blur. W ten sposób warstwa zostanie rozmyta.

Krok 7

Ustaw skomponowaną warstwę jako kanał Z Buffer. W ten sposób uzyskasz obraz z głębią ostrości. Na pierwszym planie widać ostry czajnik, a walec i sześcian są rozmazane.

Z Buffer
Z Buffer

Podsumowanie

W tym poradniku, pokazałem ci jak sterować poszczególnymi obiektami na warstwie za pomocą tylko jednego przebiegu. W tym tkwi piękno formatu RPF. Zawiera on prawie wszystkie kanały, takie jak Z Depth, Object ID, Material ID, Z Coverage itp. i każdy z nich może być kontrolowany za pomocą tylko jednej warstwy.

W kolejnej części poradnika, pokażę ci najbardziej przydatne i zaawansowane formaty wykorzystywane w branży do sterowania każdym aspektem obrazu.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.