Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max
Cgi

Renderowanie wieloprzebiegowe i komponowanie w 3ds Max i After Effects - część 1

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

1. Tworzenie podstawowej sceny

Krok 1

Otwórz 3ds Max. Narysuj płaszczyznę w widoku z perspektywy.

Open 3ds Max
Otwórz 3ds Max

Krok 2

Utwórz czajnik i umieść go na płaszczyźnie.

Make a teapot
Utwórz czajnik

Krok 3

Dodałem kilka świateł do sceny. Wybrałem Ray Traced Shadows jako cień.

Ray Traced Shadows
Ray Traced Shadows

Krok 4

Naciśnij M, aby otworzyć Material Editor. Wybierz puste miejsce. Kliknij kanał Reflection.

Otworzy się Material/ Map Browser. Wybierz Raytrace i kliknij OK.

Material Editor
Material Editor

Krok 5

Nałóż ten materiał na płaszczyznę.

Apply this material to the plane
Nałóż ten materiał na płaszczyznę.

Krok 6

Zwiększ wartości Specular level i Glossiness materiału czajnika.

Increase the Specular level and Glossiness
Zwiększ wartości Specular level i Glossiness

Krok 7

Po wyrenderowaniu sceny, otrzymasz klatkę ujęcia. Posiada ona kanały Diffuse ColorShadowSpecularity i Reflection.

W tej chwili, nie możesz sterować poszczególnymi kanałami. Każda modyfikacja będzie miała wpływ na całą klatkę. Musisz wyrenderować każdą warstwę oddzielnie.

Render the scene
Renderowanie sceny

2. Renderowanie wieloprzebiegowe w 3ds Max

Krok 2

Naciśnij F10, aby otworzyć okno Render Settings. Kliknij kartę Render Elements.

Render Settings
Ustawienia renderowania

Krok 2

Kliknij przycisk Add. Otworzy się okno Render Elements. Zaznacz Diffuse i kliknij OK.

Render Elements
Render Elements

Krok 3

W ten sam sposób, kliknij przycisk Add i dodaj ReflectionShadow i Specular.

Add button
Przycisk Add

Krok 4

Pomyślnie dodałeś 4 warstwy do listy Render Elements.

Render Element
Render Elements

Krok 5

Po zaznaczeniu Diffuse, kliknij przycisk Browse.

Browse
Przeglądaj

Krok 6

Zapisz plik jako Diffuse.TGA.

TGA
TGA

Krok 7

Otworzy się okno Targa Image Control. Wybierz opcję 32 Bits-Per-Channel. Kliknij OK.

32 Bits-Per-Channel
32 Bits-Per-Channel

Krok 8

W ten sam sposób, zapisz pliki ReflectionShadow i Specular w formacie TGA.

Save the Reflection Shadow and Specular files
Zapisz pliki Reflection, Shadow i Specular

Krok 9

Kliknij przycisk Render.

Render
Render

Krok 10

Otrzymasz 4 różne klatki dla każdej indywidualnej warstwy.

Passes
Warstwy

Krok 11

To jest warstwa Diffuse.

This is Diffuse pass
To jest warstwa Diffuse

To jest warstwa Reflection.

This is Reflection pass
To jest warstwa Reflection

To jest warstwa Shadow.

This is Shadow pass
To jest warstwa Shadow

To jest warstwa Specular.

This is Specular pass
To jest warstwa Specular

3. Komponowanie w After Effects

Krok 1

Otwórz After Effects.

Open After Effects
Otwórz After Effects

Krok 2

Zaimportuj wszystkie warstwy do After Effects i umieść je na osi czasu.

Import all passes inside After Effects
Zaimportuj wszystkie warstwy do After Effects

Krok 3

Aby wszystkie warstwy znajdowały się we właściwym miejscu, musisz je umieścić w odpowiedniej kolejności. Prawidłową kolejność przedstawia poniższy zrzut ekranu. Po zaznaczeniu warstwy Reflection, zmień jej tryb mieszania na Screen.

Blending mode and proper order
Tryb mieszania i właściwa kolejność

Krok 4

Teraz możesz zobaczyć ostatecznie złożoną scenę.

Now you get the final composited scene
Teraz możesz zobaczyć ostatecznie złożoną scenę

Krok 5

Zaletą tego procesu jest pełna kontrola nad każdą indywidualną warstwą. Jeśli chcesz, aby cień był nieco jaśniejszy, możesz zmniejszyć wartość Opacity w warstwie Shadow. Wszystkie inne warstwy pozostaną nienaruszone.

Opacity
Opacity

Krok 6

Jeśli chcesz, aby odbicie było rozmyte, nałóż efekt Gaussian Blur na warstwę Reflection. Zmiana wartości rozmycia będzie dotyczyła tylko warstwy odbicia.

Apply Gaussian Blur
Gaussian Blur

Podsumowanie

Renderowanie wieloprzebiegowe i komponowanie jest doskonałą techniką. Nie tylko oszczędza czas, ale również pozwala grafikowi na bardziej wydajną i niezależną pracę nad kompozycjami.

W kolejnej części poradnika, pokażę ci kilka ważniejszych przebiegów w 3ds Max, takich jak formaty RLA, RPF i Open EXR, które sprawiają, że efekt komponowania jest jeszcze lepszy.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.