Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Visual Effects

Tworzenie asteroid w 3ds Max za pomocą AfterBurn

by
Read Time:3 minsLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

W tym poradniku, dowiesz się jak wykorzystać możliwości strumienia cząsteczek i wtyczki AfterBurn do stworzenia płonącej asteroidy w 3ds Max.

1. Konfiguracja strumienia cząsteczek

Krok 1

Otwórz 3ds Max. Przejdź do Particle Systems i stwórz ikonę PF Source w widoku z perspektywy klikając i przeciągając.

Krok 2

Po zaznaczeniu narzędzia Rotate (E), obróć ikonę PF Source o 90 stopni lub wpisz wartość 90 stopni w polu osi Y.

Krok 3

Po zaznaczeniu ikony PF Source, kliknij przycisk panelu Modify, aby otworzyć jego parametry. Ustaw wartości Length i Width na 0 i zmień % wartość Viewport na 100.

Krok 4

Kliknij przycisk Particle View (lub naciśnij 6 na klawiaturze), aby otworzyć okno Particle View.

Krok 5

Kliknij operator Birth i zmień wartości Emit Start i Emit Stop odpowiednio na -100 i 100. Ustaw wartość Amount na 500.

Krok 6

Przejdź do operatora Speed i zmień wartość Divergence na 6.0. W ten sposób delikatnie się rozproszą.

2. Konfiguracja Afterburn

Krok 1

Nadszedł czas, aby użyć systemu AfterBurn. Naciśnij 8 na klawiaturze, aby otworzyć okno Environment and Effects. Kliknij przycisk Add w panelu Atmosphere. Otworzy się drugie okno Add Atmospheric Effect. Wybierz AfterBurn i kliknij OK.

Krok 2

Zwróć uwagę, że AfterBurnFusionWorks Renderer zostały dodane do listy.

Krok 3

Utwórz standardowe światło Target Spot i umieść je w scenie (Create > Lights > Standard LIghts > Target Spotlight).

Krok 4

Włącz opcję Shadow i wybierz AB Shadow Map z rozwijanego menu.

Krok 5

Kliknij AfterBurn w oknie Environment and Effects i otwórz AfterBurn Manager.

Krok 6

Najpierw kliknij ikonę Pick Particles/ Daemons, a następnie wybierz ikonę PF Source w widoku. W ten sposób, PF Source zostanie dodany do listy. Następnie włącz ikonę Show in Viewport, aby zobaczyć kształt cząsteczek AfterBurn w widoku.

Krok 7

Kliknij ikonę Pick Lights, a następnie naciśnij klawisz H, aby otworzyć okno Pick Object. Wybierz światło punktowe (Spot001), a nastepnie kliknij przycisk Pick. W ten sposób dodasz światło do listy Source Lights.

Krok 8

Przejdź do parametrów Particle Shape i zmień wartość Sphere Radius na 10.0 i ustawa % wartość Var (współczynnik zmienności) na 10.0. Następnie kliknij ikonę AFC i ustaw Hi Value na 40.0.

Krok 9

W sekcji Colors, kliknij ikonę Color 1 i ustaw gradient od jasnoszarego po lewej do ciemnoszarego po prawej stronie.

Krok 10

Kliknij prawym klawiszem myszy pole Ambient Color i wybierz KeyMode.

Możesz zmienić wartości kolorów jak pokazano na poniższym zrzucie.

Krok 11

Przejdź do parametrów Rendering i włącz opcje Self ShadowsShadow Cast i Shadow Receive.

Krok 12

Wyrenderuj scenę i zobacz jak wygląda. Robi wrażenie, ale musimy dodać trochę więcej szczegółów.

Krok 13

Przejdź do Helpers > After Burn Daemons > Explode i narysuj w widoku ikonę wybuchu.

Krok 14

Kliknij ikonę Pick Particles/ Daemons i wybierz element Explode.

Krok 15

Zmień Color elementu Explode, aby uzyskać gradient jak na poniższym zrzucie.

Krok 16

Wyrenderuj scenę, aby zobaczyć jakie zmiany wprowadził element Explode.

Krok 17

Zwiększ wartość Multiplier i wyrenderuj ponownie, aby zobaczyć zmiany.

Podsumowanie

Nie ma określonych metod lub wartości, które dają pożądany efekt. Jedyne co musisz zrobić to eksperymentować z parametrami i ich wartościami, aż uzyskasz wygląd, którego szukasz. Dlatego zmieniaj wartości Multiplier, Level, Scale i Amount, aby osiągnąć upragniony rezultat.

Tak wygląda efekt, który otrzymałem po eksperymentowaniu z wartości. Mam nadzieję, że podobał ci się poradnik.
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.