Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Models

Jak stworzyć pompę paliwową w Maya: część 3

by
Read Time:5 minsLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

1. Tworzenie kanałów rurowych

Krok 1

Otwórz plik pompy paliwowej w Maya, który zapisałeś w poprzedniej części poradnika. Aby wymodelować kanał rurowy, utwórz PolyCylinder z właściwościami Radius 0.25, Height 5Subdivision Axis 12Subdivisions Height 10.

Create a PolyCylinderCreate a PolyCylinderCreate a PolyCylinder
Stwórz walec

Krok 2

Naciśnij klawisz F9, aby przełączyć na tryb wyboru wierzchołków. Zaznacz wskazane wierzchołki i ustaw je jak pokazano na poniższym zrzucie.

Press F9 keyPress F9 keyPress F9 key
Naciśnij klawisz F9

Krok 3

Przełącz na tryb Animation, aby uzyskać narzędzia animacji.

Switch to the Animation modeSwitch to the Animation modeSwitch to the Animation mode
Przełącz na tryb Animation

Krok 4

Po zaznaczeniu górnych wierzchołków, przejdź do polecenia Create Deformers >Nonlinear > Bend.

Create Deformers Nonlinear Bend commandCreate Deformers Nonlinear Bend commandCreate Deformers Nonlinear Bend command
Polecenie Create Deformers > Nonlinear > Bend

Krok 5

Po wybraniu obiektu walca w na rzutni, przejdź do Channel Box/ Layer Editor i wybierz bend1 w sekcji INPUTS.

Channel Box Layer Editor Channel Box Layer Editor Channel Box Layer Editor
Channel Box/ Layer Editor

Krok 6

Zmień wartości Curvature na 1.2 i LowBound na 0.

CurvatureCurvatureCurvature
Curvature

Krok 7

Po zaznaczeniu PolyCylinder, przejdź do polecenia EditDelete by Type >History, aby usunąć historię.

Edit Delete by Type History commandEdit Delete by Type History commandEdit Delete by Type History command
Polecenie Edit > Delete by Type > History

Krok 8

Kierując się tą samą techniką zagnij dół rury. Zachowaj wartości Curvature 1.2 i Low Bound 0.

CurvatureCurvatureCurvature
Curvature

Krok 9

Umieść rurę w pustym kanale jak pokazano na poniższym zrzucie.

Put the pipe at the empty channel placePut the pipe at the empty channel placePut the pipe at the empty channel place
Umieść rurę w pustym kanale.

Krok 10

Utwórz cztery kopie rury i rozmieść je jak pokazano na poniższym zrzucie. Zachowaj pewną odległość między rurami.

Make four copies of the same pipeMake four copies of the same pipeMake four copies of the same pipe
Utwórz cztery kopie rury

1. Tworzenie skrzynki sterującej rurami

Krok 1

Utwórz mały prostopadłościan za pomocą PolyCube.

PolyCubePolyCubePolyCube
PolyCube

Krok 2

Utwórz walec ustawiając Subdivisions Axis 14 i Subdivisions Cap 2.

Subdivisions AxisSubdivisions AxisSubdivisions Axis
Subdivisions Axis

Krok 3

Naciśnij klawisz F11, aby przełączyć na tryb wyboru ścian. Zaznacz i usuń tylną ścianę PolyCube.

Press F11 keyPress F11 keyPress F11 key
Naciśnij klawisz F11

Krok 4

Umieść skrzynkę wewnątrz kanału jak pokazano na poniższym zrzucie.

Put the box inside the channel boxPut the box inside the channel boxPut the box inside the channel box
Umieść skrzynkę w kanale

Krok 5

Po zaznaczeniu krawędzi skrzynki, przejdź do Edit Mesh > Bevel i kliknij pole opcji.

Edit Mesh BevelEdit Mesh BevelEdit Mesh Bevel
Edit Mesh > Bevel

Krok 6

W oknie Bevel Options, zachowaj Width na 0.2500 i Segments na 2. Kliknij przycisk Bevel, aby zastosować polecenie.

Bevel Options windowBevel Options windowBevel Options window
Okno Bevel Options

Krok 7

Kierując się tą samą procedurą, zastosuj efekt Bevel również dla górnych i dolnych krawędzi.

Bevel effectBevel effectBevel effect
Efekt Bevel

Krok 8

Po zaznaczeniu skrzynki oraz rur, przejdź do Show > Isolate Select i zaznacz opcję View Selected.

Show Isolate Select View Selected optionShow Isolate Select View Selected optionShow Isolate Select View Selected option
Opcja Show > Isolate Select > View Selected

Krok 9

Po zaznaczeniu wskazanych ścian rury, naciśnij klawisz Delete, aby je usunąć.

Press Delete button to delete the facesPress Delete button to delete the facesPress Delete button to delete the faces
Naciśnij przycisk Delete, aby usunąć ściany

Krok 10

Powtórz czynność dla wszystkich rur. Usunięcie zbędnych ścian rur zmniejszy rozmiar pliku.

Do same with all pipesDo same with all pipesDo same with all pipes
Powtórz czynność dla wszystkich rur.

3. Dodawanie szczegółów do skrzynki sterującej

Krok 1

Po zaznaczeniu przedniej ściany, zastosuj polecenie Extrude i skaluj jak pokazano na poniższym zrzucie.

Apply Extrude commandApply Extrude commandApply Extrude command
Zastosuj polecenie Extrude

Krok 2

Naciśnij klawisz G, aby powtórzyć polecenie Extrude i przesuń ścianę wzdłuż osi Z.

Press G keyPress G keyPress G key
Naciśnij klawisz G

Krok 3

Po zaznaczeniu przesuniętej ściany, przejdź Edit MeshDuplicate Face i kliknij pole opcji.

Edit Mesh Duplicate FaceEdit Mesh Duplicate FaceEdit Mesh Duplicate Face
Edit Mesh > Duplicate Face

Krok 4

W oknie Duplicate Face Options, zaznacz opcję Separate duplicated faces i kliknij przycisk Duplicate, aby powielić zaznaczoną ścianę.

Duplicate Face Options boxDuplicate Face Options boxDuplicate Face Options box
Okno Duplicate Face Options

Krok 5

To oddziela ścianę od głównego obiektu. Musisz dodać szczegóły, aby wykonać drzwiczki do skrzynki.

Add details to make the door of control boxAdd details to make the door of control boxAdd details to make the door of control box
Dodaj szczegóły, aby wykonać drzwiczki do skrzynki.

Krok 6

Aby dodać szczegóły, odsuń płaszczyznę drzwiczek i usuń przednią ścianę skrzynki.

Delete the center face of the box meshDelete the center face of the box meshDelete the center face of the box mesh
Usuń przednią ścianę skrzynki

Krok 7

Po zaznaczeniu płaszczyzny drzwiczek, wstaw cztery pętle krawędzi w pionie i dwie pętle krawędzi w poziomie.

Insert edge loopsInsert edge loopsInsert edge loops
Insert edge loops

Krok 8

Po zaznaczeniu czterech wskazanych wierzchołków, przejdź do Edit Mesh > Chamfer Vertex i kliknij pole opcji.

Edit Mesh Chamfer Vertex Edit Mesh Chamfer Vertex Edit Mesh Chamfer Vertex
Edit Mesh > Chamfer Vertex

Krok 9

W oknie Chamfer Vertex Options, zachowaj wartości Width na 0.1000 i kliknij przycisk Chamfer Vertex.

Chamfer Vertex Options boxChamfer Vertex Options boxChamfer Vertex Options box
Okno Chamfer Vertex Options

Krok 10

Po fazowaniu wierzchołków, zaznacz środkową ścianę, wyciągnij ją dwa razy i skaluj, aby utworzyć obramowanie.

ExtrudeExtrudeExtrude
Extrude

Krok 11

Po zaznaczeniu ścian obramowania, wyciągnij je.

ExtrudeExtrudeExtrude
Extrude

Krok 12

Wstaw pętle krawędzi między wyciągniętą ścianą i skaluj na zewnątrz, aby uzyskać lekkie zaokrąglenie.

Insert an edge loop in between the extruded faceInsert an edge loop in between the extruded faceInsert an edge loop in between the extruded face
Wstaw pętlę krawędzi między wyciągniętą ścianą

Krok 13

Aby wykonać uchwyt, wyciągnij wskazaną ścianę i skaluj jak pokazano na poniższym zrzucie.

Extrude and scale downExtrude and scale downExtrude and scale down
Wyciągnij i skaluj

Krok 14

Dodaj szczegóły do ścian obramowania jak dla drzwiczek skrzynki.

The cabinet boxThe cabinet boxThe cabinet box
Skrzynka

Krok 15

Wstaw dwie pętle krawędzi i wyciągnij wskazane ściany jak pokazano na poniższym zrzucie.

Insert two edge loopsInsert two edge loopsInsert two edge loops
Wstaw dwie pętle krawędzi

Krok 16

Kontynuuj wyciąganie i edytuj siatkę, aby stworzyć klamkę skrzynki.

Keep extrudingKeep extrudingKeep extruding
Kontynuuj wyciąganie

Krok 17

Po zaznaczeniu krawędzi skrzynki, wyciągnij ją i skaluj.

Extrude and scale downExtrude and scale downExtrude and scale down
Wyciągnij i skaluj

Krok 18

Przesuń model skrzynki na swoje miejsce.

Put the cabinet mesh back to its placePut the cabinet mesh back to its placePut the cabinet mesh back to its place
Przesuń model skrzynki na swoje miejsce.

Krok 19

Przejdź do Show > Isolate SelectView Selected i odznacz pole, aby odkryć wszystkie elementy.

Show Isolate Select View SelectedShow Isolate Select View SelectedShow Isolate Select View Selected
Show > Isolate Select > View Selected

Krok 20

Oto co do tej pory wykonaliśmy. W kolejnej części poradnika, wymodelujemy dyszę oraz jej uchwyt.

Final imageFinal imageFinal image
Ostateczny model

Podsumowanie

W kolejnej części poradnika, wymodelujemy dyszę oraz jej uchwyt.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.