Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D

Jak stworzyć pompę paliwową w Maya: część 2

by
Read Time:5 minsLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

W drugiej części serii poradników, pokażę ci jak wymodelować rurę pompy paliwowej. Pokażę ci jak wymodelować rurę w kształcie litery T oraz jej złącze.

1. Tworzenie rury

Krok 1

Otwórz plik pompy paliwowej w Maya, który zapisałeś w poprzedniej części poradnika.

Open fileOpen fileOpen file
Otwórz plik

Krok 2

Utwórz walec z Subdivisions Axis 14 i Subdivisions Cap 2.

SubdivisionsSubdivisionsSubdivisions
Podobszary

Krok 3

Umieść walec na podstawie. Zaznaczając walec, przejdź do Show > Isolate Selected and włącz polecenie View Selected, aby odizolować walec.

Isolate SelectedIsolate SelectedIsolate Selected
Isolate Select

Krok 4

Naciśnij klawisz F11, aby włączyć tryb wyboru ścian. Po zaznaczeniu wskazanych ścian spodu, przejdź do polecenia Edit Mesh > Extrude.

ExtrudeExtrudeExtrude
Extrude

Krok 5

Wyciągnij zaznaczone ściany wzdłuż osi Y. Usuń również ściany zaślepki.

ExtrudeExtrudeExtrude
Extrude

Krok 6

Wstaw pętlę krawędzi za pomocą Insert Edge Loop Tool.

Insert Edge Loop ToolInsert Edge Loop ToolInsert Edge Loop Tool
Insert Edge Loop Tool

Krok 7

Po zaznaczeniu ścian na około, przejdź do Edit Mesh > Duplicate Face i kliknij pole opcji.

Duplicate FaceDuplicate FaceDuplicate Face
Duplicate Face

Krok 8

W oknie Duplicate Face Options, zaznacz pole Separate duplicated faces. Kliknij przycisk Duplicate, aby zastosować ustawienia.

Separate duplicated facesSeparate duplicated facesSeparate duplicated faces
Separate duplicated faces

Krok 9

Teraz masz powieloną i oddzieloną siatkę modelu.

Separate duplicated meshSeparate duplicated meshSeparate duplicated mesh
Separate duplicated mesh

Krok 10

Wstaw dwie pętle krawędzi za pomocą Insert Edge Loop Tool. Naciśnij klawisz F9, aby włączyć tryb wyboru wierzchołka, następnie skaluj i edytuj wierzchołki jak pokazano na poniższym zrzucie.

 Insert Edge Loop Tool Insert Edge Loop Tool Insert Edge Loop Tool
Insert Edge Loop Tool

Krok 11

W ten sposób, zablokowaliśmy siatkę modelu w celu modelowania dolnej zaślepki.

bottom cap modelingbottom cap modelingbottom cap modeling
modelowanie dolnej zaślepki

Krok 12

Przejdź do wyboru krawędzi naciskając klawisz F10. Po zaznaczeniu górnej krawędzi, skaluj je jak pokazano na poniższym zrzucie.

F10 keyF10 keyF10 key
Klawisz F10

Krok 13

Model dolnej zaślepki jest już skończony.

bottom cap modelbottom cap modelbottom cap model
model dolnej zaślepki

2. Dodawanie szczegółów do złącza rury

Krok 1

Przejdź do Edit MeshInsert Edge Loop Tool i wstaw pętle krawędzi jak pokazano na poniższym zrzucie.

Insert Edge Loop ToolInsert Edge Loop ToolInsert Edge Loop Tool
Insert Edge Loop Tool

Krok 2

Po zaznaczeniu górnych ścian na około, wyciągnij je na zewnątrz.

ExtrudeExtrudeExtrude
Extrude

Krok 3

Wstaw dwie pętle krawędzi jak pokazano na poniższym zrzucie.

Insert two edge loopsInsert two edge loopsInsert two edge loops
Insert two edge loops

Krok 4

Po zaznaczeniu górnych ścian, wyciągnij je w górę.

extrudeextrudeextrude
Extrude

Krok 5

Wyciągnij ściany jeszcze dwa razy i edytuj je jak pokazano na poniższym zrzucie. Przejdź do ShowIsolate SelectedView Selected i odznacz pole. Ujawnisz ukryty obiekt.

Isolate SelectedIsolate SelectedIsolate Selected
Isolate Select

Krok 6

Kontynuuj wyciąganie rury do wysokości obiektu pompy paliwowej.

Continue extrudingContinue extrudingContinue extruding
Kontynuuj wyciąganie

Krok 7

Nadal wyciągaj i zginaj rurę, aby dotrzeć do samą górę pompy paliwowej jak pokazano na poniższym zrzucie.

Keep extrudingKeep extrudingKeep extruding
Nadal wyciągaj

3. Tworzenie modelu rozdzielacza rury w kształcie litery T

Krok 1

Utwórz walec w widoku bocznym z ustawieniami wskazanymi na poniższym zrzucie.

Create a polygon cylinderCreate a polygon cylinderCreate a polygon cylinder
Utwórz walec

Krok 2

Przejdź do górnego widoku i naciśnij 4, aby przełączyć w tryb szkieletu. Przejdź do Create > CV Curve Tool i kliknij pole opcji.

CV Curve Tool CV Curve Tool CV Curve Tool
CV Curve Tool

Krok 3

W oknie Tool Settings, zaznacz pole 1 Linear.

Tool Settings windowTool Settings windowTool Settings window
Okno Tool Settings

Krok 4

Po zaznaczeniu CV Curve Tool, narysuj wygiętą linię jak pokazano na poniższym zrzucie.

CV Curve ToolCV Curve ToolCV Curve Tool
CV Curve Tool

Krok 5

Przejdź do widoku perspektywy. Po zaznaczeniu linii, umieść ją mniej więcej na osi walca.

Jump in the perspective viewJump in the perspective viewJump in the perspective view
Przejdź do widoku perspektywy

Krok 6

Po zaznaczeniu górnych ścian walca i wygiętej linii, przejdź do Edit Mesh > Extrude i kliknij pole opcji.

ExtrudeExtrudeExtrude
Extrude

Krok 7

W oknie Extrude Face Options, ustaw Divisions na 6 i kliknij przycisk Extrude, aby zastosować polecenie.

Extrude Face OptionsExtrude Face OptionsExtrude Face Options
Extrude Face Options

Krok 8

Wyciągnięta i zagięta rura wygląda tak.

The extruded and bent pipeThe extruded and bent pipeThe extruded and bent pipe
Wyciągnięta i zagięta rura

Krok 9

Po zaznaczeniu głównej rury, przejdź do Edit Mesh > Insert Edge Loop Tool.

Insert Edge Loop ToolInsert Edge Loop ToolInsert Edge Loop Tool
Insert Edge Loop Tool

Krok 10

Za pomocą Insert Edge Loop Tool, wstaw dwie pętle krawędzi. Po zaznaczeniu wskazanych ścian, przejdź do Edit Mesh > Extrude i klinij pole opcji.

Insert Edge Loop ToolInsert Edge Loop ToolInsert Edge Loop Tool
Insert Edge Loop Tool

Krok 11

W oknie Extrude Face Options, ustaw Divisions na 1 i klinij przycisk Extrude, aby zastosować polecenie Extrude.

Extrude Face Options windowExtrude Face Options windowExtrude Face Options window
Okno Extrude Face Options

Krok 12

Po zastosowaniu polecenia Extrude, przesuń zaznaczenie wzdłuż osi Z.

Applying extrude commandApplying extrude commandApplying extrude command
Stosowanie polecenia Extrude

Krok 13

Kierując się tę samą procedurą, wybierz ściany zagiętego włącza rury i je wyciągnij.

Following the same procedureFollowing the same procedureFollowing the same procedure
Kierując się tą samą procedurą

Krok 14

Kierując się tę samą procedurą, wyciągnij ściany z drugiej strony rury. Po zaznaczeniu wyciągniętych ścian, przejdź do polecenia Edit Mesh > Duplicate Face i zastosuj je.

 Duplicate Face command Duplicate Face command Duplicate Face command
Polecenie Duplicate Face

Krok 15

To tworzy powielony i oddzielny obiekt.

A separate and duplicate entityA separate and duplicate entityA separate and duplicate entity
Powielony i oddzielny obiekt.

Krok 16

Po zaznaczeniu powielonego obiektu, naciśnij klawisz F9, aby włączyć tryb wyboru wierzchołków i wymodeluj kształt zaślepki

F9 keyF9 keyF9 key
Klawisz F9

Krok 17

Aby dodać szczegóły, wstaw dwie pętle krawędzi i edytuj wierzchołki jak pokazano na poniższym zrzucie.

Insert two edge loopsInsert two edge loopsInsert two edge loops
Wstaw dwie pętle krawędzi

Krok 18

Wstaw dwie pętle krawędzi na końcu i edytuj kształt jak pokazano na poniższym rzucie.

Insert two edge loopsInsert two edge loopsInsert two edge loops
Wstaw dwie pętle krawędzi

Krok 19

Przenieś model zaślepki na koniec rury, aby łączył rurę z głównym korpusem pompy paliwowej.

Cap modelCap modelCap model
Model zaślepki

Krok 20

Aby zachować ostre krawędzie, wstaw obok nich dodatkowe pętle krawędzi.

Insert the supporting edge loopsInsert the supporting edge loopsInsert the supporting edge loops
Wstawianie dodatkowych pętli krawędzi

Krok 21

Wstaw dodatkowe krawędzie w każdym rogu powierzchni siatki.

Insert the supporting edgesInsert the supporting edgesInsert the supporting edges
Wstaw dodatkowe krawędzie

Krok 22

W ten sposób, zakończyliśmy modelowanie tej sekcji.

Modeling completedModeling completedModeling completed
Modelowanie zakończone

Krok 23

Zakończyliśmy również modelowanie górnej części rury.

The modeling of the top part of the pipe is also completedThe modeling of the top part of the pipe is also completedThe modeling of the top part of the pipe is also completed
Zakończone modelowanie górnej części rury.

Krok 24

Na tym etapie zakończymy modelowanie przewodu. Rura nie jest w 100% prostopadła do podstawy. Celowo umieściłam ją pod pewnym kątem, aby wyglądała na zużytą i bardziej realistyczną.

Completed model so farCompleted model so farCompleted model so far
Zrealizowany do tej pory model

Podsumowanie

W kolejnej części poradnika, wymodelujemy kanały rurowe pompy paliwowej.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.