Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max
Cgi

Tworzenie animacji dzwonków wietrznych za pomocą Mass FX w 3ds Max

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

1. Proste ustawienie sceny

Krok 1

Otwórz 3ds Max.

Open 3ds Max
Otwórz 3ds Max

Krok 2

Pokażę ci dynamikę symulacji dzwonków wietrznych za pomocą prostej sceny. Po przerobieniu poradnika, możesz zastosować tę technikę w bardziej złożonym projekcie.

Basic scene
Podstawowa scena

Krok 3

Przejdź do Standard Primitives > Cylinder i narysuj walec w widoku z perspektywy.

Draw a cylinder
Narysuj walec

Krok 4

Narysuj drugi walec w widoku z perspektywy, odpowiednio mniejszy od poprzedniego, jeśli chodzi o długość i promień. Umieść go w pozycji pokazanej na poniższym zrzucie.

Make another cylinder
Tworzenie drugiego walca

Krok 5

Po zaznaczeniu poziomego walca, przejdź do trybu Compound Objects.

Compound objects
Compound objects

Krok 6

Po zaznaczeniu poziomego walca, kliknij Boolean.

Boolean
Boolean

Krok 7

Po zaznaczeniu opcji Substraction (A-B) i wybraniu Pick Operand B, kliknij mały walec w widoku.

Boolean
Boolean

Krok 8

W walcu pojawił się się otwór.

Create a hole
Tworzenie otworu

Krok 9

Narysuj pierścień i umieść w taki sposób, aby przechodził przez otwór walca.

Create a tube
Tworzenie pierścienia

Krok 10

Narysuj kulę i ustaw ją na pierścieniu. Będzie pełnić rolę uchwytu.

Create a sphere
Tworzenie kuli

Krok 11

Zaznacz wszystkie obiekty i przesuń je nieco w górę. Podstawowa scena jest gotowa. Pora na zastosowanie dynamiki.

Move the objects up
Przesuń obiekty w górę

2. Dodawanie dynamiki

Krok 1

Otwórz pasek narzędzie Mass FX.

Mass FX toolbar
Pasek narzędzie Mass FX

Krok 2

Po zaznaczeniu walca i pierścienia, kliknij opcję Set Selected as Dynamic Rigid Body.

Dynamic Rigid Body
Set Selected as Dynamic Rigid Body

Krok 3

Po zaznaczeniu kuli, kliknij opcję Set Selected as Static Rigid Body.

Set Selected as Static Rigid Body
Set Selected as Static Rigid Body

Krok 4

Po zaznaczeniu walca, kliknij Create Universal Constraint.

Create Universal Constraint
Create Universal Constraint

Krok 5

Ustaw Cylinder na Parent i Tube na Child. Zaznacz opcję Locked w sekcjach Swing XSwing Y i Swing Z.

Create Universal Constraint
Ustawienie hierarchii

Krok 6

Po zaznaczeniu pierścienia, kliknij Create Universal Constraint.

Create Universal Constraint
Create Universal Constraint

Krok 7

Tym razem ustaw Tube na Parent, nie zmieniając Child. Zaznacz opcję Free w sekcji Swing XSwing Y i Swing Z.

Set Parent Child
Ustawienie hierarchii

Krok 8

Utwórz trzy kopie głównego obiektu i ustaw je obok siebie.

Make 3 copies
Tworzenie 3 kopii

Krok 9

Przejdź do Space Warps > Wind i w widoku z perspektywy narysuj ikonę wiatru skierowaną w stronę dzwonków.

Space Warps Wind
Space Warps > Wind

Krok 10

Zaznacz walec, przejdź do sekcji Forces i dodaj Wind. Powtórz proces dla każdego walca.

Apply Wind
Dodawanie wiatru

Krok 11

Zwiększ wartości StrengthFrequencyTurbulence i Scale dla wiatru.

Set parameters of wind
Ustawianie parametrów wiatru

Krok 12

Odtwórz symulację i obserwuj jak dzwonki poruszają się na wietrze. Zastosuj tę samą technikę dla dowolnego rodzaju dzwonków wietrznych.

Run the simulation
Uruchamianie symulacji

Podsumowanie

Mass FX jest świetnym narzędziem dynamiki w 3ds Max. Zastąpił narzędzie Reactor oraz posiada więcej możliwości sterowania symulacją dynamiczną.


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.