7 days of unlimited AE and Premiere Pro templates & videos - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Blender

Tworzenie latających etykiet w ujęciu filmowym w programie Blender

Read Time: 9 mins

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Co będziemy tworzyć

W tym poradniku, pokażę ci jak dodać i animować latające etykiety, które podążają za obiektem lub wieloma obiektami w ujęciu filmowym. Wykorzystamy do tego program Blender.


Przygotowywanie sceny

Krok 1

W nowym pliku, kliknij prawym klawiszem myszy domyślny sześcian i światło i naciśnij DEL na klawiaturze, aby je usunąć. Przytrzymaj SHIFT, a następnie kliknij prawy klawisz myszy, aby zaznaczyć wiele obiektów.

Delete default objectsDelete default objectsDelete default objects
Usuń domyślne obiekty

Krok 2

Wybierz kamerę i naciśnij ALT-R, aby zresetować obrót, a następnie ALT-G, aby zresetować położenie.

Reset the camera location and rotationReset the camera location and rotationReset the camera location and rotation
Zresetuj położenie i obrót kamery

Krok 3

Naciśnij 5 na klawiaturze numerycznej, aby wyłączyć tryb z perspektywy. Naciśnij 3 na klawiaturze numerycznej, aby przejść do widoku z boku.

Po zaznaczeniu kamery, naciśnij R i wpisz (minus) -90, aby obrócić ją o 90 stopni przeciwnie do wskazówek zegara. Naciśnij Enter. Przesuń kamerę z dala od środka.

Użyj manipulatora 3D, aby przesunąć obiekt lub naciśnij klawisz G.

Rotate and place the cameraRotate and place the cameraRotate and place the camera
Obróć i umieść kamerę.

Układ sceny i kamery jest gotowy.

Scene is readyScene is readyScene is ready
Scena jest gotowa

Wczytywanie ujęcia filmowego

Krok 1

Kliknij przycisk typu okna w widoku 3D i przełącz na Movie Clip Editor.

Switch to Movie Clip EditorSwitch to Movie Clip EditorSwitch to Movie Clip Editor
Przełącz na Movie Clip Editor

Krok 2

Kliknij przycisk Open i wybierz plik ujęcia filmowego, do którego chcesz dodać etykiety. Ja wykorzystałem darmowe wideo z Video.net

Open footageOpen footageOpen footage
Otwórz ujęcie filmowe

Ujęcie filmowe znajduje się teraz w edytorze i jest gotowe do śledzenia.

Movie clip loadedMovie clip loadedMovie clip loaded
Wczytane ujęcie filmowe

Krok 3

W oknie właściwości, kliknij przycisk kamery, aby otworzyć ustawienia renderowania. W panelu Dimensions ustaw zakres renderowania w End frame.

Dimension settingsDimension settingsDimension settings
Ustaw end frame

Krok 4

W edytorze wideo, w panelu Clip, naciśnij przycisk Prefetch, aby wstępnie załadować ujęcie filmowe do pamięci RAM komputera w celu szybszego odtwarzania.

Prefetch the clipPrefetch the clipPrefetch the clip
Wczytywanie ujęcia

Dodawanie znaczników i ich śledzenie

Krok 1

Przytrzymując CTRL kliknij ujęcie filmowe, aby dodać znaczniki w miejscu, w którym chcesz dodać etykiety. Wybierz obszar o wysokim kontraście, aby można było z łatwością śledzić znaczniki.

Możesz zobaczyć obszar w panelu Track.

Adding markersAdding markersAdding markers
Dodawanie znaczników

Krok 2

Kliknij prawym klawiszem myszy znacznik, aby go wybrać. W oknie narzędzia, w panelu Track, naciśnij przycisk odtwórz, aby śledzić znacznik.

Tracking markersTracking markersTracking markers
Śledzenie znaczników

Naciśnij przycisk SHIFT-lewa strzałka, aby przejść do pierwszej klatki, a następnie naciśnij ALT-A, aby odtworzyć ujęcie. Zobaczysz jak znacznik jest śledzony.

Playback controlsPlayback controlsPlayback controls
Przyciski odtwarzania

Krok 3

W ten sam sposób, dodaj kolejny znacznik w miejscu następnej etykiety. Ponownie wybierz obszar o wysokim kontraście, aby ułatwić śledzenie.

Adding and tracking markersAdding and tracking markersAdding and tracking markers
Dodawanie i śledzenie znaczników

Krok 4

Kliknij menu Reconstruction na pasku narzędzi i wybierz Link Empty to Track. W ten sposób dodasz pusty obiekt w miejscu znaczników.

Linking Emptry to TrackLinking Emptry to TrackLinking Emptry to Track
Link Empty to Track

Krok 5

Kliknij przycisk typu okna i przełącz z powrotem na 3D View.

Switch back to 3D ViewSwitch back to 3D ViewSwitch back to 3D View
Przełącz na 3D View

Poniżej możesz zobaczyć obiekty wygenerowane w miejscu znaczników do wykorzystania w widoku 3D.

3D scene with Camera and Empties3D scene with Camera and Empties3D scene with Camera and Empties
Scena 3D z kamerą i obiektami

Tworzenie etykiet

Krok 1

Naciśnij 0 na klawiaturze numerycznej, aby przejść do widoku z kamery.

Camera viewCamera viewCamera view
Widok z kamery

Krok 2

Przytrzymaj SHIFT i kliknij prawym klawiszem myszy obiekty, aby je zaznaczyć. Naciśnij klawisz S i przesuń myszkę, aby zmniejszyć je. Kliknij lewym klawiszem myszy, aby potwierdzić.

Scaling the emptiesScaling the emptiesScaling the empties
Skalowanie obiektów

Krok 3

W panelu właściwości, zaznacz pole obok Background Images.

Naciśnij N, aby pokazać panel właściwości, jeśli nie jest widoczny. Kliknij przycisk Add Image.

Adding background videoAdding background videoAdding background video
Dodawanie wideo w tle

Krok 4

Kliknij przycisk Movie Clip. Odznacz pole Camera Clip i naciśnij przycisk Open, aby dodać ujęcie filmowe.

Ujęcie będzie służyło jako tło przydatne przy umieszczaniu etykiet.

Background image settingsBackground image settingsBackground image settings
Ustawienia obrazu w tle

Krok 5

Użyj suwaka Opacity, aby dostosować przezroczystość ujęcia filmowego / obrazu w tle.

Background image settingsBackground image settingsBackground image settings
Ustawienia obrazu w tle

Krok 6

Kliknij prawym klawiszem myszy znacznik, aby go zaznaczyć. Naciśnij SHIFT-S i wybierz Cursor to Selected. W ten sposób kursor 3D przeskoczy do znacznika.

Każdy nowy obiekt, który dodasz, pojawi się w miejscu kursora 3D.

Snapping cursor to emptySnapping cursor to emptySnapping cursor to empty
Cursor to selected

Krok 7

Naciśnij SHIFT-A i dodaj obiekt Text.

Adding TextAdding TextAdding Text
Dodawanie Text

W panelu Add Text, zaznacz pole Align to View, aby skierować Text w stronę kamery.

Aligning text to cameraAligning text to cameraAligning text to camera
Skierowanie testu w stronę kamery

Krok 8

Kliknij prawym klawiszem myszy Text, aby go zaznaczyć. Naciśnij S i przesuń myszkę, aby go zmniejszyć.

Naciśnij G i przenieś tekst, gdzie chcesz.

Scaling and placing the textScaling and placing the textScaling and placing the text
Skalowanie i umieszczanie tekstu

Krok 9

Po zaznaczeniu tekstu, naciśnij TAB, aby wejść w tryb edycji. Usuń domyślny tekst i wpisz nazwę etykiety.

Naciśnij TAB, aby zamknąć tryb edycji.

Editing the textEditing the textEditing the text
Edytowanie tekstu

Krok 10

W oknie właściwości, kliknij przycisk F. W panelu Font, kliknij ikonę folderu i odszukaj odpowiednią czcionkę.

Text settingsText settingsText settings
Ustawienia tekstowe

Krok 11

Naciśnij SHIFT-A i dodaj Mesh > Plane. To będzie płaszczyzna tła etykiety.

Adding background planeAdding background planeAdding background plane
Dodawanie płaszczyzny tła

W panelu Add Plane, zaznacz pole Align to View, aby skierować płaszczyznę w stronę kamery.

Upewnij się, że nadal jest widoczna w kamerze.

Aligning plane to camera viewAligning plane to camera viewAligning plane to camera view
Skierowanie płaszczyzny w stronę kamery

Krok 12

Naciśnij G i przesuń płaszczyznę, aby tekst znajdował się w środku.

Naciśnij Z, aby włączyć tryb siatki.

Placing the planePlacing the planePlacing the plane
Umieszczanie płaszczyzny

Krok 13

Naciśnij TAB, aby wejść w tryb edycji. Naciśnij A, aby wybrać wszystkie wierzchołki, a następnie S, aby zmniejszyć płaszczyznę. Kliknij lewy klawisz myszy, aby zatwierdzić.

Scaling and editing the planeScaling and editing the planeScaling and editing the plane
Skalowanie i edytowanie płaszczyzny

Krok 14

Dostosuj punkty, aby płaszczyzna pokrywała cały tekst. Kliknij prawym klawiszem myszy, aby wybrać wierzchołki i G, aby je przesunąć. Możesz również użyć manipulatora, aby przesuwać wierzchołki.

Editing the planeEditing the planeEditing the plane
Edytowanie płaszczyzny

Krok 15

Naciśnij CTRL-R, aby stworzyć pętlę krawędzi. Kliknij lewym klawiszem myszy i przesuń myszkę, aby dodać nową pętlę po prawej stronie. Kliknij prawym klawiszem myszy, aby zatwierdzić pozycję nowej pętli.

Adding loop cutAdding loop cutAdding loop cut
Dodawanie pętli

Krok 16

Naciśnij A, aby odznaczyć wszystkie wierzchołki.

Naciśnij B i zaznacz dwa dolne punkty.

Naciśnij E, aby wyciągnąć nową ścianę.

Naciśnij lewy klawisz myszy, aby zatwierdzić pozycję.

Extruding verticesExtruding verticesExtruding vertices
Wyciąganie wierzchołków

Naciśnij TAB, aby zamknąć tryb edycji.

Naciśnij Z, aby wyłączyć tryb siatki.

Back to object modeBack to object modeBack to object mode
Powrót do obiektu

Krok 17

Kliknij prawym klawiszem myszy tekst, aby go zaznaczyć.

Kliknij przycisk materiału w oknie właściwości i naciśnij przycisk New, aby dodać nowy materiał tekstu.

Adding new material to the textAdding new material to the textAdding new material to the text
Dodawanie nowego materiału tekstu

Zmień nazwę materiału. W panelu Diffuse, kliknij lewym klawiszem myszy pasek koloru, aby wybrać kolor.

W panelu Shading, zaznacz pole Shadeless, aby usunąć cieniowanie z materiału.

Material settingsMaterial settingsMaterial settings
Ustawienia materiału

Krok 18

Kliknij prawym klawiszem myszy tło etykiety, aby je wybrać. Ponownie kliknij przycisk materiału w oknie właściwości i naciśnij przycisk New, aby dodać nowy materiał.

Adding new material to label backgroundAdding new material to label backgroundAdding new material to label background
Dodawanie nowego materiału do tła etykiety

Dowolnie zmień nazwę materiału. W panelu Diffuse, kliknij lewym klawiszem mysz kolor, aby wybrać kolor.

W panelu Shading, zaznacz pole Shadeless.

Material settingsMaterial settingsMaterial settings
Ustawienia materiału

Krok 19

Przytrzymaj SHIFT, a następnie kliknij lewym klawiszem tekst oraz prawym tło etykiety.

Naciśnij CTRL-P i wybierz Object. W ten sposób tło etykiety zostanie połączone z tekstem. To oznacza, że za każdym razem gdy przesuniesz etykietę, tekst podąży za nią.

Object relationship settingsObject relationship settingsObject relationship settings
Ustawienia relacji obietków

Zaznacz najpierw etykietę, a następnie znacznik. Przytrzymaj SHIFT i kliknij prawym klawiszem myszy, a by zaznaczyć wiele obiektów. Naciśnij CTRL-P i wybierz Object, aby znacznik był nadrzędnym obiektem. W ten sposób tło etykiety będzie podążać za znacznikiem.

Making the Empty parent objectMaking the Empty parent objectMaking the Empty parent object
Znacznik jako nadrzędny obiekt

Krok 20

Naciśnij A, aby odznaczyć wszystkie obiekty. Kliknij prawym klawiszem myszy tło etykiety i naciśnij TAB, aby wejść w tryb edycji. Wybierz dwa ostatnie wierzchołki pokazane na poniższym zrzucie.

Naciśnij SHIFT-S i wybierz Cursor to Selected. W ten sposób kursor 3D przeskoczy do znacznika.

Snapping the Cursor to selectionSnapping the Cursor to selectionSnapping the Cursor to selection
Cursor to selected

Krok 21

Naciśnij TAB, aby zamknąć tryb edycji. W panelu Edit, kliknij Set Origin i wybierz Origin to 3D Cursor (naciśnij T, aby otworzyć narzędzia)

Moving the origin point Moving the origin point Moving the origin point
Przesuwanie punktu początkowego

Punkt początkowy (pomarańczowa kropka) przeskoczy w miejsce kursora 3D. To będzie punkt odniesienia dla obrotu i skalowania obiektu.

Origin point movedOrigin point movedOrigin point moved
Punkt początkowy

Krok 22

Naciśnij SHIFT-lewa strzałka, aby przejść do pierwszej klatki. Naciśnij ALT-A, aby odtworzyć ujęcie. Teraz zobaczysz jak etykieta podąża za znacznikiem.

Preview the movie clipPreview the movie clipPreview the movie clip
Odtwarzanie ujęcia

Krok 23

Naciśnij B i zaznacz tekst oraz tło etykiety.

Selecting the labelSelecting the labelSelecting the label
Zaznaczanie etykiety

Naciśnij SHIFT-D, aby skopiować etykietę. Przenieś drugą etykietę w dowolne miejsce, blisko drugiego znacznika.

Duplicating the labelDuplicating the labelDuplicating the label
Kopiowanie etykiety

Krok 24

Najpierw zaznacz nowe tło etykiety, a następnie znacznik. Naciśnij CTRL-P i wybierz Object, aby znacznik był nadrzędnym obiektem. Teraz nowe tło etykiety będzie podążać za drugim znacznikiem.

Parenting the new label to other emptyParenting the new label to other emptyParenting the new label to other empty
Łączenie nowej etykiety z drugim znacznikiem

Krok 25

Wybierz tekst, naciśnij TAB i edytuj lub zmień tekst. Ponownie naciśnij TAB, aby zamknąć tryb edycji.

Editing the TextEditing the TextEditing the Text
Edytowanie tekstu

Wybierz tło etykiety i naciśnij TAB, aby je edytować. Przesuń odpowiednio wierzchołki. Naciśnij TAB, aby zamknąć tryb edycji.

Editing the background planeEditing the background planeEditing the background plane
Edytowanie płaszczyzny tła

Przejdź teraz do pierwszej klatki i naciśnij przycisk, aby odtworzyć ujęcie. Użyj przycisków odtwarzania.

Preview the movie clipPreview the movie clipPreview the movie clip
Odtwarzanie ujęcia filmowego

Animowanie etykiet

Krok 1

Upewnij się, że jesteś w pierwszej klatce. Użyj przycisków odtwarzania, aby przejść do pierwszej klatki. Kliknij przycisk automatycznych klatek kluczowych. W ten sposób klatki kluczowe będą dodawane automatycznie.

Turn on Auto-KeyframeTurn on Auto-KeyframeTurn on Auto-Keyframe
Włączanie automatycznych klatek kluczowych

Krok 2

Kliknij prawym klawiszem myszy etykietę, naciśnij S, a następnie 0 (zero), aby ją zmniejszyć.

Scaling down the labelScaling down the labelScaling down the label
Skalowanie etykiety

Krok 3

Przejdź do klatki numer 10 przeciągając oś czasu.

Go to frame number 10Go to frame number 10Go to frame number 10
Przejdź do klatki numer 10

Krok 4

Po zaznaczeniu etykiety, naciśnij ALT-S, aby przywrócić normalny rozmiar. Klatka kluczowa skalowania zostanie automatycznie dodana.

Reset the label sizeReset the label sizeReset the label size
Resetowanie rozmiaru etykiety

Użyj przycisków odtwarzania, aby przejść do pierwszej klatki i odtwórz animację.

Preview animationPreview animationPreview animation
Odtwarzanie animacji

Krok 5

Przejdź do klatki, w której chcesz, aby etykieta zaczęła znikać.

Go to last few framesGo to last few framesGo to last few frames
Przejdź do ostatnich kilku klatek

Krok 6

Kliknij prawym klawiszem myszy tło etykiety, naciśnij S i wpisz 1. W ten sposób automatycznie wstawisz kolejną klatkę kluczową.

Insert a blank keyframeInsert a blank keyframeInsert a blank keyframe
Wstaw pustą klatkę kluczową

Krok 7

Przeciągnij oś czasu, aby przesunąć się o kilka klatek.

Advance few framesAdvance few framesAdvance few frames
Przesuń się o kilka klatek

Krok 8

Kliknij prawym klawiszem myszy tło etykiety, naciśnij S, a następnie 0 (zero), aby zniknęło.

Scale the lable down to zeroScale the lable down to zeroScale the lable down to zero
Zmniejsz etykietę do zera

Teraz przejdź do pierwszej klatki i odtwórz animację.

Preview the animationPreview the animationPreview the animation
Odtwarzanie animacji

Krok 9

Wykonaj to samo dla drugiej etykiety.

Animate the second labelAnimate the second labelAnimate the second label
Animowanie drugiej etykiety

Krok 10

Możesz również dostosować czas animacji. Przeciągnij róg widoku 3D, aby rozdzielić okno.

Split the 3D viewSplit the 3D viewSplit the 3D view
Rozdziel widok 3D

Kliknij przycisk typu okna i wybierz Dope Sheet.

Switch to Dope SheetSwitch to Dope SheetSwitch to Dope Sheet
Przełącz na Dope Sheet

Krok 11

Teraz możesz zobaczyć klatki kluczowe obu etykiet. Możesz je zwijać i rozwijać klikając znacznik strzałki.

Dope Sheet viewDope Sheet viewDope Sheet view
Widok Dope Sheet

Krok 12

Kliknij prawym klawiszem myszy klatkę kluczową i naciśnij G, aby ją przesunąć. Możesz przesunąć klatki kluczowe drugiej etykiety, tak aby pojawiała się po pierwszej. Zobacz zmiany odtwarzając animację.

Move the keyframesMove the keyframesMove the keyframes
Przesuń klatki kluczowe

Komponowanie i renderowanie ostatecznego ujęcia

Krok 1

Naciśnij F12 i wyrenderuj klatkę. Zwróć uwagę, że ujęcie filmowe nie pojawia się w tle. Aby to naprawić, musisz użyć narzędzia kompozycji.

Rendered imageRendered imageRendered image
Wyrenderowany obraz

Krok 2

Kliknij przycisk układu ekranu i wybierz Compositing.

Switching to Compositing layoutSwitching to Compositing layoutSwitching to Compositing layout
Przełączanie na układ komponowania

Krok 3

Zaznacz pole Use Nodes.

Tick Use Nodes checkboxTick Use Nodes checkboxTick Use Nodes checkbox
Zaznacz pole Use Nodes

Domyślnie pojawią się dwa węzły.

Default NodesDefault NodesDefault Nodes
Domyślne węzły

Krok 4

W edytorze węzłów, naciśnij SHIFT-A i dodaj nowy węzeł Input. Wybierz Movie Clip.

Add Movie ClipAdd Movie ClipAdd Movie Clip
Dodaj ujęcie filmowe

Kliknij listę rozwijaną i wybierz ujęcie filmowe. Możesz również użyć przycisku Open, jeśli ujęcie nie pojawi się na liście rozwijanej.

Browse for movie clipBrowse for movie clipBrowse for movie clip
Odszukaj ujęcie filmowe

Krok 5

Naciśnij SHIFT-A, aby dodać kolejny węzeł. Kliknij Color i wybierz Alpha Over.

Add mixing node - Alpha OverAdd mixing node - Alpha OverAdd mixing node - Alpha Over
Dodaj węzeł mieszający - Alpha Over

W ten sposób wkomponujemy etykiety w ujęcie filmowe.

Alpha Over nodeAlpha Over nodeAlpha Over node
Węzeł Alpha Over

Krok 6

Połącz wyjście Image (żółta kropka) węzła Alpha Over z wejściem Image (żółta kropka) węzła Composite.

Connecting Alpha Over node to CompositeConnecting Alpha Over node to CompositeConnecting Alpha Over node to Composite
Łączenie węzła Alpha Over z Composite

Krok 7

W ten sam sposób, połącz wyjście Image węzła Movie Clip z wejściem Image węzła Alpha Over. Połącz wyjście Image węzła Render Layers z drugim wejściem Image węzła Alpha Over.

Node setupNode setupNode setup
Konfiguracja węzłów

Krok 8

Połącz gniazdo Alpha węzła Render Layers do gniazda Fac węzła Alpha Over.

Node setupNode setupNode setup
Konfiguracja węzłów

Krok 9

W oknie właściwości, kliknij przycisk aparatu, aby wyświetlić opcje renderowania. W panelu Shading, wybierz Transparent dla Alpha. W panelu Post Processing, zaznacz pole Compositing.

Render SettingsRender SettingsRender Settings
Ustawienia renderowania

Krok 10

W panelu Output, wybierz folder, w którym chcesz zapisać ujęcie filmowe. Wybierz format pliku MPEG. W panelu Encoding, wybierz MPEG-4 dla pola Format oraz MPEG-4(divx) dla pola Codec.

Render SettingsRender SettingsRender Settings
Ustawienia renderowania

Krok 11

Ujęcie jest gotowe do wyrenderowania. Przejdź do dowolnej klatki i naciśnij F12, aby wyrenderować klatkę. Aby wyrenderować całą animację, użyj przycisku Animation w panelu Render. Upewnij się że Dimensions są prawidłowe i pasują do ujęcia filmowego.

Render SettingsRender SettingsRender Settings
Ustawienia renderowania

Advertisement
Did you find this post useful?
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.