Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max

Tworzenie realistycznej pajęczej sieci w 3ds Max i After Effects

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

W tym poradniku, pokażę ci jak stworzyć realistyczną pajęczą sieć w 3ds Max za pomocą wbudowanych narzędzi i technik symulacyjnych. Następnie złożymy symulację pajęczej sieci w After Effects, aby wyglądała bardziej przekonująco.

Podgląd

1. Tworzenie pajęczej sieci

Krok 1

Otwórz 3ds Max.

Open 3ds MaxOpen 3ds MaxOpen 3ds Max
Otwórz 3ds Max.

Krok 2

Przejdź do Create > Standard Primitive > Plane i utwórz płaszczyznę w widoku z przodu.

Create a planeCreate a planeCreate a plane
Utwórz płaszczyznę

Krok 3

Ustaw Length Segs i Width Segs na 80.

SegmentsSegmentsSegments
Segmenty

Krok 4

Otwórz Modifier List i zastosuj modyfikator Cloth na płaszczyznę.

Cloth ModifierCloth ModifierCloth Modifier
Modyfikator Cloth

Krok 5

Po zaznaczeniu płaszczyzny, kliknij przycisk Object Properties. W oknie Object Properties, wybierz płaszczyznę i zaznacz opcję Cloth. Płaszczyzna przekształci się w tkaninę.

Kliknij przycisk OK.

Object PropertiesObject PropertiesObject Properties
Object Properties

Krok 6

Rozwiń listę modyfikatora cloth. Zaznacz Group.

GroupGroupGroup
Group

Krok 7

Po zaznaczeniu pierwszej z lewej kolumny wierzchołków płaszczyzny, kliknij przycisk Make Group.

Make GroupMake GroupMake Group
Make Group

Krok 8

W oknie Make Group, zmień nazwę grupy na Group001.

Make GroupMake GroupMake Group
Make Group

Krok 9

Po zaznaczeniu Group001, kliknij przycisk Preserve.

PreservePreservePreserve
Preserve

Krok 10

Po zaznaczeniu pierwszej z prawej kolumny wierzchołków płaszczyzny, kliknij przycisk Make Group.

Make GroupMake GroupMake Group
Make Group

Krok 11

W oknie Make Group, zmień nazwę grupy na Group002.

Make GroupMake GroupMake Group
Make Group

Krok 12

Po zaznaczeniu Group002, kliknij przycisk Preserve.

PreservePreservePreserve
Preserve

Krok 13

Przejdź do Space Warp > Forces > Wind i dodaj siłę wiatru do sceny.

Applying WindApplying WindApplying Wind
Dodawanie wiatru

Krok 14

Po zaznaczeniu tkaniny, kliknij przycisk Cloth Forces.

Cloth ForcesCloth ForcesCloth Forces

Krok 15

Otwórz się okno Forces. Po zaznaczeniu wind001 na liście Forces in Scene, kliknij oznaczony przycisk strzałki.

Forces in SceneForces in SceneForces in Scene
Forces in Scene

Krok 16

W ten sposób wind001 przejdzie na listę Forces in Simulation. Kliknij przycisk OK.

Forces in SimulationForces in SimulationForces in Simulation
Forces in Simulation

2. Dodawanie tekstury do pajęczej sieci

Krok 1

Mamy czarno biały plik obrazu pajęczej sieci, który użyję jak teksturę dla tkaniny.

Spider Web TextureSpider Web TextureSpider Web Texture
Tekstura pajęczej sieci

Krok 2

Naciśnij M, aby otworzyć Material Editor.

Material EditorMaterial EditorMaterial Editor
Material Editor

Krok 3

Po zaznaczeniu pustego materiału, kliknij kanał Diffuse. Otworzy się okno Material/ Map Browser. Wybierz Bitmap i kliknij OK.

Material Map Browser windowMaterial Map Browser windowMaterial Map Browser window
Okno Material/ Map Browser

Krok 4

Wybierz obraz spider-web.jpg, który zostanie użyty jako tekstura dla tkaniny.

Select spider-webjpg imageSelect spider-webjpg imageSelect spider-webjpg image
Wybierz obraz spider-web.jpg

Krok 5

Dodaj teksturę do tkaniny. Możesz zobaczyć wzór pajęczej sieci na tkaninie. Ale nie jest przezroczysta. Aby rozwiązać ten problem, usunę kolor czarny.

Applied textureApplied textureApplied texture
Dodana tekstura

Krok 6

Przenieś i upuść tę samą teksturę z kanału Diffuse do Opacity. Zaznacz opcję Instance i kliknij przycisk OK.

Opacity channelOpacity channelOpacity channel
Kanał Opacity

Krok 7

W ten sposób, czarne obszary zniknęły, a sieć stała się przezroczysta.

Transparent textureTransparent textureTransparent texture
Przezroczysta tekstura

2. Symulacja pajęczej sieci

Krok 1

Po zaznaczeniu tkaniny, kliknij przycisk Simulate. Rozpoczyna się symulacja pajęczej sieci, która można zobaczyć w widoku.

Simulate buttonSimulate buttonSimulate button
Przycisk Simulate

Krok 2

Naciśnij F10, aby otworzyć okno Render Settings. Wyrenderuj symulację w sekwencji obrazów zawierającą 200 klatek w formacie TGA (32 bity).

Render Setting windowRender Setting windowRender Setting window
Okno Render Setting

Krok 3

Otwórz After Effects. Mam materiał wideo, który importuję jako kompozycję. Muszę dodać symulację pajęczej sieci do tej sceny.

Open After EffectsOpen After EffectsOpen After Effects
Otwórz After Effects

Krok 4

Zaimportuj wyrenderowaną sekwencję obrazów pajęczej sieci i przenieś do kompozycji. Po zaznaczeniu warstwy pajęczej sieci, przejdź do Effect > Generate > Fill i dodaj efekt na warstwę.

Wybierz biały kolor. Po kliknięciu przycisku odtwarzania, zobaczysz realistyczną symulację pajęczej sieci na tle materiału wideo.

Effect Generate FillEffect Generate FillEffect Generate Fill
Effect > Generate > Fill

Podsumowanie

Możesz wykonać niesamowite efekty za pomocą modyfikatora tkaniny w 3ds Max. Przygotuję bardziej ekscytujące poradniki dotyczące różnych aspektów tej funkcji.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.