Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max

Tworzenie gigantycznego robota kroczącego w scenie filmowej: część 2

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Najpierw przeczytaj pierwszą część poradnika, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

1. Tworzenie głównego korpusu

Krok 1

Otwórz 3ds Max. Po zaznaczeniu głowy robota, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Hide Unselected. Wszystkie części robota zostaną ukryte z wyjątkiem głowy.

Open 3ds Max
Otwórz 3ds Max

Krok 2

W trybie wyboru ścian, zaznaczy ściany pokazane na poniższym zrzucie.

face selection mode
tryb wyboru ścian

Krok 3

Po zaznaczeniu ścian, przejdź do opcji Polygon: Material IDs i ustaw wartość Set ID na 1.

Polygon Material IDs
Polygon: Material IDs

Krok 4

Przejdź do Edit > Select Invert. Alternatywnie, możesz nacisnąć CTRL-I.

Edit Select Invert
Edit > Select Invert

Krok 5

Po zaznaczeniu ścian, ustaw wartość Set ID na 2.

Set ID
Set ID

2. Rozwijanie

Krok 1

Naciśnij M, aby otworzyć Material Editor. Kliknij Standard i wybierz z menu opcję Multi/ Sub-Object.

Material Editor
Material Editor

Krok 2

Kliknij Set Number i ustaw Number of Materials na 2. Kliknij OK.

Number of Materials
Number of Materials

Krok 3

Kliknij opcję None przy ID 1 i wybierz Standard z menu.

Standard
Standard

Krok 4

Kliknij kanał Diffuse i wybierz Bitmap. Jako bitmapę wykorzystam teksturę metalu.

Diffuse channel
Kanał Diffuse

Krok 5

Kliknij opcję None przy ID 2 i wybierz Autodesk Solid Glass z menu.

Autodesk Solid Glass
Autodesk Solid Glass

Krok 6

Zastosuj modyfikator UVW Map z mapowaniem Spherical.

UVW Map
UVW Map

Krok 7

Zastosuj modyfikator Turbo Smooth i ustaw wartość Iteration na 2.

Turbo Smooth
Turbo Smooth

Krok 8

Wyrenderuj klatkę, a zobaczysz coś takiego.

Render the frame
Wyrenderuj klatkę

Krok 9

Po zaznaczeniu stawu nogi robota, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Hide Unselected. Wszystkie części robota zostaną ukryte z wyjątkiem stawu nogi.

Hide Unselected
Hide Unselected

Krok 10

Zastosuj modyfikator Unwrap UVW na staw nogi.

Unwrap UVW
Unwrap UVW

Krok 11

Odznacz opcję Map Seams. Domyślne szwy mapy zostaną wyłączone.

Map Seams
Map Seams

Krok 12

Zaznacz opcję Point-To-Point Seams i utwórz szew jak pokazano na poniższym zrzucie.

Point-To-Point Seams
Point-To-Point Seams

Krok 13

Kliknij przycisk Open UV Editor. W oknie Edit UVWs zobaczysz rozwiniętą siatkę.

Open UV Editor
Otwórz UV Editor

Krok 14

W ten sam sposób, rozwiń mapę UV nogi.

Edit UVWs window
Okno Edit UVWs

Krok 15

W ten sam sposób, rozwiń mapę UV stopy.

Edit UVWs window
Okno Edit UVWs

3 Nakładanie tekstur

Krok 1

Otwórz Photoshopa. Zaimportuj zapisany i rozwinięty obraz UVW.

Open Photoshop
Otwórz Photoshopa

Krok 2

Za pomocą różnych tekstur metali, wykonałem teksturę UVW pokazaną na poniższym zrzucie.

UVW texture
Tekstura UVW

Krok 3

Po zapisaniu pliku tekstury w Photoshopie, przejdź do 3ds Max i naciśnij M, aby otworzyć Material Editor. Po zaznaczeniu pustego materiału, kliknij kanał Diffuse. Nałóż plik tekstury, który został zapisany w Photoshopie.

Material Editor
Material Editor

Krok 4

Nałóż teksturę na staw nogi. Wyrenderuj klatkę, a zobaczysz coś takiego.

Render the frame
Wyrenderuj klatkę

Krok 5

W ten sam sposób, utwórz i nałóż tekstury na pozostałe części robota. Tak będzie wyglądała wyrenderowana klatka.

Render the frame
Wyrenderuj klatkę

Podsumowanie

Teksturowanie jest ważną częścią CG. Tylko realistyczne teksturowanie może sprawić, że obiekt 3D będzie współgrał z ujęciem. To jest bardzo istotna część VFX, szczególnie, jeśli chcemy płynnie wstawić obiekt 3D do sceny filmowej.

W kolejnej części poradnika, pokażę ci jak rigować i animować robota.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.