Birthday Sale! Up to 40% off unlimited courses & creative assets Birthday Sale! Save up to 40%!
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max
Cgi

Tworzenie animacji śmiertelnego wirusa w 3ds Max

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Podgląd


1. Modelowanie wirusa

Krok 1

Otwórz 3ds Max.

Open 3ds Max
Otwórz 3ds Max

Krok 2

Utwórz GeoSphere w widoku z perspektywy i ustaw Radius na 50 i Segments na 20.

Create a GeoSphere
Utwórz GeoSphere

Krok 3

Otwórz Modifier List i nałóż modyfikator Displace na kulę.

Displace modifier
Modifikator Displace

Krok 4

Kliknij przycisk None w sekcji Map. Otworzy się okno Material/ Map Browser. Zaznacz Cellular i kliknij OK.

Material Map Browser
Material/ Map Browser

Krok 5

Naciśnij M, aby otworzyć Material Editor.

Material Editor
Material Editor

Krok 6

Przeciągnij i upuść mapę Cellular z kanału Map do pustego materiału w Material Editor.

Cellular map
Mapa Cellular

Krok 7

Zmień wartość Size na 30.

Change the value of Size
Zmień wartość Size

Krok 8

Zwiększ wartość Strength zniekształcenia do 20. Na powierzchni kuli pojawią się bąble. Zmień opcję mapy na Spherical.

Increase the Strength
Zwiększ wartość Strength

2. Animowanie wirusa

Krok 1

Po zaznaczeniu wirusa, kliknij przycisk Auto Key. Co każde dziesięć klatek, animuj wartość Spread od 0.6 do 1. Dla pierwszej klatki, ustaw wartość Spread na 0.6, a dla dziesiątej ustaw wartość 1.

Zgodnie z przyjętym przedziałem czasu, animuj wartość Spread do 100 klatek jak pokazano na poniższym zrzucie.

Auto Key button
Przycisk Auto Key

Krok 2

Aby stworzyć kolce wirusa, zwiększ wartość Mid w sekcji Threshold do 0.5. Tę wartość również możesz animować postępując zgodnie ze wskazówkami z poprzedniego kroku.

Mid threshold value
Wartość Mid w sekcji Threshold

Krok 3

Nałóż modyfikator TurboSmooth na wirusa, aby wygładzić powierzchnię.

TurboSmooth
TurboSmooth

3. Dodawanie materiału

Krok 1

Naciśnij M, aby otworzyć Material Editor.

Material Editor
Material Editor

Krok 2

Po zaznaczeniu pustego materiału, kliknij kanał Diffuse. Otworzy się okno Material/Map Browser. Wybierz Gradient Ramp i kliknij OK.

Material Map Browser
Material/ Map Browser

Krok 3

Ustaw kolory w Gradient Ramp Parameters jak pokazano na poniższym zrzucie.

Gradient Ramp Parameters
Gradient Ramp Parameters

Krok 4

Ustaw kolor Specular jak pokazano na poniższym zrzucie. Zmień wartości Specular Level na 100 i Glossiness na 70.

Specular Level
Specular Level

Krok 5

Kliknij kanał Bump. Otworzy się okno Material/ Map Browser. Wybierz Cellular i kliknij OK.

Material Map Browser
Material/ Map Browser

Krok 6

Po zaznaczeniu trybu Chips, zmień wartość Size na 10.

Chips mode
Tryb Chips

Krok 7

Kliknij kanał Reflection. Otworzy się okno Material/Map Browser. Wybierz Falloff i kliknij OK.

Reflection channel
Kanał Reflection

Krok 8

Zmień Fallof Type na Fresnel.

Falloff Type to Fresnel
Zmiana Falloff Type na Fresnel

Krok 9

Kliknij kanał Refraction. Otworzy się okno Material/ Map Browser. Wybierz Raytrace i kliknij OK.

Material Map Browser
Material/ Map Browser

Krok 10

Ogranicz wartość Refraction do 10.

Refraction
Refraction

Krok 11

Rozwiń sekcję Extended Parameters. Zaznacz opcje Out i Subtractive.

Extended Parameters
Extended Parameters

4. Oświetlenie i renderowanie

Krok 1

Dodaj trzy światła punktowe jak pokazano na poniższym zrzucie.

Omni lights
Światła punktowe

Krok 2

Naciśnij klawisz F10, aby otworzyć okno Render Setup. Przejdź do karty Renderer i w opcji Filter wybierz Blend.

Blend filter
Filtr Blend

Krok 3

Naciśnij kombinację SHIFT-Q, aby zobaczyć wyrenderowany obraz.

Rendered image
Wyrenderowany obraz

Podsumowanie

Możesz pobrać plik projektu w sekcji Download. To umożliwi ci lepsze zrozumienie procesu tworzenia.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.