Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max
Cgi

Kontrolowanie rotacji i prędkości śmigła za pomocą Wire Parameter w 3ds Max

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

1. Konfiguracja ciągłej rotacji za pomocą Curve Editor

Krok 1

Otwórz plik stand fan.max w 3ds Max, który można pobrać po prawej stronie. Stworzyłem prosty model tylko dla celów tego poradnika.

Open 3ds Max file
Otwórz file 3ds Max

Krok 2

Włącz przycisk Auto Key.

Turn on Auto Key
Włącz Auto Key

Krok 3

Po zaznaczeniu śmigła wiatraka, przejdź do 20. klatki na osi czasu i obróć je o 180 stopni po osi Y.

Rotate the propeller
Obróć śmigło

Krok 4

Wyłącz przycisk Auto Key. W ten sposób, śmigło będzie się obracało tylko do 20. klatki. A następnie zatrzyma się. Ale ja chcę, aby obracało się w sposób ciągły. W związku z tym, muszę nałożyć pętlę na właściwość rotacji.

Turn off Auto Key
Wyłącz Auto Key

Krok 5

Po zaznaczeniu śmigła, przejdź do Graph Editors > Track View – Curve Editor.

Graph Editors Track View Curve Editor
Graph Editors >Track View – Curve Editor

Krok 6

Otworzy się okno Track View – Curve Editor.

Track View Curve Editor
Track View Curve Editor

Krok 7

Wybierz transformację Y Rotation. Zwróć uwagę na krzywą rotacji w edytorze.

Y Rotation
Y Rotation

Krok 8

Przejdź do Edit > Controller > Out Of Range Types.

Edit Controller Out Of Range Types
Edit > Controller > Out Of Range Types

Krok 9

Otworzy się okno Param Curve Out-of-Range Types.

Param Curve Out - Of - Range Types
Param Curve Out - of - Range Types

Krok 10

Po wybraniu opcji Loop, kliknij OK.

Loop option
Opcja Loop

Krok 11

Zwróć uwagę na pętlę we właściwości rotacji. Jeśli odtworzysz animację, śmigło będzie obracało się w pętli.

Loop
Pętla

Krok 12

Punkt końcowy i początkowy sprawiają, że rotacja jest nieco poszarpana. W związku z tym, po zaznaczeniu obu klatek kluczowych, kliknij ikonę Set Tangents to Linear. W ten sposób, rotacja śmigła będzie płynna.

Set Tangents to Linear
Set Tangents to Linear

1. Sterowanie rotacją za pomocą Wire Parameter

Krok 1

Po zaznaczeniu śmigła, przejdź do Animation > Parameter Editor. Alternatywnie, możesz nacisnąć klawisze ALT-1.

Animation Parameter Editor
Animation > Parameter Editor

Krok 2

W oknie Parameter Editor w sekcji UIType wybierz Spinner. Zmień nazwę parametru na Controller lub jakąkolwiek inną. Kliknij przycisk Add.

Parameter Editor
Parameter Editor

Krok 3

Zwróć uwagę, że nowy parametr Controller pojawił się w sekcji Editable Poly śmigła.

Controller parameter
Parametr Controller

Krok 4

Teraz dodam pewne połączenie, aby prędkość i rotacja śmigła mogły być kontrolowane za pomocą parametru Controller.

Kliknij prawym klawiszem myszy śmigło i wybierz Wire Parameter z rozwijanego menu.

Wire Parameter
Wire Parameter

Krok 5

Przejdź do Modified Object > TurboSmooth > Custom_Attributes > Controller.

Modified Object TurboSmooth Custom_Attributes Controller
Modified Object > TurboSmooth > Custom_Attributes > Controller

Krok 6

Pojawi się linia przerywana. Pod żadnym pozorem nie odznaczaj jej. Przenieś myszkę nad śmigło i kliknij lewym klawiszem myszy.

Wire
Linia przerywana

Krok 7

Pojawi się rozwijane menu. Przejdź do Transform > Rotation > Y Rotation.

Transform Rotation Y Rotation
Transform > Rotation > Y Rotation

Krok 8

Otworzy się okno Parameter Wiring. Parametr Controller znajduje się po lewej stronie, a parametr rotacji po prawej stronie. Chcę aby Controller sterował rotacją.

Parameter Wiring
Łączenie parametrów

Krok 9

Kliknij strzałkę zwróconą w prawą stronę. Kliknij przycisk Connect. Łączenie parametrów gotowe.

Parameter Wiring connection
Łączenie parametrów

Krok 10

Eksperymentuj z wartością parametru Controller. Steruje ona rotacją śmigła. Możesz uruchamiać i zatrzymywać śmigło na dowolnej klatce.

Ja zmieniałem wartość Controller tak, aby uzyskać losową rotację śmigła.

Animate the value
Zmienianie wartości

Podsumowanie

Wire Parameter jest świetną techniką do sterowania parametrami i różnymi właściwościami w 3ds Max.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.