Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max

Kontrolowanie rotacji i prędkości śmigła za pomocą Wire Parameter w 3ds Max

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

1. Konfiguracja ciągłej rotacji za pomocą Curve Editor

Krok 1

Otwórz plik stand fan.max w 3ds Max, który można pobrać po prawej stronie. Stworzyłem prosty model tylko dla celów tego poradnika.

Open 3ds Max fileOpen 3ds Max fileOpen 3ds Max file
Otwórz file 3ds Max

Krok 2

Włącz przycisk Auto Key.

Turn on Auto KeyTurn on Auto KeyTurn on Auto Key
Włącz Auto Key

Krok 3

Po zaznaczeniu śmigła wiatraka, przejdź do 20. klatki na osi czasu i obróć je o 180 stopni po osi Y.

Rotate the propellerRotate the propellerRotate the propeller
Obróć śmigło

Krok 4

Wyłącz przycisk Auto Key. W ten sposób, śmigło będzie się obracało tylko do 20. klatki. A następnie zatrzyma się. Ale ja chcę, aby obracało się w sposób ciągły. W związku z tym, muszę nałożyć pętlę na właściwość rotacji.

Turn off Auto Key Turn off Auto Key Turn off Auto Key
Wyłącz Auto Key

Krok 5

Po zaznaczeniu śmigła, przejdź do Graph Editors > Track View – Curve Editor.

Graph Editors Track View Curve EditorGraph Editors Track View Curve EditorGraph Editors Track View Curve Editor
Graph Editors >Track View – Curve Editor

Krok 6

Otworzy się okno Track View – Curve Editor.

Track View Curve EditorTrack View Curve EditorTrack View Curve Editor
Track View Curve Editor

Krok 7

Wybierz transformację Y Rotation. Zwróć uwagę na krzywą rotacji w edytorze.

Y RotationY RotationY Rotation
Y Rotation

Krok 8

Przejdź do Edit > Controller > Out Of Range Types.

Edit Controller Out Of Range TypesEdit Controller Out Of Range TypesEdit Controller Out Of Range Types
Edit > Controller > Out Of Range Types

Krok 9

Otworzy się okno Param Curve Out-of-Range Types.

Param Curve Out - Of - Range TypesParam Curve Out - Of - Range TypesParam Curve Out - Of - Range Types
Param Curve Out - of - Range Types

Krok 10

Po wybraniu opcji Loop, kliknij OK.

Loop optionLoop optionLoop option
Opcja Loop

Krok 11

Zwróć uwagę na pętlę we właściwości rotacji. Jeśli odtworzysz animację, śmigło będzie obracało się w pętli.

LoopLoopLoop
Pętla

Krok 12

Punkt końcowy i początkowy sprawiają, że rotacja jest nieco poszarpana. W związku z tym, po zaznaczeniu obu klatek kluczowych, kliknij ikonę Set Tangents to Linear. W ten sposób, rotacja śmigła będzie płynna.

Set Tangents to LinearSet Tangents to LinearSet Tangents to Linear
Set Tangents to Linear

1. Sterowanie rotacją za pomocą Wire Parameter

Krok 1

Po zaznaczeniu śmigła, przejdź do Animation > Parameter Editor. Alternatywnie, możesz nacisnąć klawisze ALT-1.

Animation Parameter EditorAnimation Parameter EditorAnimation Parameter Editor
Animation > Parameter Editor

Krok 2

W oknie Parameter Editor w sekcji UIType wybierz Spinner. Zmień nazwę parametru na Controller lub jakąkolwiek inną. Kliknij przycisk Add.

Parameter EditorParameter EditorParameter Editor
Parameter Editor

Krok 3

Zwróć uwagę, że nowy parametr Controller pojawił się w sekcji Editable Poly śmigła.

Controller parameterController parameterController parameter
Parametr Controller

Krok 4

Teraz dodam pewne połączenie, aby prędkość i rotacja śmigła mogły być kontrolowane za pomocą parametru Controller.

Kliknij prawym klawiszem myszy śmigło i wybierz Wire Parameter z rozwijanego menu.

Wire Parameter Wire Parameter Wire Parameter
Wire Parameter

Krok 5

Przejdź do Modified Object > TurboSmooth > Custom_Attributes > Controller.

Modified Object TurboSmooth Custom_Attributes ControllerModified Object TurboSmooth Custom_Attributes ControllerModified Object TurboSmooth Custom_Attributes Controller
Modified Object > TurboSmooth > Custom_Attributes > Controller

Krok 6

Pojawi się linia przerywana. Pod żadnym pozorem nie odznaczaj jej. Przenieś myszkę nad śmigło i kliknij lewym klawiszem myszy.

WireWireWire
Linia przerywana

Krok 7

Pojawi się rozwijane menu. Przejdź do Transform > Rotation > Y Rotation.

Transform Rotation Y RotationTransform Rotation Y RotationTransform Rotation Y Rotation
Transform > Rotation > Y Rotation

Krok 8

Otworzy się okno Parameter Wiring. Parametr Controller znajduje się po lewej stronie, a parametr rotacji po prawej stronie. Chcę aby Controller sterował rotacją.

Parameter WiringParameter WiringParameter Wiring
Łączenie parametrów

Krok 9

Kliknij strzałkę zwróconą w prawą stronę. Kliknij przycisk Connect. Łączenie parametrów gotowe.

Parameter Wiring connectionParameter Wiring connectionParameter Wiring connection
Łączenie parametrów

Krok 10

Eksperymentuj z wartością parametru Controller. Steruje ona rotacją śmigła. Możesz uruchamiać i zatrzymywać śmigło na dowolnej klatce.

Ja zmieniałem wartość Controller tak, aby uzyskać losową rotację śmigła.

Animate the valueAnimate the valueAnimate the value
Zmienianie wartości

Podsumowanie

Wire Parameter jest świetną techniką do sterowania parametrami i różnymi właściwościami w 3ds Max.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.