Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max
Cgi

Śledzenie kamery 3D w 3ds Max za pomocą After Effects

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Podgląd

Najpopularniejszym sposobem na śledzenie sceny jest praca w dedykowanym systemie śledzenia 3D, takim jak Boujou, PF Track lub Syntheyes, a następnie eksportowanie kamery do aplikacji 3D.

Jednakże, nie wszystkich stać na zakup drogich systemów śledzenia 3d. Osoby z ograniczonym budżetem nadal mogą śledzić sceny w After Effects, a następnie eksportować dane śledzenia do aplikacji 3d.

W tym poradniku, pokażę ci jak śledzić scenę w After Effects, a następnie eksportować dane kamery do programu 3ds Max.

1. Ustawienie projektu

Krok 1

Otwórz After Effects

Open After Effects
Otwórz After Effects

Krok 2

Przejdź do Composition > New Composition, aby utworzyć nową kompozycję.

Alternatywnie możesz nacisnąć klawisze CTRL-N. Otworzy się okno Composition Settings.

Ustaw wartości Width i Height na odpowiednio 1280 i 720.

Ustaw Frame Rate na 25 i Duration na 12 sekund. Kliknij OK.

Composition Settings
Composition Settings

Krok 3

Przejdź do File > Import > File, aby zaimportować sekwencję obrazów. Alternatywnie naciśnij klawisze CTRL-I. Po zaznaczeniu pierwszego obrazu sekwencji, zaznacz opcję JPEG Sequence. Kliknij Open.

File Import File
File > Import > File

Krok 4

Po zaznaczeniu sekwencji obrazów w oknie Project, naciśnij klawisze ALT-CTRL-G, aby otworzyć okno Interpret Footage. W oknie Interpret Footage, ustaw liczbę frame rate na 25 i kliknij OK.

Interpret Footage
Interpret Footage

Krok 5

Po zaznaczeniu sekwencji obrazów, przeciągnij i upuść ja w kompozycji. Teraz widzisz materiał wideo w widoku kompozycji.

Image sequence
Sekwencja obrazów

2. Śledzenie kamery w After Effects

Krok 1

Po zaznaczeniu warstwy z sekwencją obrazów, przejdź do Animation > Track Camera.

Animation Track Camera
Animation > Track Camera

Krok 2

System śledzenia kamery 3D rozpocznie analizowanie wideo. Przebiega to dwóch etapach.

3D camera tracker
3D camera tracker

Krok 3

Po kilku sekundach, proces analizy zakończy się. Teraz widzisz kilka punktów śledzenia w scenie.

Jeśli punkty śledzenia są za małe, możesz zwiększyć ich wartość Track Point Size w efekcie 3D Camera Tracker.

3D Camera Tracker
3D Camera Tracker

Krok 4

Punkty śledzenia pomogą wygenerować imitację płaszczyzny 3D i kamerę. Musisz wybrać przynajmniej cztery punkty, aby wygenerować pomocniczą warstwę.

Zaznacz kilka punktów śledzenia na podłożu jak pokazano na poniższym obrazie.

3D planenull
Płaszczyzna 3D

Krok 5

Po zaznaczeniu punktów, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Create Null and Camera.

Create Null and Camera
Create Null and Camera

Krok 6

Pojawi się obiekt null i kamera 3D na osi czasu. Obiekt null przytwierdza się do materiału wideo i śledzi kamerę.

You get a null object and 3D camera
Pojawi się obiekt null i kamera 3D

3. Eksportowanie danych kamery do 3ds Max

Krok 1

Przejdź do www.aenhancer.com, gdzie znajdziesz bezpłatny skrypt AE3D dla After Effects. Możesz go stamtąd pobrać.

Skrypt został również dostarczony do tego poradnika. Wystarczy skopiować go do folderu Script znajdującego się w katalogu After Effects.

AE3D
AE3D

Krok 2

Uruchom ponownie After Effects. Otwórz ponownie kompozycję.

Po zaznaczeniu warstw z obiektem null i kamerą 3D, przejdź do File > Script > AE3D_Export.jsx.

File Script AE3D_Exportjsx
File > Script > AE3D_Export.jsx

Krok 3

W oknie AE3D, zaznacz opcję 3ds Max, nazwij plik camera tracker.ms i kliknij Export. Plik skryptu 3ds Max zostanie zapisany na pulpicie.

camera trackerms
camera tracker.ms

4, Tworzenie sceny w 3ds Max

Krok 1

Otwórz 3ds Max.

Open 3ds Max
Otwórz 3ds Max

Krok 2

Przejdź do MAXScript > Run Script.

MAXScript Run Script
MAXScript > Run Script

Krok 3

Wybierz skrypt camera track.ms, który został wyeksportowany z After Effects. Kliknij Open.

camera trackms
camera track.ms

Krok 4

Pojawi się kamera 3D i jeden obiekt w scenie.

3d camera and one dummy
Kamera 3D i jeden obiekt

Krok 5

W widoku perspektywy, naciśnij klawisz C, aby przełączyć do widoku kamery.

Camera view
Widok kamery

Krok 6

W tej chwili kamera jest do góry nogami. Musisz skorygować współrzędne kamery.

Coordinate of camera
Współrzędne kamery

Krok 7

Po zaznaczeniu kamery i obiektu, utwórz grupę.

Camera and dummy
Kamera i obiekt

Krok 8

Po grupowaniu, przejdź do widoku z lewej. Wybierz narzędzie Rotate i obróć na prawą stronę. Twoim celem powinno być ustawienie widoczne na poniższym zrzucie.

Rotate tool
Narzędzie Rotate

Krok 9

Dostosuj obiekt nieco bardziej, aby aby go wyprostować.

Adjust the dummy
Dostosuj obiekt

Krok 10

Przejdź do widoku kamery. Naciśnij klawisze ALT-B, aby otworzyć okno Viewport Configuration. Zaznacz opcje Use Files i Animate Background. Kliknij Files.

Viewport Configuration
Viewport Configuration

Krok 11

Wybierz obraz, zaznacz opcję Sequence i kliknij Open.

Sequence
Sekwencja

Krok 12

Włącz opcję Show Safe Frame w widoku kamery.

Alternatywnie, naciśnij klawisze SHIFT-F.

Show Safe Frame
Show Safe Frame

Krok 13

Teraz możesz stworzyć dowolny model 3D i umieścić go na siatce wokół obiektu. W moim przypadku, wymodelowałem beczkę, którą zaimportowałem do sceny.

3D Object
Obiekt 3D

Krok 14

Na tym etapie, jeśli wyrenderujesz całą scenę i odtworzysz wideo, zauważysz problem z obiektem 3D.

Aby rozwiązać ten problem, przesuń grupę obiektu i kamery trochę w dół. Powinieneś umieścić obiekt w na środku czarnej linii.

Adjust the dummy and camera
Dostosuj obiekt i kamerę

Krok 15

Umieść płaszczyznę pod beczką. Dodaj do niej Matte Shadow.

Matte Shadow
Matte Shadow

Krok 16

Dodaj Skylight do sceny. Zaznacz opcję Cast Shadow.

Skylight
Skylight

Krok 17

Po wyrenderowaniu jednej klatki, zobaczysz, że beczka jest idealnie połączona ze sceną. Możesz teraz wyrenderować całą sekwencję i kiedy odtworzysz wideo, zobaczysz, że beczka jest doskonale wpasowania w scenę.

Rendered frame
Wyrenderowana klatka

Podsumowanie

System śledzenia kamery 3D w After Effects świetnie nadaje się do śledzenia 3D. Po połączeniu z aplikacją 3D, daje niesamowite rezultaty. Spróbuję napisać bardziej interesujące poradniki bazujące na śledzeniu kamery 3D.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.