7 days of unlimited AE and Premiere Pro templates & videos - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Blender

2 punktowe śledzenie w Blender

Read Time: 3 mins

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

1. Śledzenie ujęcia

Krok 1

Otwórz Blender.

Open BlenderOpen BlenderOpen Blender
Otwórz Blender

Krok 2

Kliknij Editor i wybierz Movie Clip Editor.

Movie Clip EditorMovie Clip EditorMovie Clip Editor
Movie Clip Editor

Krok 3

Otworzy się Movie Clip Editor. Kliknij Open, aby importować ujęcie do edytora wideo.

Movie Clip EditorMovie Clip EditorMovie Clip Editor
Movie Clip Editor

Krok 4

Przejdź do folderu z sekwencją obrazów ujęcia. Wybierz pierwszą klatkę i kliknij przycisk Open Clip.

Open ClipOpen ClipOpen Clip
Open Clip

Krok 5

W ten sposób ujęcie zostanie dodane do edytora wideo. Kliknij przycisk Prefetch Frames, aby załadować sekwencję obrazów do pamięci RAM. Alternatywnie, możesz nacisnąć klawisz P.

Prefetch FramesPrefetch FramesPrefetch Frames
Prefetch Frames

Krok 6

Ponieważ ujęcie zostało nagrane kamerą trzymaną w ręce, dlatego musisz przeprowadzić 2 punktowe śledzenie. Aby śledzić ujęcie, spróbuj znaleźć punkt o wysokim kontraście.

Po znalezieniu punktu, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij w niego lewym klawiszem myszy. Na ujęciu pojawi się punkt śledzący.

CtrlLMBCtrlLMBCtrlLMB
Ctrl+LKM

Krok 7

Nazwij punkt śledzenia na Track Point 1.

Track Point 1Track Point 1Track Point 1
Track Point 1

Krok 8

Teraz kliknij przycisk Track Forward, aby śledzić ujęcie.

Track ForwardTrack ForwardTrack Forward
Track Forward

Krok 9

Po kilku sekundach śledzenie ujęcia zostanie zakończone. Możesz odtworzyć wideo, aby sprawdzić rzetelność śledzenia. W tym przypadku, ujęcie zostało przeanalizowane bez żadnych problemów.

First tracking doneFirst tracking doneFirst tracking done
Pierwsze śledzenie zakończone

Krok 10

Teraz znajdź drugi dobry punkt do śledzenia na ujęciu. Prawy róg ściany nadaje się do tego idealnie. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij lewym klawiszem myszy ten róg. Punkt śledzący pojawi się w prawym rogu.

CtrlLMBCtrlLMBCtrlLMB
CTRL+LKM

Krok 11

Zmień nazwę punktu śledzenia na Track Point 2.

Track Point 2Track Point 2Track Point 2
Track Point 2

Krok 12

Kliknij przycisk Track Forward, aby śledzić ujęcie. Nawet tym razem, śledzenie zostanie wykonane doskonale. Operacja została zakończona pomyślnie.

Track ForwardTrack ForwardTrack Forward
Track Forward

2. Konfiguracja kamery i kotwicy

Krok 1

Utwórz puste obiekty z obu ścieżek. Kliknij zakładkę Tracking i wybierz tryb Reconstruction.

Reconstruction modeReconstruction modeReconstruction mode
Tryb Reconstruction

Krok 2

Kliknij Link Empty to Track dla obu punktów śledzenia.

Link Empty to TrackLink Empty to TrackLink Empty to Track
Link Empty to Track

Krok 3

Przejdź do trybu 3D View. Zobaczysz dwa puste punkty w widoku.

3D View3D View3D View
3D View

Krok 4

Po zaznaczeniu sześcianu, naciśnij klawisz X. Kliknij Delete, aby usunąć sześcian.

Click on Delete to delete the boxClick on Delete to delete the boxClick on Delete to delete the box
Kliknij Delete, aby usunąć sześcian

Krok 5

Przytrzymując klawisz ALT, naciśnij klawisze R i G jeden po drugim. W ten sposób kamera zostanie ustawiona nad sceną z obiektywem skierowanym w dół.

Alt-R and Alt-G keysAlt-R and Alt-G keysAlt-R and Alt-G keys
Klawisze ALT-R i ALT-G

Krok 6

Przesuń kamerę nieco w górę po osi Z.

Move the camera up a bit in Z directionMove the camera up a bit in Z directionMove the camera up a bit in Z direction
Przesuń kamerę nieco w górę po osi Z

Krok 7

Naciśnij klawisz 0, aby przełączyć na widok z kamery.

Press 0 keyPress 0 keyPress 0 key
Naciśnij klawisz 0

Krok 8

Naciśnij N, aby otworzyć pasek boczny. Zaznacz pole Background Images. Kliknij Movie Clip i wybierz plik sekwencji obrazów.

Press N for the side barPress N for the side barPress N for the side bar
Naciśnij N, aby otworzyć pasek boczny

Krok 9

Po zaznaczeniu pustego obiektu, naciśnij klawisze SHIFT-A. Przejdź do Armature > Single Bone i stwórz dla niego pojedynczą kość.

Armature Single BoneArmature Single BoneArmature Single Bone
Armature > Single Bone

Krok 10

Naciśnij TAB, aby wejść w tryb edytowania. Weź kulkę i przesuń ją do drugiej pustego obiektu.

Edit modeEdit modeEdit mode
Tryb edytowania

Krok 11

Naciśnij ponownie klawisz TAB, aby wyjść z trybu edytowania. Wybierz pusty obiekt po prawej. Naciśnij klawisze SHIFT-S, aby wyśrodkować kursor. Po zaznaczeniu kulki, naciśnij ponownie SHIFT-S, aby przyciągnąć ją do pustego obiektu.

Shift-S keyShift-S keyShift-S key
Klawisze SHIFT-S

Krok 12

Przypisz kulki do pustych obiektów. Najpierw wybierz kulkę, a następnie pusty obiekt po lewej. Naciśnij klawisze CTRL-P i wybierz Object (Keep Transform).

Object Keep transformObject Keep transformObject Keep transform
Object (Keep Transform)

Krok 13

Naciśnij klawisze CTRL-TAB, aby przejść do trybu Pose. Najpierw wybierz pusty obiekt z prawej, a następnie kulkę. Naciśnij CTRL-SHIFT-C, aby dodać skrępowanie.

Wybierz skrępowanie Stretch To. Teraz kość jest połączona z dwoma pustymi obiektami.

Stretch To constraintStretch To constraintStretch To constraint
Skrępowanie Stretch To

3. Łączenie

Krok 1

Przejdź do File > Import > Image sequence as planes.

File Import Image sequence as planesFile Import Image sequence as planesFile Import Image sequence as planes
File > Import > Image sequence as planes

Krok 2

Wybierz plik flag.tga, który jest sekwencją i kliknij Import Images as Planes. Wykonałem sekwencję obrazów animacji flagi, którą trzeba połączyć z materiałem wideo.

Import Images as PlanesImport Images as PlanesImport Images as Planes
Import Images as Planes

Krok 3

Płaszczyzna obrazu posiada jednolity kolor szary.

Image planeImage planeImage plane
Płaszczyzna

Krok 4

Aby zobaczyć rzeczywistą/animację, włącz Texture w menu wyświetlania.

 Enable texture Enable texture Enable texture
Włącz teksturę

Krok 5

Aby powiększyć animację, naciśnij klawisz S.

Press S and scale the image planePress S and scale the image planePress S and scale the image plane
Naciśnij klawisz S, aby powiększyć animację

Krok 6

Przymocuj animację do kości, aby flaga podążała za ruchem kamery w ujęciu. Zaznacz odpowiednio animację flagi oraz kość, a następnie naciśnij klawisze CTRL-P. Wybierz opcję Bone.

Ctrl-P keyCtrl-P keyCtrl-P key
Klawisz CTRL-P

Krok 7

Odtwórz ujęcie, a zobaczysz jak na pierwszym planie sekwencja symulacji flagi porusza zgodnie z ujęciem w tle.

Play the footagePlay the footagePlay the footage
Odtwórz ujęcie

Efekt końcowy

Podsumowanie

W tej części serii poradników, pokazałem ci jak wykonać dwupunktowe śledzenie. W kolejnej części, nauczę cię jak przeprowadzać czteropunktowe śledzenie perspektywiczne.

Advertisement
Did you find this post useful?
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.