Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Maya
Cgi

Mewujudkan Karakter Magnum Mecha di Maya: Bahagian 4

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Malay (Melayu) translation by fodal fodal (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

1. Mencipta Lengan

Langkah 1

Buka Maya. Buka fail yang disimpan di bahagian akhir tutorial.

Open Maya
Buka Maya

Langkah 2

Buat salinan duplikat bola pinggul. Ini akan membantu anda membuat lengan robot.

Make a duplicate copy of the hip ball
Buat salinan duplikat bola pinggul

Langkah 3

Letakkan jaring di dalam ruang kosong seperti ditunjukkan dalam imej berikut.

Place the mesh inside
Letakkan bahagian dalam di dalamnya

Langkah 4

Buat salinan pendua bola pinggang dalam seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Make a duplicate copy of the inner hip ball
Buat salinan pendua bola pinggang dalam

Langkah 5

Letakkan bola dalaman di dalam ruang kosong seperti ditunjukkan dalam imej berikut.

Place the inner ball inside
Letakkan bola dalaman di dalamnya

Langkah 6

Buat bentuk geometri paip pada grid.

Create a pipe geometry
Buat geometri paip

Langkah 7

Letakkan paip paip di dalam mesh bola lengan mengikut imej rujukan.

Place the pipe mesh inside
Letakkan paip di dalam

Langkah 8

Lompat ke pandangan perspektif dan edit bentuk dan orientasi mesh paip.

Jump in the perspective view
Lompat dalam pandangan perspektif

Langkah 9

Dengan bantuan alat Insert Edge Loop, masukkan dua gelung kelebihan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Insert Edge Loop tool
Masukkan alat Loop Edge

Langkah 10

Dengan gelung muka dipilih, pergi ke Edit Mesh> Extrude command. Sebagai alternatif, anda boleh menekan kekunci Ctrl-E.

Edit Mesh Extrude command
Edit Mesh> perintah Extrude

Langkah 11

Melepaskan muka dalam sedikit seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Extrude the faces inside
Melepaskan muka di dalamnya

Langkah 12

Dengan paip yang dipilih, tekan 3 kekunci untuk menjadikannya lancar. Anda akan melihat bahawa ia memerlukan tepi tambahan yang lebih baik untuk sudut permukaan keras.

Press 3 key to make the mesh smooth
Tekan kekunci 3 untuk membuat lancar

Langkah 13

Dengan bantuan alat Insert Edge Loop, masukkan beberapa gelung tepi sokongan pada sudut seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Insert Edge Loop tool
Insert Edge Loop tool

Langkah 14

Sekarang anda dapat melihat bahawa selepas memohon mod lancar, mesh kelihatan agak licin dengan topologi permukaan keras.

The mesh looks quite smooth
Mesh kelihatan agak lancar

Langkah 15

Buat geometri jejaring silinder silinder pada grid perspektif.

Create a cylinder
Buat silinder

Langkah 16

Letakkan silinder di sekitar lengan mesh mengikut imej rujukan.

Place the cylinder mesh around the arm mesh
Letakkan silinder di sekitar lengan mesh

Langkah 17

Dengan bantuan alat Kemasukan Edge Loop, masukkan gelung kelebihan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Insert Edge Loop tool
Insert Edge Loop tool

Langkah 18

Melubangi wajah berpecah seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Extrude the split faces
Melepasi muka yang berpecah

Langkah 19

Dengan bantuan Insert Edge Loop tool, masukkan beberapa gelung tepi sokongan pada sudut seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Insert Edge Loop tool
Insert Edge Loop tool

Langkah 20

Buat salinan pendua bola lengan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Make a duplicate copy of the arm balls
Buat salinan pendua bola lengan

Langkah 21

Gerakkan dan letakkan bola mengikut imej rujukan.

Move and place the balls
Bergerak dan letakkan bola

Langkah 22

Edit bentuk dan orientasi bola siku seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Edit the shape and orientation of the elbow balls
Edit bentuk dan orientasi bola siku

Langkah 23

Buat mesh silinder poligon dan letakkan di sekitar bola siku seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Create a polygon cylinder mesh
Buat mesh silinder poligon

Langkah 24

Edit bentuk dan orientasi bola siku seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Edit the shape and orientation of the elbow balls
Edit bentuk dan orientasi bola siku

Langkah 25

Dengan bantuan alat Loji Lapisan Insert, masukkan beberapa gelung tepi sokongan pada sudut seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Insert Edge Loop tool
Masukkan alat Loop Edge

Langkah 26

Untuk membuat pergelangan tangan, mula-mula mencipta bentuk geometri silinder poligon dan letakkan di sekitar pergelangan tangan mengikut imej rujukan.

Create a polygon cylinder geometry shape
Mewujudkan bentuk geometri silinder poligon

Langkah 27

Untuk membuat tepi halus, pilih pertama kedua-dua gelung kelebihan dan kemudian pergi ke Edit Mesh> Alat arahan Bevel.

Edit Mesh Bevel command tool
Edit Mesh> Alat arahan Bevel

Langkah 28

Dalam menu terbang keluar, tetapkan nilai Fraksi kepada 0.2 dan Segmen kepada 1.

Bevel fly out menu
Bevel fly out menu

Langkah 29

Dengan bantuan Insert Edge Loop tool, masukkan gelung kelebihan pada semua penjuru seperti ditunjukkan dalam imej berikut.

Insert Edge Loop tool
Insert Edge Loop tool

Langkah 30

Buat sfera dan letakkan di dalam bentuk pergelangan tangan seperti ditunjukkan dalam imej berikut.

Create a sphere
Buat sfera

Langkah 31

Dengan gelung muka yang terpilih dipilih, melepaskan mereka sedikit di paksi Z untuk menghasilkan bonggol seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Extrude the faces
Melepaskan muka

Langkah 32

Pilih baris depan gelung muka dan tetapkan nilai penyemperitan Terjemahan Terjemah Z ke 0.0047 dalam menu lalat alat lalat.

Set the extrusion level
Tetapkan tahap penyemperitan

Langkah 33

Masukkan beberapa gelung kelebihan untuk membuat sudut permukaan keras seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Insert several edge loops
Masukkan beberapa kelebihan tepi

Langkah 34

Mengasingkan bola bola pergelangan tangan dan padamkan muka tengah seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Isolate the wrist ball mesh
Mengasingkan bola pergelangan tangan

Langkah 35

Pilih wajah pusat yang ditunjukkan dan kemudian lemparkannya seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Select the indicated center faces
Pilih muka pusat yang ditunjukkan

Langkah 36

Masukkan beberapa gelung kelebihan di sudut seperti ditunjukkan dalam imej berikut.

Insert several edge loops
Masukkan beberapa kelebihan tepi

Langkah 37

Edit dan ubah bentuk topologi kelebihan untuk hasil yang diinginkan.

Edit and reshape the edge topology
Edit dan ubah bentuk topologi kelebihan

Langkah 38

Dengan cara ini, bola pergelangan tangan selesai dan kelihatan seperti ditunjukkan dalam imej berikut.

The wrist ball is completed
Bola pergelangan tangan selesai

Langkah 39

Bentuk mekanik siku dan pergelangan tangan diselesaikan mengikut imej rujukan.

The elbow and wrist mechanism shapes are completed
Bentuk mekanik siku dan pergelangan tangan selesai

Langkah 40

Untuk membuat perisai lengan, buat bentuk paip geometri poligon dan letakkan di bahagian lengan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Create a polygon pipe geometry
Buat geometri paip polygon

Langkah 41

Padamkan bahagian perisai lengan yang ditunjukkan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Delete the indicated part of the arm
Padamkan bahagian yang ditunjukkan dari lengan

Langkah 42

Pilih dan padamkan muka dalaman kerana kami tidak memerlukan muka ini lagi.

Select and delete the inner faces
Pilih dan padamkan muka dalaman

Langkah 43

Lompat dalam mod pilihan vertex dan edit bentuk perisai lengan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Jump in the vertex selection mode
Lompat dalam mod pilihan vertex

Langkah 44

Masukkan dua gelung tepi untuk menambah lebih banyak maklumat seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Insert two edge loops
Masukkan dua gelung kelebihan

Langkah 45

Selepas memasukkan gelung kelebihan, edit dan ubah semula perisai lengan mengikut imej rujukan.

Edit and reshape the arm shield
Edit dan ubah semula perisai lengan

Langkah 46

Dengan gelung kelebihan sempadan dipilih, extrude sedikit di dalam seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Select border edge loop
Pilih gelung tepi sempadan

Langkah 47

Dengan bantuan alat Kemasukan Edge Loop, buat beberapa gelung tepi sokongan di sekitar sudut untuk pemodelan permukaan keras.

Insert Edge Loop tool
Insert Edge Loop tool

Langkah 48

Untuk membuat perisai pergelangan tangan, buat bentuk geometri poligon silinder dengan nilai Subkumpulan Axis sebagai 12.

Subdivisions Axis
Subdivisions Axis

Langkah 49

Letakkan silinder di sekitar pergelangan tangan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Place the cylinder around the wrist
Letakkan silinder di sekitar pergelangan tangan

Langkah 50

Pilih dan padamkan muka atas dan bawah mesh silinder.

Select and delete the top and bottom faces
Pilih dan padamkan muka atas dan bawah

Langkah 51

Edit bentuk mesh seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Edit the shape of the mesh
Edit bentuk mesh

Langkah 52

Sisipkan tepi offset yang ditandakan di mana-mana belah untuk membahagi mesh mengikut imej rujukan. Pilih gelung muka, yang dibuat disebabkan pembahagian, dan padamkannya.

Insert indicated offset edges
Sisipkan tepi offset yang ditunjukkan

Langkah 53

Dengan bentuk polygon mesh pergelangan tangan yang dipilih, pergi ke Mesh> Perintah berasingan. Mesh dibahagikan kepada dua bahagian.

Mesh Separate
Mesh >Separate

Langkah 54

Lompat dalam mod pilihan vertex dan kemudian edit bentuk mengikut imej rujukan.

Jump in the vertex selection mode
Lompat dalam mod pilihan vertex

Langkah 55

Edit bentuk perisai pergelangan tangan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Edit the shape of the wrist
Edit bentuk pergelangan tangan

Langkah 56

Melepasi gelung kelebihan sempadan sedikit demi sedikit ketebalan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Extrude the border edge loop
Melepasi gelung tepi sempadan

Langkah 57

Dengan bantuan alat Load Pasang Edge, masukkan beberapa gelung kelebihan sokongan di sekitar sudut seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Insert Edge Loop tool
Insert Edge Loop tool

Langkah 58

Pilih semua jejaring sebelah kiri satu demi satu seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Select all left sides meshes
Pilih semua jejaring sebelah kiri

Langkah 59

Pergi ke Edit> Kumpulan command atau tekan Ctrl-G key untuk membuat sekumpulan meshes yang dipilih.

Edit Group command
Edit > Group command

Langkah 60

Namakan semula kumpulan sebagai Left_Hand_parts_Grp.

Left_Hand_parts_Grp
Left_Hand_parts_Grp

Langkah 61

Dengan Left_Hand_parts_Grp dipilih, gunakan perintah Duplicate Special. Dalam tetingkap Pilihan Khas Duplikat, hidupkan butang radio Instance dan tetapkan nilai Skala X hingga -1. Klik pada butang Khas Duplikat.

Duplicate Special command
Duplicate Special command

Langkah 62

Selepas mencerminkan kumpulan itu, anda juga mendapat jejaring kanan. Di bahagian tutorial seterusnya, saya akan menunjukkan kepada anda cara membuat bahagian mekanisme tangan dan jari.

Final Look
Final Look
Pandangan Akhir

Kesimpulan

Di bahagian seterusnya tutorial, saya akan menunjukkan kepada anda cara membuat tangan dan jari robot.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.