Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Motion Graphics

Tworzenie migającej żarówki za pomocą wyrażeń w After Effects

by
Read Time:3 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

W tym poradniku, pokażę ci jak wykonać efekt migania żarówki w After Effects za pomocą wyrażeń. Możesz następnie ustawić ręczne lub automatyczne miganie.

Podgląd

1. Tworzenie elementów w Photoshop

Krok 1

Otwórz Photoshop.

Open PhotoshopOpen PhotoshopOpen Photoshop
Otwórz Photoshop

Krok 2

Naciśnij CTRL-N, aby stworzyć nową kompozycję. Ustaw Width i Height projektu odpowiednio na 1280 i 720.

New compositionNew compositionNew composition
Nowa kompozycja

Krok 3

Najpierw importujemy zdjęcie żarówki do kompozycji. Zmień nazwę warstwy na Bulb.

Bulb imageBulb imageBulb image
Zdjęcie żarówki

Krok 4

Po zaznaczeniu warstwy Bulb, naciśnij CTRL-J, aby ją powielić.

Make a duplicate layerMake a duplicate layerMake a duplicate layer
Powiel warstwę

Krok 5

Zmień nazwę skopiowanej warstwy na Bulb Glass.

Rename the copied layerRename the copied layerRename the copied layer
Zmień nazwę skopiowanej warstwy

Krok 6

Ukryj warstwę Bulb. Za pomocą gumki, wymaż dolną część żarówki w warstwie Bulb Glass.

Eraser toolEraser toolEraser tool
Gumka

Krok 7

Włącz widoczność warstwy Bulb.

Turn on the visibilityTurn on the visibilityTurn on the visibility
Włącz widoczność

Krok 8

Naciśnij SHIFT-CTRL-N, aby stworzyć nową warstwę. Zmień nazwę tej warstwy na Slider.

Shift-Ctrl-N Shift-Ctrl-N Shift-Ctrl-N
SHIFT-CTRL-N

Krok 9

Dodaj kształt suwaka w warstwie Slider jak pokazano na poniższym zrzucie.

Slider layerSlider layerSlider layer
Warstwa Slider

Krok 10

W ten sam sposób, stwórz nową warstwę i zmień jej nazwę na Slider Button. Dodaj kształt przycisku w tej warstwie jak pokazano na poniższym zrzucie.

Slider ButtonSlider ButtonSlider Button
Przycisk Slider

Krok 11

Naciśnij SHIFT-CTRL-N, aby stworzyć nową warstwę. Zmień nazwę tej warstwy na Filament.

Shift-Ctrl-NShift-Ctrl-NShift-Ctrl-N
SHIFT-CTRL-N

Krok 12

Za pomocą pędzla, namaluj włókno biały kolorem.

Brush toolBrush toolBrush tool
Pędzel

Krok 13

Zapisz plik jako Bulb.PSD.

Save the fileSave the fileSave the file
Zapisz plik

2. Komponowanie w After Effects

Krok 1

Otwórz After Effects

Open After EffectsOpen After EffectsOpen After Effects
Otwórz After Effects

Krok 2

Naciśnij klawisze CTRL-I, aby otworzyć okno Import Files. Wybierz zapisany plik Bulb.PSD i kliknij przycisk Open.

Import FilesImport FilesImport Files
Import Files

Krok 3

Pojawi się małe okno z opcjami. W polu Import Kind wybierz Composition i kliknij OK.

CompositionCompositionComposition
Composition

Krok 4

Wszystkie elementy warstwy Bulb.PSD zostaną importowane jako kompozycja Bulb. W oknie projektu, kliknij dwukrotnie kompozycję Bulb. Wszystkie warstwy pojawią się na osi czasu.

Bulb compBulb compBulb comp
Kompozycja Bulb

Krok 5

Stwórz eliptyczną maskę w warstwie Background. Zwiększ wartość wygładzania maski, aby nieco przyciemnić obrys.

Background layerBackground layerBackground layer
Warstwa Background

Krok 6

Po zaznaczeniu warstwy Bulb Glass, przejdź do Effects > Generate > Fill i nałóż efekt.

Effects Generate FillEffects Generate FillEffects Generate Fill
Effects > Generate > Fill

Krok 7

Jako wypełnienie wybierz jasnożółty kolor. Szklana część żarówki odpowiednio zmieni kolor.

Choose a very light yellow colorChoose a very light yellow colorChoose a very light yellow color
Wybierz jasnożółty kolor

Krok 8

Po zaznaczeniu warstwy Bulb Glass, przejdź do Effects > Sapphire Lighting > S_Glow i nałóż efekt. Zwiększ wartość Glow Width na 120 i Brightness na 2.

Effects Sapphire Lighting S_GlowEffects Sapphire Lighting S_GlowEffects Sapphire Lighting S_Glow
Effects > Sapphire Lighting > S_Glow

Krok 9

Wykonaj te same czynności dla warstwy Filament. Po zaznaczeniu warstwy Filament, przejdź do Effects > Sapphire Lighting > S_Glow i nałóż efekt. Zwiększ wartość Glow Widght na 36 i Brightness na 5.

Effects Sapphire Lighting S_GlowEffects Sapphire Lighting S_GlowEffects Sapphire Lighting S_Glow
Effects > Sapphire Lighting > S_Glow

Krok 10

Po zaznaczeniu warstwy Filament i przytrzymaniu klawisza ALT, kliknij stoper obok właściwości Brightness. Otworzy się edytor wyrażeń. Wpisz następujący kod:


ExpressionExpressionExpression
Wyrażenie

Krok 11

Wykonaj te same czynności dla wartości Opacity w warstwie Filament. Przytrzymując klawisz ALT, kliknij stoper obok właściwości Opacity. Otworzy się edytor wyrażeń. Wpisz następujący kod:


ExpressionExpressionExpression
Wyrażenie

Krok 12

Wykonaj te same czynności dla wartości Opacity w warstwie Bulb Glass. Przytrzymując klawisz ALT, kliknij stoper obok właściwości Opacity.  Otworzy się edytor wyrażeń. Wpisz następujący kod:


ExpressionExpressionExpression
Wyrażenie

Krok 13

Jeśli chcesz, aby miganie było automatyczne, przytrzymując klawisz ALT, kliknij stoper obok właściwości Position w warstwie Slider Button. Otworzy się edytor wyrażeń. Wpisz następujący kod:


Wiggle Expression Wiggle Expression Wiggle Expression
Wyrażenie Wiggle

Krok 14

Przesuń warstwę Slider Button po osi Y. Za pomocą przycisku suwaka możesz kontrolować natężenie włókna i blasku żarówki przesuwając po osi Y.

Eksperymentuj z wartościami yMin i yMax, aby uzyskać różne rezultaty.

Play the animationPlay the animationPlay the animation
Odtwórz animację

Podsumowanie

Chociaż wymagana jest pewna znajomość matematyki i skryptów, za pomocą wyrażeń możesz wykonać wspaniałe i złożone projekty, oszczędzając przy tym mnóstwo czasu.

Zachęcam do obserwowania tego działu, ponieważ zamierzam stworzyć więcej poradników na temat wyrażeń.

Advertisement
Did you find this post useful?
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.