Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Maya
Cgi

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 4

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

پیش‌نمایش

1. شبیه‌سازی پارچه رومیزی

مرحله 1

نرم افزار مایا را باز کنید.

Open Maya
نرم افزار مایا را باز کنید

مرحله 2

یک شکل استوانه چندوجهی (Polygon Cylinder) در پنجره نمایش Perspective بسازید.

Polygon Cylinder
استوانه چندوجهی

مرحله 3

در حالیکه استوانه انتخاب شده، مقدار Subdivisions Axis (محورهای زیربخش) را تا 50 افزایش دهید.

Subdivisions Axis
محورهای زیربخش Subdivisions Axis

مرحله 4

یک صفحه چندوجهی (Polygon Plane) در پنجره نمایش Perspective ایجاد کنید و آنرا بالای استوانه قرار دهید.

Polygon Plane
صفحه چندوجهی Polygon Plane

مرحله 5

در حالیکه صفحه انتخاب شده، مقدار Subdivisions Width (پهنای زیربخش‌ها) و همینطور Height (ارتفاع) را به 50 تغییر دهید تا موزاییک‌ها متراکم شوند.

Subdivisions Width and Height
پهنا و ارتفاع زیربخش‌ها

مرحله 5

حالت nDynamics را فعال کنید. در حالیکه صفحه انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را انتخاب کنید تا صفحه را پارچه‌ای کنید.

nMesh Create nCloth
در منوی nMesh ، گزینه Create nCloth را انتخاب کنید.

مرحله 7

در حالیکه استوانه انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و گزینه Create Passive Collider را بزنید تا برخورد استوانه با پارچه را فعال کنید.

nMesh Create Passive Collider
در منوی nMesh ، گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله 8

روی دکمه Play کلیک کنید تا شبیه‌سازی پارچه رومیزی را ببینید. میتوانید کلید 3 را روی صفحه کلید بزنید تا پارچه رومیزی را هموارتر کنید.

Simulation
شبیه سازی

مرحله 9

برای دست یافتن به چین و چروک‌های بهتر و باجزئیات روی لباس، باید زیربخش‌های پارچه را افزایش دهید.

میتوانید فرق بین لباس با زیربخش کمتر و لباس با زیربخش بیشتر را در تصویر زیر ببینید.

Less and High Segments
بخش‌های کمتر و بیشتر

2. شبیه‌سازی پرچم

مرحله 1

در پنجره نمایش Perspective یک صفحه چندوجهی (Polygon Plane) ایجاد کنید.

Polygon Plane
صفحه چندوجهی Polygon Plane

مرحله 2

در حالیکه صفحه Plane انتخاب شده، مقدار Subdivisions Width و همینطور Height را تا 50 افزایش دهید تا زیربخش‌ها متراکم شوند.

Subdivisions Width and Height
پهنا و ارتفاع زیربخش‌ها

مرحله 3

در حالیکه صفحه Plane انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را انتخاب کنید تا صفحه را به یک پارچه تبدیل کنید.

nMesh Create nCloth
در منوی nMesh ، گزینه Create nCloth را انتخاب کنید.

مرحله 4

در حالیکه صفحه انتخاب شده، روی آن کلیک راست را بزنید و حالت Vertex را انتخاب کنید. در حالت  Vertex، نقاط عمود سمت چپ صفحه را همانطور که در تصویر زیر دیده میشود انتخاب کنید.

Vertex mode
حالت Vertex

مرحله 5

در حالیکه نقاط انتخاب شده، به منوی nConstraint بروید و Transform را انتخاب کنید. پارامتر Transform برای نقاط انتخاب شده در حال حاضر قفل شده‌اند و این نقاط در شبیه‌سازی نقشی نخواهند داشت.

nConstraint Transform
در منوی nConstraint ، گزینه Transform را انتخاب کنید.

مرحله 6

روی دکمه Play کلیک کنید تا انیمیشن پرچم شبیه سازی شود. میبینید که پرچم به سمت پایین قرار داره. به نظر میرسد بادی در صحنه وجود ندارد.

No wind
باد در صحنه وجود ندارد

مرحله 7

در حالیکه پارچه انتخاب شده، به بخش Attribute Editor (ویرایشگر پارامتر) بروید و در nucleus1 ، گزینه Gravity and Wind را انتخاب کنید و مقدار پارامتر Wind Speed را تا 20 افزایش دهید.

 Wind Speed
سرعت باد

مرحله 8

حالا روی دکمه Play کلیک کنید و شبیه‌سازی پرچمی که در باد حرکت می کند را میبینید.

Flag blowing
حرکت پرچم در باد

3. وصل کردن پرچم به چوب

مرحله 1

اول از همه لازم است که محدودیت انتقال را برای پرچم حذف کنید. در حالیکه پرچم انتخاب شده، به منوی nConstraint ببروید و گزینه Remove Dynamic Constraint را انتخاب کنید.

Remove Dynamic Constraint
حذف محدودیت انتقال Remove Dynamic Constraint

مرحله 2

یک استوانه ایجاد کنید و آنرا در کنار پارچه همانطور که در تصویر زیر دیده میشود قرار دهید.

Create a cylinder
یک استوانه ایجاد کنید

مرحله 3

در حالیکه استوانه انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید تا برخورد استوانه با پارچه را فعال کنید.

Create Passive Collider
ایجاد برخورد دهنده کنش پذیر Create Passive Collider

مرحله 4

تمامی نقاط رئوس سمت چپ صفحه را انتخاب کنید، کلید Shift را نگه دارید و استوانه را انتخاب کنید و سپس در منوی nConstraint ، گزینه Point to Surface را انتخاب کنید. این کار تمامی نقاط انتخاب شده را به چوب متصل میکند.

nConstraint Point to Surface
در منوی nConstraint ، گزینه Point to Surface را انتخاب کنید

مرحله 5

در حالیکه چوب انتخاب شده، به بخش Attribute Editor بروید و در بخش pCylinder1 ، در فریم اول برای پارامتر Translate یک کی‌فریم تنظیم کنید.

Translate property
پارامتر Translate

مرحله 5

به فریم 180 ام بروید و چوب را در محور x کمی تکان دهید. به اینصورت کی فریم دوم را روی تایم لاین بدست میاورید.

Animate the flag pole
انیمیشن کردن چوب پرچم

مرحله 6

روی دکمه Play کلیک کنید و میتوانید شبیه‌سازی پرچم در حال وزش در باد را با حرکت چوب پرچم ببینید.

Flag simulation
شبیه‌سازی پرچم

جمع بندی

در بخش بعدی از این آموزش، در بحث nCloth عمیقتر وارد میشویم و به شما نشان میدهم که چطور پارچه تاخورده و تکه تکه در مایا ایجاد کنید.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.