Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. Maya

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 3

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

پیش‌نمایش

1. شبیه‌ سازی پایه جسم صلب

مرحله 1

نرم افزار مایا را باز کنید.

Open MayaOpen MayaOpen Maya
نرم افزار مایا را باز کنید

مرحله 2

در دسته آبجکت Curves ، ابزار EP Curve را انتخاب کنید و منحنی را در نمای از کنار همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده بکشید.

Curves EP Curve ToolCurves EP Curve ToolCurves EP Curve Tool
در دسته آبجکت Curves ، ابزار EP Curve را انتخاب کنید

مرحله 3

در حالیکه منحنی انتخاب شده، به منوی Surface بروید و Revolve را انتخاب کنید تا یک شکل کاسه در پنجره نمایش viewport ایجاد کنید.

Surfaces RevolveSurfaces RevolveSurfaces Revolve
در منوی Surfaces ، گزینه Revolve را انتخاب کنید

مرحله 4

چند تا شکل ساده در کنار کاسه همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده ایجاد کنید.

Create some basic shapesCreate some basic shapesCreate some basic shapes
چند تا شکل ساده ایجاد کنید

مرحله 5

همه شکل‌ها را بالای کاسه قرار دهید. میتوانید آنها را بصورت تصادفی تغییر موقعیت دهید و حتی اسکیل کنید.

Put all shapes over the bowlPut all shapes over the bowlPut all shapes over the bowl
همه شکل‌ها را بالای کاسه قرار دهید

مرحله 6

یک صفحه زیر کاسه بکشید.

Draw a plane beneath the bowlDraw a plane beneath the bowlDraw a plane beneath the bowl
یک صفحه زیر کاسه بکشید

مرحله 7

در حالیکه همه اشکال انتخاب شده (به جز صفحه زمین)، به منوی Soft/Rigid Bodies (اجسام صلب/نرم) بروید و گزینه Create Active Rigid Body (ایجاد جسم صلب فعال) را انتخاب کنید.

Soft Rigid Bodies Create Active Rigid BodySoft Rigid Bodies Create Active Rigid BodySoft Rigid Bodies Create Active Rigid Body
به منوی Soft/Rigid Bodies بروید و گزینه Create Active Rigid Body را انتخاب کنید.

مرحله 8

در حالیکه صفحه زمین انتخاب شده، به منوی Soft/Rigid Bodies (اجسام صلب/نرم) بروید و گزینه Create Passive Rigid Body (ایجاد یک جسم صلب کنش پذیر) را انتخاب کنید.

Soft Rigid Bodies Create Passive Rigid BodySoft Rigid Bodies Create Passive Rigid BodySoft Rigid Bodies Create Passive Rigid Body
به منوی Soft/Rigid Bodies بروید و گزینه Create Passive Rigid Body را انتخاب کنید.

مرحله 9

تنظیمات اولیه انجام شد. آبجکت‌های کوچک بایستی پایین بیفتند و در ظرف انباشته شوند. اما وقتی دکمه Play را برای دیدن شبیه سازی میزنید، هیچ اتفاقی نمی افتد.

این بدلیل عدم وجود میدان گرانش است که باید اعمال شود. بنابراین در حالیکه تمامی آبجکت‌های کوچک انتخاب شده، به منوی Fields بروید و Gravity را انتخاب کنید تا گرانش را اعمال کنید.

Fields GravityFields GravityFields Gravity
در منوی Fields ، گزینه Gravity را انتخاب کنید.

مرحله 10

حالا دکمه Play را بزنید و میبینید که تمامی آبجکت‌های کوچک پایین می افتند و در ظرف جمع میشوند.

Simulate the sceneSimulate the sceneSimulate the scene
صحنه را شبیه سازی کنید

2. سرعت اولیه Initial Velocity

مرحله 1

من یک صحنه جددید ساختم تا اثر سرعت اولیه را به شما نشان دهم. این صحنه شامل یک صفحه زمین، سه تا بلوک روی هم و یک گوی است.

Initial Velocity Initial Velocity Initial Velocity
سرعت اولیه Initial Velocity

مرحله 2

در حالیکه همه اشکال انتخاب شده (به جز صفحه زمین)، به منوی Soft/Rigid Bodies بروید و گزینه Create Active Rigid Body را انتخاب کنید.

Soft Rigid Bodies Create Active Rigid BodySoft Rigid Bodies Create Active Rigid BodySoft Rigid Bodies Create Active Rigid Body
به منوی Soft/Rigid Bodies بروید و گزینه Create Active Rigid Body را انتخاب کنید.

مرحله 3

در حالیکه صفحه زمین انتخاب شده، به منوی Soft/Rigid Bodies بروید و Create Passive Rigid Body را انتخاب کنید.

Soft Rigid Bodies Create Passive Rigid BodySoft Rigid Bodies Create Passive Rigid BodySoft Rigid Bodies Create Passive Rigid Body
به منوی Soft/Rigid Bodies بروید و Create Passive Rigid Body را انتخاب کنید.

مرحله 4

در حالیکه همه بلوک‌ها و همینطور گوی انتخاب شده، به منوی Fields بروید و Gravity را انتخاب کنید تا گرانش را اعمال کنید.

Fields GravityFields GravityFields Gravity
در منوی Fields گزینه Gravity را انتخاب کنید

مرحله 5

روی دکمه Play کلیک کنید تا دینامیک را شبیه سازی کنید و صبر کنید تا همه آبجکت ها روی زمین قرار بگیرند.

Settle down the objectsSettle down the objectsSettle down the objects
ساکن شدن آبجکت ها روی زمین

مرحله 6

وقتی همه ی آبجکت‌ها روی سطح زمین ساکن شدند، شبیه سازی را متوقف کنید. در آن فریم، همه آبجکت ها را انتخاب کنید و به منوی Solvers بروید و در Initial State ، گزینه Set for Selected را انتخاب کنید.

Solvers Initial State Set for SelectedSolvers Initial State Set for SelectedSolvers Initial State Set for Selected
در منوی Solvers ، در Initial State ، گزینه Set for Selected را انتخاب کنید.

مرحله 5

در حالیکه گوی انتخاب شده، به ویرایشگر Channel Box/Layer بروید و مقدار Initial Velocity Z را به 25 تغییر دهید.

Initial Velocity ZInitial Velocity ZInitial Velocity Z
Initial Velocity Z (سرعت اولیه در محور Z)

مرحله 8

دکمه Play را فشار دهید و میبینید که گوی با بلوک ها برخورد می کند.

SimulationSimulationSimulation
شبیه سازی

3. ضربه

مرحله 1

Impulse (ضربه) یک جور هل (فشار رو بجلو) است. میتوانید آبجکت را در زمانی مشخص هل دهید و آبجکت هم متعاقبا واکنش نشان خواهد داد.اما لازم است آبجکت را متوقف هم بکنید، در غیر اینصورت تا ابد به حرکت ادامه خواهد داد تا اینکه متوقف شود.

من از صحنه قبل برای مثال استفاده میکنم. در اینجا باید گوی را هل بدهم و آن را متوقف هم بکنم. مقدار Initial Velocity Z را مجددا روی 0 تنظیم کردم، پس هیچ حرکتی در گوی وجود ندارد.

Initial Velocity ZInitial Velocity ZInitial Velocity Z
سرعت اولیه Initial Velocity Z

مرحله 2

در حالیکه گوی کروی انتخاب شده، مقدار Impulse Z را روی 5 قرار دهید. دکمه Play را بزنید و میبنید که توپ بلوک‌ها را طی حرکتی سریع می شکند و متوقف نمی شود.

Impulse ZImpulse ZImpulse Z
Impulse Z (ضربه در محور Z)

مرحله 3

برای متوقف کردن توپ، لازم است که چند تا کی فریم مشخص قرار دهید. در حالیکه توپ انتخاب شده، به فریم 48 بروید و مقدار Impulse Z را روی 0 تنظیم کنید و با یک کلیک راست، گزینه Key Selected را انتخاب کنید. این کار یک کی فریم در فریم 48 اضافه خواهد کرد.

Key SelectedKey SelectedKey Selected
گزینه Key Selected برای ایجاد کی فریم

مرحله 4

حالا به فریم 50 بروید و مقدار Impulse Z را روی 25 تنظیم کنید و کلیک راست را بزنید و گزینه Key Selected را انتخاب کنید.

Key SelectedKey SelectedKey Selected
گزینه Key Selected برای ایجاد کی فریم

مرحله 5

حالا به فریم 52 بروید و مقدار Impluse Z را دوباره روی 0 تنظیم کنید و یک کلیک راست بزنید و گزینه Key Selected را انتخاب کنید.

Key SelectedKey SelectedKey Selected
گزینه Key Selected برای ایجاد کی فریم

مرحله 6

حالا روی دکمه Play را بزنید و میبینید که گوی با بلوک‌ها برخورد می کند و بعد از زمان کوتاهی می ایستد.

SimulationSimulationSimulation
شبیه سازی

4. کی فریم مقدار Active

مرحله 1

همینطور میتوانید گوی را برای مدتی بصورت دستی انیمیشن کنید و سپس دینامیک وارد کار شود. در این حالت مقدار پارامتر Active را برای گوی کروی به 0 تغییر دهید تا آنرا غیرفعال کنید.

Active valueActive valueActive value
مقدار Active

مرحله 2

مقدار پارامتر Translate Z را از فریم 0 تا 20 انیمیشن کنید.

Translate Z valueTranslate Z valueTranslate Z value
مقدار پارامتر Translate Z

مرحله 3

به فریم 17 بروید و مقدار Active را روی مقدار 1 کی فریم کنید تا آنرا فعال کنید.

Active valueActive valueActive value
مقدار Active

مرحله 4

دکمه Play را بزنید و میبینید که ترکیبی از انیمیشن کی فریم دستی داریم و بعد از یک فریم مشخص دینامیک بر آن چیره میشود.

SimulationSimulationSimulation
شبیه سازی

جمع بندی

در بخش بعدی آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور در بحث Dynamics در مایا کاوش عمیق تری داشته باشید.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.