Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D

روش ساخت مدل سه بعدی یک گیم بوی قدیمی: بخش 1

by
Read Time:11 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

این آموزش را قدم به قدم دنبال کنید تا یک گیم بوی نینتندوی قدیمی بسازید و از آن در بازی های ویدیویی، طراحی گرافیک و پروژه های تصویرسازی استفاده کنید و در عین حالت روش مدلسازی در سینما فوردی را یاد بگیرید.

برخی از مهارت هایی که در این آموزش یاد میگیرید شامل ساخت مدل سه بعدی در سطح ابتدایی، وارد کردن تصاویر مرجع و تکنیک های پایه رندرینگ می باشد.

در این بخش اول از این آموزش دو قسمتی، به شما نشان میدهم:

  • چطور تصاویر مرجع را وارد کنید
  • چطور شرایط مدلسازی را مهیا کنید
  • چطور مدلسازی گیم بوی قدیمی را انجام دهید

1. چطور تصاویر مرجع را وارد کنید

مرحله 1

از دکمه میانی موس استفاده کنید تا در هر جایی از صفحه نمایش کلیک کنید. با این کار همه نماهای دید نمایش داده میشود. سپس از دکمه میانی موس استفاده کنید تا نمای از جلو را انتخاب کنید.

Four different camera angles to choose fromFour different camera angles to choose fromFour different camera angles to choose from
چهار زاویه متفاوت دوربین جهت انتخاب وجود دارد

مرحله 2

در بخش Attributes ، روی منوی Mode کلیک کنید و View Settings را انتخاب کنید.

Select View SettingsSelect View SettingsSelect View Settings
گزینه View Settings را انتخاب کنید

مرحله 3

در پنجره نمای دید راست [Right] ، دکمه Back را بزنید و روی دکمه ی کنار Image کلیک کنید.

Select the Back buttonSelect the Back buttonSelect the Back button
دکمه ی Back را انتخاب کنید

مرحله 4

تصویر مرجع خودتان را از مرورگر فایل سیستم خود انتخاب کنید و آنرا باز کنید. در این آموزش از نمای دید جلوی گیم بوی نینتندوی قدیمی استفاده میکنم تا در مدلسازی به من کمک کند.

Reference image of a Nintendo Game BoyReference image of a Nintendo Game BoyReference image of a Nintendo Game Boy
تصویر مرجع گیم بوی نینتندو

مرحله 5

سایز تصویر و شفافیت transparency را بر اساس دلخواه خود در پنجره Properties تنظیم کنید.

Adjust size in the properties windowAdjust size in the properties windowAdjust size in the properties window
مقدار سایز را در پنجره properties تنظیم کنید

2. چطور شکل مکعب را تنظیم کنید

مرحله 1

در نوار منوی بالا، انتخاب آیکون Cube یک مکعب در صحنه ایجاد میکند.

Spawn a cube into the sceneSpawn a cube into the sceneSpawn a cube into the scene
ایجاد یک مکعب در صحنه

مرحله 2

در پنجره Properties ، سایز را طوری تنظیم کنید که شکل مکعب متناسب با تصویر گیم بوی زمینه شود.

Adjust the size of the cubeAdjust the size of the cubeAdjust the size of the cube
سایز مکعب را تنظیم کنید

مرحله 3

در این مرحله، شکل مکعب باید تقریبا متناسب با شکل تصویر زمینه گیم بوی شود.

شکل مدل را حتما با نماهای دید دیگر دوربین (نمای پرسپکتیو، جانبی، بالا و ...) هم بررسی کنید.

The cube should fit the size of the reference imageThe cube should fit the size of the reference imageThe cube should fit the size of the reference image
سایز مکعب بایستی متناسب با سایز تصویر مرجع شود

مرحله 4

شکل مدل را حتما با نماهای دید دیگر دوربین (نمای پرسپکتیو، جانبی، بالا و ...) هم بررسی کنید. سایز شکل در محور Z بایستی تقریبا نصف سایز گیم بوی باشد.

View in perspectiveView in perspectiveView in perspective
نمای دید در پنجره پرسپکتیو

مرحله 5

دکمه Make Editable را انتخاب کنید تا شکل را قابل ویرایش کنید. سپس دکمه Edge Selection را انتخاب کنید.

Select Make Editable and Edge Selection buttonsSelect Make Editable and Edge Selection buttonsSelect Make Editable and Edge Selection buttons
دکمه های Make Editable (قابل ویرایش کردن) و Edge Selection (انتخاب ضلع) را انتخاب کنید

مرحله 6

سمت راست پایین شکل را انتخاب کنید. که با رنگ نارنجی هایلایت میشود.

Select the right corner of the shape with Edge SelectionSelect the right corner of the shape with Edge SelectionSelect the right corner of the shape with Edge Selection
گوشه سمت راست شکل را با کارکرد Edge Selection انتخاب کنید

مرحله 7

وقتی آنرا انتخاب کردید، با استفاده از موس کلیک راست را بزنید و ابزار Bevel را انتخاب کنید. مقدار برآمدگی Bevel را با تغییر تنظیمات در پنجره ی Properties مشخص کنید.

Use the Bevel Tool to curve the cornerUse the Bevel Tool to curve the cornerUse the Bevel Tool to curve the corner
از ابزار Bevel استفاده کنید تا گوشه را انحنا دهید

مرحله 8

سه گوشه ی دیگر شکل را انتخاب کنید. به اینصورت با رنگ نارنجی هایلایت میشوند. از ابزار Bevel استفاده کنید تا گوشه ها را کمی انحنا دهید. انحنای سه گوشه دیگر بایستی کمتر از پایین گوشه راست باشد.

Adjust the remaining corners using Edge SelectionAdjust the remaining corners using Edge SelectionAdjust the remaining corners using Edge Selection
گوشه های دیگر را با ابزار Edge Selection تنظیم کنید


3. چطور شکل گیم بوی را بسازیم

مرحله 1

ابزار Move را انتخاب کنید. برای تکثیر این شکل لازم است که کلید Ctrl را روی صفحه کلید نگه دارید و سپس با موس روی فلش آبی کلیک کنید و بکشید. بین دو شکل فاصله کوچکی بگذارید.

Duplicate the shapeDuplicate the shapeDuplicate the shape
شکل را تکثیر کنید

مرحله 2

شکل را دوباره تکثیر کنید و شکل جدید را بین دو شکل دیگر قرار دهید (در وسط). در حالیکه شکل وسط هنوز انتخاب شده، از ابزار Scale استفاده کنید و شکل میانی را تا حدودا 95 درصد کوچک کنید.

Duplicate and scale the objectDuplicate and scale the objectDuplicate and scale the object
آبجکت را تکثیر و اسکیل کنید

مرحله 3

روی فلش کوچک پایین دکمه Cube کلیک کنید و آبجکت استوانه Cylinder را از فهرست آپشن ها انتخاب کنید. این کار یک استوانه در صحنه ایجاد خواهد کرد.

Select CylinderSelect CylinderSelect Cylinder
استوانه را انتخاب کنید

مرحله 4

تنظیمات سایز و گردش استوانه را با استفاده از پنجره تنظیمات Properties تغییر دهید. ضخامت استوانه بایستی تقریبا مشابه با فاصله ی کوچک بین دو شکل بزرگتر باشد.

Adjust the CylinderAdjust the CylinderAdjust the Cylinder
استوانه را تنظیم کنید

مرحله 5

وقتی از سایز و شکل استوانه راضی شدید، آنرا بین دو شکل در این فاصله قرار دهید.

Place the CylinderPlace the CylinderPlace the Cylinder
استوانه را قرار دهید

4. روش ساخت صفحه نمایش

مرحله 1

یکی از شکل های بزرگتر را تکثیر کنید و سپس از ابزار Scale استفاده کنید تا ضخامت شکل را کاهش دهید تا کاملا باریک شود.

Duplicate and scale the objectDuplicate and scale the objectDuplicate and scale the object
آبجکت را تکثیر و اسکیل کنید

مرحله 2

از ترکیبی از ابزار Move و Points Selection استفاده کنید تا گوشه های گرد شکل را جابجا کنید تا متناسب با سایز محدوده صفحه نمایش شود (همانطور که در تصویر زمینه مرجع نشان داده شده).

Combine the points button with the move and selection toolsCombine the points button with the move and selection toolsCombine the points button with the move and selection tools
از ترکیبی از ابزار انتخاب نقاط، ابزار Move و ابزار انتخاب Selection استفاده کنید

مرحله 3

نقاطی که میخواهید تکان دهید را انتخاب کنید و سپس آنها را با استفاده از ابزار Move جابجا کنید.

Adjust the points of the objectAdjust the points of the objectAdjust the points of the object
نقاط آبجکت را تنظیم کنید

مرحله 3

یک مکعب جدید بسازید و شکل آنرا طوری تغییر دهید که متناسب با صفحه نمایش اصلی گیم بوی شود.

Create a new cube object and fit it to the screenCreate a new cube object and fit it to the screenCreate a new cube object and fit it to the screen
یک آبجکت مکعب جدید بسازید و آنرا متناسب با صفحه نمایش کنید

مرحله 4

وقتی از سایز شکل ها راضی شدید، از ابزار Move استفاده کنید تا آنها را روی بدنه ی گیم بوی قرار دهید.

Place the new objects to the Game BoyPlace the new objects to the Game BoyPlace the new objects to the Game Boy
آبجکت های جدید را روی گیم بوی قرار دهید

5. چطور دکمه ها را بسازید

مرحله 1

روی فلش پایین دکمه Cube کلیک کنید و از فهرست آپشن ها آبجکت استوانه Cylinder را انتخاب کنید. این کار یک استوانه در صحنه ایجاد خواهد کرد.

Select the Cylinder buttonSelect the Cylinder buttonSelect the Cylinder button
دکمه آبجکت استوانه Cylinder را انتخاب کنید

مرحله 2

استوانه را طوری تنظیم کنید که در نمای صحیحی قرار داشته باشد، سایز مناسبی داشته باشد و ضخامت مورد نیاز یک دکمه را هم داشته باشد. سپس از ابزار Move استفاده کنید تا با استفاده از تصویر زمینه مرجع دکمه را در محل درستی قرار دهید.

Scale the cylinder and place it correctlyScale the cylinder and place it correctlyScale the cylinder and place it correctly
استوانه را اسکیل کنید و آنرا در محل درستی قرار دهید

مرحله 3

دکمه را تکثیر کنید و از ابزار Scale استفاده کنید تا سایز را کمی افزایش دهید. بایستی سایز را بطور یکنواخت افزایش دهید تا نقطه مرکزی هر آبجکت یکسان باشد (وقتی از نمای جلو نگاه میکنید).

Duplicate and scale new cylinderDuplicate and scale new cylinderDuplicate and scale new cylinder
استوانه جدید را تکثیر و اسکیل کنید

مرحله 4

مطمئن شوید که استوانه تکثیر شده انتخاب شده و روی دکمه Make Editable کلیک کنید.

Select the Make Editable buttonSelect the Make Editable buttonSelect the Make Editable button
دکمه Make Editable را انتخاب کنید.

مرحله 5

حالا که آبجکت قابل ویرایش است، میتوانیم نقاط را ویرایش کنیم. مطمئن شوید که آبجکت استوانه انتخاب شده و روی دکمه Points کلیک کنید.

روی ابزار انتخاب مستطیلی Rectangle Selection کلیک کنید تا نقاطی که میخواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید. وقتی که نقاط را انتخاب کردید میتوانید آنها را با ابزار Move جابجا کنید.

Combine the points button with the move and selection toolsCombine the points button with the move and selection toolsCombine the points button with the move and selection tools
از ترکیبی از دکمه Points و ابزار Move و ابزار انتخاب Selection استفاده کنید

مرحله 6

از ابزار Rectangle Selection استفاده کنید تا نصف استوانه را انتخاب کنید. سپس از ابزار Move استفاده کنید تا نقاط را به سمت راست جابجا کنید.

Adjust the points of the shapeAdjust the points of the shapeAdjust the points of the shape
نقاط روی شکل را تنظیم کنید

مرحله 7

دکمه را تکثیر کنید و از ابزار Move استفاده کنید تا دکمه را به سمت راست جابجا کنید.

Duplicate and place buttonsDuplicate and place buttonsDuplicate and place buttons
دکمه ها را تکثیر کنید و در محل خود قرار دهید

مرحله 8

وقتی که کل یک آبجکت را تکان می دهید، از دکمه ی حالت Model استفاده کنید و آنرا انتخاب کنید. در صورتیکه انتخاب نشده، ممکن است ببینید که دارید نقاط، لبه ها یا وجوه را جابجا میکنید.

Select the Model buttonSelect the Model buttonSelect the Model button
دکمه Model را انتخاب کنید

مرحله 9

مطمئن شوید که دکمه Model فعال است، هر سه شکل استوانه ای که دکمه های گیم بوی شما را ایجاد میکنند را انتخاب کنید.

وقتی هر سه را انتخاب کردید، کلیدهای Alt و G را روی صفحه کلید بزنید تا آنها را با هم گروه کنید. میتوانید عبارت Null را به double clicking تغییر نام دهید.

Group the cylindersGroup the cylindersGroup the cylinders
استوانه ها را گروه کنید

مرحله 10

کل گروه را انتخاب کنید و از ابزار Rotate استفاده کنید تا دکمه ها را بچرخانید تا مطابق با تصویر مرجع در نمای دید جلو باشد.

Rotate the buttonsRotate the buttonsRotate the buttons
دکمه ها را بچرخانید

مرحله 11

از نماهای دیگر دوربین استفاده کنید تا مطمئن شوید که محل قرارگیری دکمه درست است و در ناحیه درستی قرار داده شده است.

Place the buttons on to the Game BoyPlace the buttons on to the Game BoyPlace the buttons on to the Game Boy
دکمه ها را روی گیم بوی قرار دهید

6. چطور دکمه های جهت D-Pad را بسازید

مرحله 1

برای ساخت دکمه های جهت D-Pad ، از روشی مشابه با ساخت دکمه های گیم بوی استفاده میکنیم.

ابتدا استوانه زمینه را بسازید. برای این کار روی فلش کوچک پایین دکمه Cube کلیک کنید و آبجکت Cylinder را از لیست انتخاب ها برگزینید.

Select the Cylinder buttonSelect the Cylinder buttonSelect the Cylinder button
دکمه استوانه را انتخاب کنید

مرحله 2

با استفاده از پنجره تنظیمات شکل، استوانه را تغییر سایز دهید تا تقریبا متناسب با سایز دکمه های جهت D-Pad شود. سپس از ابزار Move استفاده کنید تا شکل استوانه را در محل خود قرار دهید.

Place cylinder correctly onto Game BoyPlace cylinder correctly onto Game BoyPlace cylinder correctly onto Game Boy
استوانه را بطور درست روی گیم بوی قرار دهید

مرحله 3

در حالیکه شکل استوانه انتخاب شده، میتوانید از پنجره ی پارامترهای آن استفاده کنید تا شعاع Radius ، ارتفاع Height و مقاطع چرخش استوانه را تنظیم کنید.

هر چه مقاطع بیشتری ایجاد کنید، دایره هموارتر میشود. همینطور میخواهیم مطمئن شویم که ارتفاع زیاد بلند نیست، چون این شکل فقط روی سطح گیم بوی استفاده خواهد شد.

Ajdust the cylinderAjdust the cylinderAjdust the cylinder
استوانه را تنظیم کنید

مرحله 4

یک مکعب بسازید و دوباره از پنجره پارامترها استفاده کنید تا شکل را تنظیم کنید بطوریکه تقریبا شکلی مشابه بعنوان نیمی از دکمه های جهت D-Pad باشد.

Create a new Cube and adjust itCreate a new Cube and adjust itCreate a new Cube and adjust it
یک مکعب جدید بسازید و آنرا تنظیم کنید

مرحله 5

در حالیکه شکل مکعب جدید انتخاب شده، میتوانید از پنجره پارامترها استفاده کنید تا سایز D-Pad را تنظیم کنید. این آبجکت لازم است تکثیر شود تا نیم دیگر D-Pad را ایجاد کنیم.

Adjust the new objectAdjust the new objectAdjust the new object
آبجکت جدید را تنظیم کنید

مرحله 6

برای تکثیر این شکل، مکعب را از فهرست آبجکت انتخاب کنید. دکمه Ctrl را روی صفحه کلید بزنید و کلیک کنید و آبجکت مکعب را بکشید.

آبجکت مکعب تکثیر شده را روی فهرست قرار دهید. این روش تکثیر آبجکت اینطور است که هر دو آبجکت دقیقا مثل هم و در موقعیتی مشابه قرار دارند.

Duplcate the new cubeDuplcate the new cubeDuplcate the new cube
مکعب جدید را تکثیر کنید

مرحله 7

آبجکت D-Pad جدید را با استفاده از ابزار Rotate به اندازه دقیقا 90 درجه بچرخانید.

Rotate the object 90 degreesRotate the object 90 degreesRotate the object 90 degrees
آبجکت را 90 درجه بچرخانید

مرحله 8

از نماهای دیگر دوربین هم حتما استفاده تا مطمئن شوید که محل قرارگیری D-Pad درست است و در ناحیه صحیحی قرار داده شده است.

Place the D-Pad onto the surface of the Game BoyPlace the D-Pad onto the surface of the Game BoyPlace the D-Pad onto the surface of the Game Boy
آبجکت D-Pad را روی سطح گیم بوی قرار دهید

7. چطور دکمه های استارت و سلکت را بسازید

مرحله 1

چون دکمه های start و select شکل مشابهی با شکل دکمه های ساخته شده برای زمینه دارند، میتوانید یکی از همان شکل ها را تکثیر کنید.

این کار را با گرفتن و نگه داشتن کلید Ctrl روی صفحه کلید و کلیک و کشیدن آبجکت با استفاده از ابزار Move انجام دهید.

Duplicate shapeDuplicate shapeDuplicate shape
شکل را تکثیر کنید

مرحله 2

در حالیکه آبجکت جدید را انتخاب کردید، از ابزار Scale استفاده کنید تا شکل را با دکمه های استارت و سلکت در تصویر مرجع هم سایز کنید.

زمانیکه از این ابزار استفاده میکنید، در صورتیکه میخواهید بطور یکنواخت اسکیل کنید، مطمئن شوید از اینکه بجای آیکون های رنگی روی زمینه کلیک میکنید.

Scale shapeScale shapeScale shape
اسکیل کردن شکل

مرحله 3

از ابزار Move استفاده کنید و آنرا با ابزار Points Selection ترکیب کنید تا گوشه های گرد شده شکل را جابجا کنید تا مطابق با طول دکمه استارت و سلکت شود (همانطور که در تصویر مرجع زمینه نشان داده شده)

Combine the points button with the move and selection toolsCombine the points button with the move and selection toolsCombine the points button with the move and selection tools
از ترکیبی از دکمه انتخاب نقاط Points و ابزار Move و Selection استفاده کنید

مرحله 4

مطمئن شوید از اینکه آبجکت و ابزار Move را انتخاب شده در اختیار دارید. کلید Ctrl را روی صفحه کلید نگه دارید و روی دکمه کلیک کنید و بکشید تا آنرا تکثیر کنید.

Duplicate and space the shapes outDuplicate and space the shapes outDuplicate and space the shapes out
شکل ها را تکثیر کنید و بین آنها فضای مناسب در نظر بگیرید

مرحله 5

از دیگر نماهای دوربین استفاده کنید تا مطمئن شوید که دکمه استارت و سلکت در موقعیت درستی قرار دارند و در ناحیه صحیحی آنها را جابجا کردید.

Place buttons on to the surface of the Game BoyPlace buttons on to the surface of the Game BoyPlace buttons on to the surface of the Game Boy
دکمه ها را روی سطح گیم بوی قرار دهید

8. چطور اسپیکر پخش کننده صدا را ایجاد کنید

مرحله 1

چون اسپیکرها شکل مشابهی با شکلی دارند که برای دکمه های استارت و سلکت درست کردیم، میتوانیم همان شکل را تکثیر کنیم.

این کار را با فشردن و نگه داشتن کلید Ctrl روی صفحه کلید و کلیک و کشیدن آبجکت با ابزار Move انجام دهید.

Duplicate buttonDuplicate buttonDuplicate button
تکثیر کردن دکمه

مرحله 2

از ابزار Rotate استفاده کنید تا شکل را بچرخانید تا متناسب با زاویه نمایش داده شده در تصویر مرجع شود.

Rotate buttonRotate buttonRotate button
دکمه Rotate

مرحله 3

از ابزار Scale استفاده کنید تا متناسب با اندازه اسپیکرها در تصویر مرجع شود.

Scale buttonScale buttonScale button
دکمه Scale

مرحله 4

از ابزار Move استفاده کنید و آنرا با ابزار Points Selection ترکیب کنید تا گوشه های گرد شده شکل را جابجا کنید تا متناسب با طول اسپیکرها شود (همانطور که در تصویر مرجع زمینه نشان داده شده است).

Combine the points button with the move and selection toolsCombine the points button with the move and selection toolsCombine the points button with the move and selection tools
از ترکیبی از دکمه انتخاب نقاط Points و ابزار Move و Selection استفاده کنید.

مرحله 5

مطمئن شوید از اینکه طول شکل تقریبا متناسب با اسپیکرها در تصویر مرجع است.

Lengthen the buttonLengthen the buttonLengthen the button
کشیدن دکمه

مرحله 6

مطمئن شوید از اینکه آبجکت و ابزار Move انتخاب شده اند. دکمه Ctrl را روی صفحه کلید نگه دارید و روی دکمه کلیک کنید و بکشید تا آنرا تکثیر کنید.

Duplicate the shapeDuplicate the shapeDuplicate the shape
شکل را تکثیر کنید

مرحله 7

آبجکت را چند بار تکثیر کنید تا اینکه تقریبا شبیه شکل اسپیکرهای گیم بوی شود.

Duplicate the shape many times until you are satisfiedDuplicate the shape many times until you are satisfiedDuplicate the shape many times until you are satisfied
شکل را چندین بار تکثیر کنید تا از شکل نهایی راضی شوید

مرحله 8

از نماهای دید دیگر دوربین هم حتما استفاده کنید تا مطمئن شوید که درست قرار داده شده و در ناحیه صحیحی جابجا شده است.

Place shapes onto the surface of the Game BoyPlace shapes onto the surface of the Game BoyPlace shapes onto the surface of the Game Boy
شکل ها را روی سطح گیم بوی قرار دهید

9. چطور از آبجکت بول استفاده کنید

مرحله 1

با کلیک روی فلش کوچک در سمت راست پایین دکمه Array در بالای صفحه نمایش آبجکت Boole را انتخاب کنید.

Select Boole from menuSelect Boole from menuSelect Boole from menu
آبجکت Boole را از منو انتخاب کنید

مرحله 2

آبجکتی که میخواهید Boole روی آن اثر بگذارد را انتخاب کنید. که بخش جلوی گیم بوی و اسپیکرها خواهد بود (که با دکمه های Alt و G با هم گروه شدند).

هر دو آبجکت را زیر دسته Boole قرار دهید و مطمئن شوید که گروه اسپیکرها زیر بدنه گیم بوی قرار داده شده است.

Group objects under BooleGroup objects under BooleGroup objects under Boole
گروه آبجکت ها تحت آبجکت Boole

مرحله 3

با استفاده از اشکال ساخته شده، آبجکت Boole را جهت ایجاد برش بکار بگیرید.

Cut out the speakersCut out the speakersCut out the speakers
شیار اسپیکرها را ببرید

مرحله 4

از زوایای مختلف دوربین استفاده کنید تا مجددا مدل گیم بوی را چک کنید تا مطمئن شوید درست به نظر میرسد.

Final Game Boy modelFinal Game Boy modelFinal Game Boy model
مدل نهایی گیم بوی

در قسمت بعد

در بخش دوم از این مجموعه آموزشی، به شما نشان میدهم چطور:

  • متریال بسازید
  • مدل گیم بوی را رنگ کنید
  • مدل گیم بوی را رندر کنید
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.