Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max

ایجاد یک تار عنکبوت واقعگرایانه در 3ds Max و افترافکت

by
Read Time:3 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

در این آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور یک تار عنکبوت واقعگرایانه را در نرم‌افزار 3ds max با استفاده از ابزار داخلی آن و تکنیک‌های شبیه‌سازی ایجاد کنید. بعد از آن شبیه‌سازی تار عنکبوت را در افترافکت کامپوزیت میکنم تا آنرا باورپذیرتر کنم.

پیش‌نمایش

1. ایجاد تار عنکبوت

مرحله 1

نرم‌افزار 3ds max را باز کنید.

Open 3ds MaxOpen 3ds MaxOpen 3ds Max
نرم‌افزار 3ds max را باز کنید

مرحله 2

به بخش create بروید و در Standard Primitive ، شکل Plane را انتخاب کنید و یک صفحه در نمای از جلو (front) بکشید.

Create a planeCreate a planeCreate a plane
یک صفحه ایجاد کنید

مرحله 3

مقادیر Legnth Segs (سگمنت‌های طولی) و Width Segs (سگمنت‌های عرضی) را بروی 80 قرار دهید.

SegmentsSegmentsSegments
سگمنت ها

مرحله 4

فهرست مدیفایر (Modifier List) را باز کنید و مدیفایر Cloth را به صفحه اعمال کنید.

Cloth ModifierCloth ModifierCloth Modifier
مدیفایر cloth

مرحله 5

در حالیکه صفحه انتخاب شده، بروی دکمه Object Properties کلیک کنید. در پنجره Object Properties، صفحه را انتخاب کنید و دکمه رادیویی Cloth را فعال کنید. این کار صفحه را به پارچه تبدیل میکند.

بروی دکمه OK کلیک کنید.

Object PropertiesObject PropertiesObject Properties
ویژگی‌های آبجکت (Object Properties)

مرحله 6

منوی آبشاری مدیفایر Cloth را باز کنید. Group را انتخاب کنید.

GroupGroupGroup
Group (گروه)

مرحله 7

در حالیکه چپ ترین ستون رئوس صفحه انتخاب شده، بروی دکمه Make Group کلیک کنید.

Make GroupMake GroupMake Group
فرمان Make Group (ایجاد گروه)

مرحله 8

در پنجره‌ی Make Group، نام گروه را به Group001 تغییر دهید.

Make GroupMake GroupMake Group
پنجره Make Group (ایجاد گروه)

مرحله 9

در حالیکه Group001 انتخاب شده، بروی دکمه Preserve کلیک کنید.

PreservePreservePreserve
Preserve (حفظ کردن ویژگی‌ها)

مرحله 10

در حالیکه راست‌ترین رئوس صفحه انتخاب شده، بروی دکمه Make Group کلیک کنید.

Make GroupMake GroupMake Group
فرمان Make Group (ایجاد گروه)

مرحله 11

در پنجره Make Group، نام گروه را به Group002 تغییر دهید.

Make GroupMake GroupMake Group
پنجره Make Group (ایجاد گروه)

مرحله 12

در حالیکه Group002 انتخاب شده، بروی دکمه Preserve کلیک کنید.

PreservePreservePreserve
فرمان Preserve (حفظ کردن ویژگی‌ها)

مرحله 13

به بخش Space Warp بروید و در بخش Forces ، گزینه Wind را انتخاب کنید و نیروی باد را به صحنه اعمال کنید.

Applying WindApplying WindApplying Wind
اعمال نیروی باد

مرحله 14

در حالیکه منوی آبشاری Cloth انتخاب شده، بروی دکمه Cloth Forces کلیک کنید.

Cloth ForcesCloth ForcesCloth Forces

مرحله 15

این کار پنجره Forces را باز میکند. در حالیکه لایه wind001 در فهرست Forces in Scene انتخاب شده، بروی دکمه فلش رو به جلو کلیک کنید.

Forces in SceneForces in SceneForces in Scene
نیروهای در صحنه

مرحله 16

حالا wind001 وارد فهرست Forces in Simulation (نیروهای شبیه‌سازی) میشود. بروی دکمه OK کلیک کنید.

Forces in SimulationForces in SimulationForces in Simulation
Forces in Simulation (نیروهای شبیه‌سازی)

2. اعمال تکسچر تار عنکبوت

مرحله 1

من یک فایل تصویر سیاه و سفید از تار عنکبوت دارم که بعنوان تکسچر برای پارچه cloth استفاده میکنم.

Spider Web TextureSpider Web TextureSpider Web Texture
تکسچر تار عنکبوت

مرحله 2

کلید M را فشار دهید تا ویرایشگر متریال (Material Editor) را باز کنید.

Material EditorMaterial EditorMaterial Editor
Material Editor (ویرایشگر متریال)

مرحله 3

در حالیکه یک اسلات خالی انتخاب کردید، بروی کانال Diffuse کلیک کنید. پنجره ی Material / Map Browser (جستجوی نگاشت / متریال) را باز کنید. Bitmap را انتخاب کنید و بروی OK کلیک کنید.

Material Map Browser windowMaterial Map Browser windowMaterial Map Browser window
پنجره ی جستجوی نگاشت / متریال

مرحله 4

تصویر spider-web.jpg را انتخاب کنید. این تصویر بعنوان تکسچر پارچه استفاده خواهد شد.

Select spider-webjpg imageSelect spider-webjpg imageSelect spider-webjpg image
تصویر spider-web.jpg را انتخاب کنید.

مرحله 5

این تکسچر را به پارچه (cloth) اعمال کنید. میتوانید الگوی تار عنکبوت را روی پارچه ببینید. اما این ترانسپرنت (دارای نواحی بیرنگ در پس زمینه) نیست. برای ایجاد ناحیه ترانسپرنت، رنگ سیاه را حذف میکنم. 

Applied textureApplied textureApplied texture
تکسچر اعمال شده

مرحله 6

تکسچری مشابه را از کانال Diffuse بکشید و به کانال Opacity ببرید. انتخاب Instance را برگزینید و بروی دکمه OK کلیک کنید.

Opacity channelOpacity channelOpacity channel
کانال Opacity

مرحله 7

حالا میبینید که بخش‌های سیاه ناپدید شده و ترانسپرنت میشود.

Transparent textureTransparent textureTransparent texture
تکسچر ترانسپرنت

2. شبیه‌سازی تار عنکبوت

مرحله 1

در حالیکه cloth انتخاب شده، بروی دکمه Simulate کلیک کنید. شبیه‌سازی شروع میشود و میتوانید شبیه سازی تار عنکبوت را در صفحه نمایش viewport ببینید.

Simulate buttonSimulate buttonSimulate button
دکمه simulate (شبیه سازی)

مرحله 2

بروی کلید F10 را فشار دهید و پنجره Render Setting (تنظیمات رندر) را باز کنید. شبیه‌سازی را بصورت توالی تصویر تا 200 فریم در فرمت TGA 32bits رندر بگیرید.

Render Setting windowRender Setting windowRender Setting window
پنجره تنظیمات رندر

مرحله 3

برنامه افترافکت را باز کنید. من یک سکانس زنده دارم که بعنوان یک کامپوزیشن آنرا وارد میکنم. من باید شبیه‌سازی تار عنکبوت را در صحنه کامپوزیت کنم.

Open After EffectsOpen After EffectsOpen After Effects
افترافکت را باز کنید

مرحله 4

سکانس تصویر رندر شده تار عنکبوت را وارد کنید و آنرا روی صفحه فوتیج زنده قرار دهید. در حالیکه لایه تار عنکبوت انتخاب شده، به منوی Effect رفته و در Generate ، گزینه Fill را بزنید و افکت را به لایه انتخاب کنید.

رنگ سفید را انتخاب کنید. حال بروی دکمه بازپخش (play) کلیک کنید و بدین ترتیب میتوانید شبیه سازی تار عنکبوت را روی فوتیج واقعی ببینید.

Effect Generate FillEffect Generate FillEffect Generate Fill
در منوی Effect ، و در Generate ، گزینه Fill را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

میتوانید افکت‌های شگرفی را با مدیفایر cloth در نرم افزار 3ds max ایجاد کنید. من در آینده چند نمونه آموزش بیشتر در مورد جوانب مختلف مدیفایر cloth تولید خواهم کرد.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.