7 days of unlimited AE and Premiere Pro templates & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max

ایجاد یک انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

Read Time: 5 mins

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

1. تنظیمات Particle Flow (جریان ذرات)

مرحله 1

ابتدا یک سیستم Particle Flow ایجاد کنید. به بخش Create بروید و در Particle Systems ، گزینه PF Source را انتخاب کنید و آیکون PF Source را به پنجره نمایش پرسپکتیو Perspective بکشید و آنرا در شبکه زمین تغییر موقعیت دهید.

PF Source PF Source PF Source
آبجکت PF Source

مرحله 2

حالا کلید 6 را بزنید (یا بروی دکمه Particle View کلیک کنید) تا پنجره‌ی Particle View باز شود.

Particle ViewParticle ViewParticle View
پنجره Particle View

مرحله 3

اپراتورهای Rotation (چرخش) و Shape (شکل) را از بخش Event پاک کنید.

Rotation and ShapeRotation and ShapeRotation and Shape
اپراتورهای Rotation و Shape

مرحله 4

در حالیکه اپراتور Birth انتخاب شده، مقدار 0 را برای Emit Start و 8 را برای Emit Stop وارد کنید و برای Amount مقدار 900 را تنظیم کنید. این بدین معنیست که ذرات از فریم 0 شروع میکنند و در فریم 8 متوقف میشوند و مقدار کل فریم در هر پارتیکل (particles/frame) برابر با 900 خواهد بود.

Birth OperatorBirth OperatorBirth Operator
اپراتور Birth

مرحله 5

در حالیکه اپراتور Speed (سرعت) انتخاب شده، مقدار 415 را برای Speed ، و 400 را برای Variation (دگرگونی) وارد کنید و مقدار Divergence (واگرایی) را روی 90 تنظیم کنید. انتخاب Reverse را فعال کنید.

SpeedSpeedSpeed
اپراتور Speed (سرعت)

مرحله 6

اپراتور Delete را در بخش Event قرار دهید. انتخاب By Particle Age تحت بخش Remove را فعال کنید. مقدار Life Span (طول عمر) را روی 30 و Variation را روی 15 تنظیم کنید.

Delete Delete Delete
اپراتور Delete

مرحله 7

به بخش Create بروید و FumeFX را انتخاب کنید. بروی دکمه FumeFX کلیک کنید و یک شکل مستطیلی حول آیکون PF Source بکشید. این بخش، ناحیه‌ی شبیه‌سازی FumeFX خواهد بود.

FumeFXFumeFXFumeFX
شبیه‌سازی FumeFX

مرحله 8

به بخش Helpers بروید و FumeFX را انتخاب کنید. روی بخش Particle Src کلیک کنید و یک آیکون کوچک از آن در ناحیه شبیه‌سازی FumeFX بکشید.

Particle SrcParticle SrcParticle Src
آبجکت Particle Src

مرحله 9

در حالیکه آیکون Particle Scr انتخاب شده، بروی دکمه Pick Object کلیک کنید و سپس آیکون PF Source را در پنجره نمایش viewport انتخاب کنید تا PF Source را به فهرست منابع پارتیکلی اضافه کنید.

Pick ObjectPick ObjectPick Object
فرمان Pick Object

مرحله 10

مقدار Radius (شعاع) را برای پارتیکل‌های FumeFX افزایش دهید. در این مورد من آنرا روی 10 تنظیم کردم.

RadiusRadiusRadius
Radius (شعاع)

مرحله 11

همینطور میتوانید مقدار Radius را در صورت نیاز انیمیشن کنید.

Animate the radius valueAnimate the radius valueAnimate the radius value
مقدار Radius را انیمیشن کنید.

2. تنظیم FumeFX

مرحله 1

در حالیکه ناحیه شبیه‌سازی FumeFX را انتخاب کردید، بروی آیکون‌های FumeFX Output Preview (پیش نمایش خروجی FumeFX) و Open FumeFX UI (باز کردن رابط کاربری FumeFX) کلیک کنید.

UIUIUI
رابطه کاربری (UI) برای FumeFX

مرحله 2

این کار پنجره‌های FumeFX Output Preview و Open FumeFX UI را باز میکند.

UI windowsUI windowsUI windows
پنجره‌های UI

مرحله 3

بروی سربرگ obj/src کلیک کنید. بروی آیکون Pick Object (دستی که ذره را برمیدارد) کلیک کنید و منبع پارتیکلی FumeFX را در پنجره‌ی viewport انتخاب کنید.

objsrcobjsrcobjsrc
سربرگ obj/src

مرحله 4

بروی دکمه‌ی Start Simulation (شروع شبیه‌سازی) کلیک کنید. میتوانید پیش‌نمایش شبیه‌سازی انفجار را در پنجره پیش‌نمایش خروجی ببینید.

Start SimulationStart SimulationStart Simulation
Start Simulation (شروع شبیه‌سازی)

مرحله 5

کیفیت شبیه‌سازی کمی پایین است. به سربرگ gen بروید و مقدار Spacing (فاصله گذاری) را تا 3 کم کنید.

کم کردن مقدار فاصله‌گذاری باعث میشود کیفیت شبیه‌سازی بهتر شود. شما میتوانید مقدار فاصله‌گذاری را بر اساس نیاز خود کم کنید. اما این کار RAM بیشتری مصرف میکند و فرآیند شبیه‌سازی را آهسته تر میکند. در این مورد من آن را روی 3 تنظیم کردم.

SpacingSpacingSpacing
پارامتر Spacing

مرحله 6

به سربرگ sim بروید و مقدار Maximum Iterations (تعداد حداکثر تکرار) را بروی 60 تنظیم کنید.

simsimsim
سربرگ sim

مرحله 7

به سربرگ rend بروید. بروی آیکون رنگ آتش کلیک کنید و key mode را انتخاب کنید.

rendrendrend
سربرگ rend

مرحله 8

رنگ Fire Gradient (گرادینت آتش) را همچون تصویر زیر تنظیم کنید. گرادینت را با رنگ نارنجی شروع کنید و آن را با رنگ سیاه فید کنید.

Fire GradientFire GradientFire Gradient
گرادینت آتش

مرحله 9

حالا دوباره شبیه‌سازی کنید و فریم رندر شده را ببینید. بهتر از قبل به نظر میرسد.

Rendered frameRendered frameRendered frame
فریم رندر شده

مرحله 10

مقدار Opacity را بروی 0.7 تنظیم کنید.

OpacityOpacityOpacity
پارامتر Opacity

مرحله 11

به سربرگ sim بروید و مقدار Burn Rate را به 10 تغییر دهید.

simsimsim

مرحله 12

همینطور در صورت نیاز میتوانید مقدار Burn Rate (نرخ حریق) را انیمیشن کنید.

Burn RateBurn RateBurn Rate
پارامتر Burn Rate (نرخ حریق)

مرحله 13

مقدار Heat Production (تولید حرارت) را بروی 15 و Heat Expansion (توسیع حرارت) را بروی 3 تنظیم کنید.

Heat Production Heat ExpansionHeat Production Heat ExpansionHeat Production Heat Expansion
پارامترهای Heat Production (تولید حرارت) و Heat Expansion (توسیع حرارت)

مرحله 14

انتخاب Fire Creates Smoke (آتشی که دود ایجاد میکند) را فعال کنید. مقدار Smoke Density (چگالی دود) را بروی 15 و مقدار Temperature Threshold (آستانه دما) را بروی 45 تنظیم کنید.

Fire Creates SmokeFire Creates SmokeFire Creates Smoke
انتخاب Fire Creates Smoke (آتشی که دود ایجاد میکند)

مرحله 15

مقدار X Turbulance (تلاطم در محور X) را بروی 1 تنظیم کنید. در تنظیمات Turbulance Noise (نویز تلاطم)، مقدار Scale را بروی 10 و مقدار Detail را روی 5 تنظیم کنید.

X TurbulenceX TurbulenceX Turbulence
پارامتر X Turbulence (تلاطم در محور X)

مرحله 16

مقدار Temperature Buoyancy (شناوری دما) را بروی 0.2 تنظیم کنید.

Temperature BuoyancyTemperature BuoyancyTemperature Buoyancy
شناوری دما

مرحله 17

من تعدادی نور در صحنه اضافه کردم. یادتان باشد که نور نقشی حیاتی در ایجاد ظاهر کلی صحنه بازی میکند. بنابراین قراردهی نورها باید با دقت انجام شود.

LightsLightsLights
نورهای صحنه

مرحله 18

انتخاب Atmospheric Shadows (سایه‌های جوی) را برای هر نور فعال کنید.

Atmospheric Shadows Atmospheric Shadows Atmospheric Shadows
Atmospheric Shadows (سایه‌های جوی)

مرحله 19

به سربرگ illum بروید و تمامی نورهای omni را را بردارید. انتخاب Multiple Scattering (پراکندگی چندگانه) را فعال کنید.  مقادیر پارامترهای Multiple Scattering را همچون تصویر زیر تنظیم کنید.

illum illum illum
سربرگ illum

مرحله 20

یک بار دیگر مجددا شبیه‌سازی را اجرا کنید و یک تست رندر بگیرید. چیزی مشابه با این را خواهید دید.

Rendered frameRendered frameRendered frame
فریم رندر شده

مرحله 21

رندر تست انفجار را در فریم‌های مختلف ببینید.

Another rendered frameAnother rendered frameAnother rendered frame
فریم رندر شده دیگر

مرحله 22

توجه: یادتان نرود همانطور که در مرحله 18 اشاره شد ، انتخاب Atmospheric Shadows (سایه‌های جوی) را برای نورها فعال کنید. در صورتی که این کار انجام ندهید، نتیجه ‌ی واقعگرایانه‌ای بدست نخواهید آورد.

جمع‌بندی

در بخش بعدی آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور دنباله‌ی دودی و مخروبه ایجاد کنید و کامپوزیت نهایی صحنه را در افترافکت انجام دهید.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new 3D & Motion Graphics tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.