1. 3D & Motion Graphics

روش مدلسازی یک گرگ با استایل Low Poly در سینما فوردی - بخش 1

Scroll to top
Read Time: 6 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

این آموزش قدم به قدم را دنبال کنید تا یک مدل گرگ با استایل Low Poly بسازید و از آن در بازی‌های ویدیویی، طراحی گرافیک و پروژه‌های تصویرسازی استفاده کنید و در عین حال نرم افزار Cinema 4D را هم یاد بگیرید.

مدلسازی سه بعدی پایه، وارد کردن تصویر مرجع، اضافه کردن نور به صحنه و تکنیک‌های پایه رندرینگ برخی از مهارت‌هایی هستند که در این آموزش یاد میگیرید.

در این بخش اول از آموزش دو قسمتی، به شما نشان میدهم:

  • چطور تصاویر مرجع را وارد کنید
  • چطور شرایط انجام کار مدلسازی را مهیا کنید
  • چطور بدن گرگ را مدل کنید
  • چطور سر گرگ را مدل کنید

1. چطور تصاویر مرجع را وارد کنید

مرحله 1

برنامه Cinema 4D را باز کنید. و از دکمه میانی موس استفاده کنید تا در هر جایی از پنجره Viewport کلیک کنید. این کار همه نماها را نمایش میدهد. حالا روی نمای Right کلیک میانی موس را بزنید تا نمای راست را انتخاب کنید.

Multiple viewport by clicking on the middle mouse buttonMultiple viewport by clicking on the middle mouse buttonMultiple viewport by clicking on the middle mouse button
نمایش همه‌ی نماهای دید با کلیک روی دکمه میانی موس

مرحله 2

در بخش Attributes ، به منوی Mode بروید و View Settings را انتخاب کنید.

Attributes tab select Mode View SettingsAttributes tab select Mode View SettingsAttributes tab select Mode View Settings
در بخش Attributes ، به منوی Mode بروید و View Settings را انتخاب کنید.

مرحله 3

در پنجره نمای دید راست (Right)، دکمه Back را بزنید و روی دکمه کنار Image کلیک کنید.

Selecting reference imageSelecting reference imageSelecting reference image
انتخاب تصویر مرجع

مرحله 4

تصویر مرجع را از مرورگر فایل سیستم انتخاب کنید و آنرا باز کنید. در این آموزش ما از پروفایل یک سمت گرگ استفاده میکنیم تا در انجام این کار به ما کمک کند.

Reference image shown in the backgroundReference image shown in the backgroundReference image shown in the background
تصویر مرجع نشان داده شده در تصویر زمینه

2. چطور شرایط انجام کار مدلسازی را مهیا کنید

مرحله 1

با وارد کردن مقدار درصد یا استفاده از نوار کنار پارامتر transparency مقدار شفافیت تصویر مرجع را افزایش دهید. برای این آموزش مقدار را روی 70 درصد تنظیم میکنیم.


Setting transparency to 70Setting transparency to 70Setting transparency to 70
تنظیم مقدار Transparency روی 70

مرحله 2

برای ساخت مدل گرگ، لازم است یک آبجکت Loft ایجاد کنید. روی دسته آبجکت Subdivision Surface کلیک کنید و آبجکت Loft را انتخاب کنید.

Selecting LoftSelecting LoftSelecting Loft
انتخاب آبجکت Loft

مرحله 3

تگ Phong را از آبجکت Loft حذف کنید. این عمل کارکرد هموار کردن مدل را غیرفعال میکند و به این صورت مطمئن هستیم که ظاهر Low Poly بدست خواهیم آورد.

Removing the Phong TagRemoving the Phong TagRemoving the Phong Tag
حذف کردن تگ Phong

مرحله 4

در دسته آبجکت Pen ، آبجکت n-Side (چند وجهی) را انتخاب کنید. این کار پولی‌گان‌هایی ایجاد میکند که از آنها برای ایجاد مدل Low Poly گرگ استفاده خواهیم کرد.

Selecting n-SideSelecting n-SideSelecting n-Side
انتخاب چندوجهی

مرحله 5

چندوجهی n-Side را زیر آبجکت Loft ببرید. این کار آپشنی را فعال میکند که پولی گان را ویرایش کنید.

Moving n-Side below LoftMoving n-Side below LoftMoving n-Side below Loft
قرار دادن n-Side زیر Loft

مرحله 6

از ابزار Move استفاده کنید تا آبجکت n-Side را طوری قرار دهید که همراستا با سمت چپ گرگ در تصویر مرجع باشد.

Positioning n-Side to fir the reference imagePositioning n-Side to fir the reference imagePositioning n-Side to fir the reference image
قرار دادن n-Side در راستای تصویر مرجع

3. چطور بدن گرگ را مدل کنیم

مرحله 1

در پنل Object Manager مطمئن شوید که آبجکت n-Side انتخاب شده است.

n-Side is selectedn-Side is selectedn-Side is selected
آبجکت n-Side انتخاب شده

مرحله 2

از ابزار Move استفاده کنید و کلید Control را روی صفحه کلید نگه دارید و کلیک  را روی فلش ببرید. نشانگر موس باید به شکلی تغییر کند که حاکی از این باشد که میتوان پولی گان ها را تکثیر کرد. در اینجا خیلی ساده کلیک کنید و بکشید تا برای گرگ پولی گان ایجاد کنید.

Duplicating polygonsDuplicating polygonsDuplicating polygons
تکثیر پولی گان ها

مرحله 3

از ابزار Scale استفاده کنید تا اسکیل شکل پولی گان را کم یا زیاد کنید تا همینطور که به نقاط بخصوصی از بدن گرگ میرسد با تصویر مرجع مطابقت داشته باشد. برای مثال، اسکیل پولی گان را تا حدی کم کنید تا به ابتدای ران برسید همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

Using the scale toolUsing the scale toolUsing the scale tool
استفاده از ابزار scale

مرحله 4

از ابزار Rotate استفاده کنید و جهت پولی گان را تغییر بدهید تا شکل بدن گرگ را مطابق با تصویر مرجع دنبال کند.

Using the Rotate ToolUsing the Rotate ToolUsing the Rotate Tool
استفاده از ابزار Rotate

مرحله 5

به استفاده از ترکیبی از ابزار Move و Rotate و Scale ادامه دهید تا اینکه کل بدن گرگ را پوشش دهید.

Modelling the shape of the body using the image referenceModelling the shape of the body using the image referenceModelling the shape of the body using the image reference
مدلسازی شکل بدن گرگ با استفاده از تصویر مرجع

مرحله 6

با استفاده از دکمه میانی موس و انتخاب نمای دید Perspective به این حالت نمایش برگردید.

Body of the Wolf in perspective viewBody of the Wolf in perspective viewBody of the Wolf in perspective view
بدن گرگ در نمای دید Perspective

مرحله 7

مطمئن شوید که ابجکت Loft انتخاب شده است. این کار آپشن‌های جدید را در گوشه سمت راست پایین صفحه فعال خواهد کرد.

Loft selectedLoft selectedLoft selected
آبجکت Loft انتخاب شده

مرحله 8

تیک گزینه Linear Interpolation را بزنید. حالا سه پارامتر Mesh Subdivision U و Mesh Subdivision V و Isoparm Subdivision U را تنظیم کنید تا ظاهر با استایل Low Poly را مطابق دلخواه خود ایجاد کنید.

Editing the Loft propertiesEditing the Loft propertiesEditing the Loft properties
ویرایش پارامترهای آبجکت Loft

مرحله 9

مراحل بالا را تکرار کنید تا بخش‌های دیگر بدن مثل دم گرگ را بسازید.

Adding the tail to the body of the WolfAdding the tail to the body of the WolfAdding the tail to the body of the Wolf
اضافه کردن دم به بدن گرگ

4. چطور سر گرگ را مدل کنیم

مرحله 1

مراحل بالا را تکرار کنید و با ترکیبی از ابزار Move و Rotate و Scale سر گرگ را بسازید.

Modelling the Wolfs headModelling the Wolfs headModelling the Wolfs head
مدلسازی سر گرگ

مرحله 2

با رفتن به منوی Cube و انتخاب Pyramid یک هرم ایجاد کنید. از این استفاده میکنیم تا گوش گرگ را ایجاد کنیم.

Selecting Pyramid tool from menuSelecting Pyramid tool from menuSelecting Pyramid tool from menu
انتخاب آبجکت Pyramid (هرم) از منو

مرحله 3

از ابزار Scale استفاده کنید تا اسکیل هرم را تا اندازه‌ای کاهش دهید که برای گوش گرگ مناسب باشد.

Scaling down the pyramidScaling down the pyramidScaling down the pyramid
کم کردن اسکیل مخروط

مرحله 4

از ابزار Move و Rotation استفاده کنید تا هرم را بالای سر گرگ قرار دهید.

Adding the ear to the headAdding the ear to the headAdding the ear to the head
اضافه کردن گوش به سر

مرحله 5

به نمای دید پرسپکتیو برگردید (با استفاده از دکمه میانی موس) و هرم را به بخش صحیح سر گرگ ببرید. میتوانید از ابزار Move و Rotation استفاده کنید تا این کار را انجام دهید. مطمئن شوید که پای هرم داخل سر گرگ قرار میگیرد.

Moving the ear to the correct position on the headMoving the ear to the correct position on the headMoving the ear to the correct position on the head
جابجا کردن گوش به موقعیت درست روی سر

مرحله 6

وقتی از موقعیت گوش راضی شدید، روی دکمه Make Editable در گوشه سمت چپ بالای پنجره نمایش کلیک کنید (مطمئن شوید که هرم انتخاب شده)

Rotating the earRotating the earRotating the ear
چرخاندن گوش

مرحله 7

روی دکمه Points کلیک کنید این کار به شما اجازه میدهد تا نقاطی که از آبجکت انتخاب کردید (در این حالت، هرم) را ویرایش و جابجا کنید.

Selecting the points buttonSelecting the points buttonSelecting the points button
انتخاب دکمه ویرایش نقاط

مرحله 8

نقطه بالایی هرم را انتخاب کنید و از ابزار Move استفاده کنید تا ارتفاع گوش را زیاد کنید.

Editing the points of the earEditing the points of the earEditing the points of the ear
ویرایش نقاط گوش

مرحله 9

روی دکمه Polygons کلیک کنید. این کار شما را قادر میسازد تا پولی‌گان‌های آبجکتی که انتخاب کردید (در این حالت، هرم) را ویرایش و جابجا کنید.

Selecting the polygons buttonSelecting the polygons buttonSelecting the polygons button
انتخاب دکمه ویرایش پولی گان

مرحله 10

از ابزار Move استفاده کنید و وجه جلو را عقب ببرید تا گوش باریکتر شود. همینطور میتوانید از ابزار Rotation استفاده کنید تا شکل گوش را بچرخانید و تغییر دهید. وقتی که ویرایش گوشی که ساختید را تمام کردید، حالت ویرایش Model را دوباره انتخاب کنید. (قرار گرفته در پایین Make Editable)

Editing the polygons of the earEditing the polygons of the earEditing the polygons of the ear
ویرایش پولی‌گان‌های گوش

مرحله 11

مطمئن شوید که هرم انتخاب شده. در بالای صفحه نمایش، نشانگر را روی دکمه Array ببرید و کلیک کنید و نگه دارید تا یک منو باز شود. دکمه Symmetry را انتخاب کنید. سپس آبجکت هرم (Pyramid) را در Symmetry قرار دهید.

Adding a symmetry modifier to the earAdding a symmetry modifier to the earAdding a symmetry modifier to the ear
افزودن مدیفایر Symmetry (تقارن) به گوش

مرحله 12

از ابزار Move استفاده کنید تا مطمئن شوید که گوش‌ها در محل درستی ظاهر میشوند.

Moving the ears to the right placeMoving the ears to the right placeMoving the ears to the right place
جابجا کردن گوش به موقعیت صحیح

بزودی...

در بخش دوم آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور:

  • گردن گرگ را مدل کنید
  • پاهای گرگ را مدل کنید
  • پنجه‌ی گرگ را مدل کنید
  • چطور طراحی را برای رندر آماده کنید
  • چطور یک زمینه بک گراند ایجاد کنید
  • چطور نورپردازی کنید و صحنه را رندر کنید


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new 3D & Motion Graphics tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.