Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. 3D & Motion Graphics
  2. 3D Studio Max
Cgi

Dva Způsoby Jak Vygenerovat Z-Depth ve 3ds Maxu

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Czech (Čeština) translation by Vojtěch Moravec (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

1. Z Depth s mental rey rendrem

Krok 1

Vytvořil jsem velmi jednoduchou scénu pro znázornění. Tato scéna obsahuje několik koulí. Také jsem na ně aplikoval několik materiálů a nastavil render na Mental Ray. Také jsem připravil kameru.

Creating a simple scene
Vytváření jednoduché scény

Krok 2

Přidal jsem a vytvořil pár Omni světel na scénu. Také jsem zvolil Ray Traced Shadows jako typ stínů.

Ray traced shadow
Ray traced stíny

Krok 3

Stiskněte F10 klávesu k otevření okna s nastavením renderu (render setup) .V okně nastavení renderu nastavte ,minimální hodnotu na  4 maximální hodnotu na 16. Vyberte Mitchell pro typ filtru (Filter Type).

Renderer
Okno s nastavením renderu

Krok 4

Teď vyrenderujte scénu. Vypadá hezky, ale depth (hloubka), stále chybí. Můžeme vylepšit celkový vzhled přidáním Z Depth passu (filtru).

Rendering the frame
Vyrenderování snímku

Krok 5

Z depth pass je vlastně, obrázek ve stupních šedi, podobný alpha channelu (kanálu), použitý ke grafickému znázornění hloubky. V Z-Depth passu (filtru), je každému pixelu na scéně přiřazen odstín šedi od 0 do 255, který znázorňuje jeho vzdálenost od kamery. 

Objekty nejblíž kameře jsou bílé a objekty nejdále kameře jsou černé. Celé kompozici to dodává na reálnosti a obrazu hloubky. Podívejte se na obrázek před a po přidání Z-Depth filtru.

Z Depth
Z Depth

Krok 6

Podívejte se jak jsem vytvořil Z Depth pass pomocí mental ray renderu. Stiskněte F10 klávesu k otevření okna s nastavením renderu . V záložce Render Element , klikněte na Add tlačítko a vyberte Z Depth z nabídky. Klikněte na OK.

Adding Z Depth pass
Přidaní Z-Depth passu

Krok 7

Zmáčkněte F9 k vyrenderování snímku. Můžete vidět stupně šedi Z Depth passu. Objekty nejblíže kameře jsou bíle a ty nejdále kameře naopak černé. Tohle, ale není správný Z-Depth pass, protože neznáme přesnou vzdálenost objektů od kamery.

Z Depth pass rendered frame
Vyrenderovaný snímek Z-Depth passu

Krok 8

Ke zjíštění přesné vzdálenosti objektů od kamery nám pomůžou, Z Min a Z Max hodnoty. Z Min definuje vzdálenost mezi kamerou a nejblížším objektem. A Z Max vzdálenost mezi kamerou a nejvzdálenějším objektem.

Z Depth element parameters
Z Depth element vlastnosti

Krok 9

Ke změření vzdálenosti potřebujeme metr (tape). Takže, zvolíme Helpers > Tape a nakreslíme čáru od kamery k nejbližší kouli.

Using tape
Použití metru

Krok 10

Klikněte na hlavičku metru a zjístíte vzdálenost Z Min.

Z Min value
Vzdálenost Z Min

Krok 11

Opište hodnotu do Z Min kolonky.

Z Min value
Vzdálenost Z Min

Krok 12

Vyberte cíl metru a přesuňtě jej vedle nejvzdálenější koule. Vybraním hlavičky dostaneme Z Max vzdálenost.

Z Max value
Vzdálenost Z Max

Step 13

Opište tuto hodnotu do Z Max kolonky.

Z Max value
Vzdálenost Z Max

Krok 14

Stiskněte F9 k vyrenderování snímku. Teď by jste měli dostat perfektní Z Depth pass.

Final Z Depth pass
Finální Z Depth pass

2. Z Depth pomocí MAXScriptu

Krok 1

Michele Marcelli napsal velmi užitečný skript, k vytvoření Z Depth. Můžete jít na www.scriptspot.com k získání skriptu. Nejlepší na tom je, že skript je zadarmo.

Free script
Volný skript

Krok 2

Stáhněte a nainstalujte skript. Normálně musíte, přesunout skript do složky Scripts, která se nachází ve složce kde je naisntalovám 3Ds Max.

Install the script
Instalace skriptu

Krok 3

Zpátky v 3Ds Maxu, vyberte MAXScript > Run Script. Toto otevře prohlížeč, vyberte náš skript a klikněte na Open, což otevře okno skriptu.

Run Max Script
Spuštění skriptu

Krok 4

Klikněte na Pick and Select Camera (vybrat kameru). Zmáčkněte H k otevření Pick Object (vybrat objekt) okna a zde vyberte vaší kameru.

Pick camera
Zvolení kamery

Krok 5

Klikněte na Preview Z-Depth (Selected Camera). Během pár sekund uvidítě náhled Z Depth passu. Výsledek vypadá celkem dobře, ale taky je zrnitý. Pohrajeme si s pár parametry.

Preview Z Depth
Náhled Z-Depth passu

Krok 6

Můžete si pohrát s Z Min and Z Max parametry k získání požadovaného výsledku. Pokáždě, když potřebujete náhled aktualizovat klikněte na preview.

Z Min and Z Max
Z Min and Z Max

Krok 7

Když jste již s výsledkem spokojeni, klikněte na Render VFB. Toto Vám ukáže finální výsledek.

Final rendered frame of Z Depth pass
Finální render ze Z-Depth passu

3. Compositing (Finální skládání)

Krok 1

Otevřete oba Diffuse(normální) a Z Depth pass rendery ve Photoshopu.

Open Photoshop
Otevření photoshopu

Krok 2

Se Z Depth vybranou vrstvou, zmáčkněte Crtl-A k vybrání celého obrázku a potom Ctrl-C ke zkopírování obrázku.

Copy the Z Depth image
Kopírování Z-Depth obrázku

Krok 3

Nyní zrušte výběr Z Depth vrstvy a vyberte Diffuse vrstvu. Poté se přesuňte do Channels (kanály) záložky.

Open Channels tab
Otevření záložky s kanálama

Krok 4

V pravém horním menu, klikněte na šipku dolů a vyberte New Channel (Nový kanál) z nabídky.

New Channel
Nový kanál

Krok 5

Otevře se okno nového kanálu (New Channel), pojmenujte jej třeba Aplha 1.

Rename the channel
Přejmenování nového kanálu

Krok 6

S vybraným Alpha 1 kanálem, zmáčkněte Ctrl-V k nakopírování Z Depth obrázku.

Paste the channel
Vložení kanálu

Krok 7

Jděte do Layer (vrsty) panelu ještě jednou. Nyní s vybranou Diffuse vrstvou, pokračujte do Filter > Blur > Lens Blur (Filtry > rozmazání > rozmazání čočky).

Apply Lens Blur filter
Aplikujte filtr rozmazání čočky

Krok 8

Otevře se okno rozmázání čočky (Lens Blur). Obraz vypadá zcela rozmazaný, nezaostřený.

Lens Blur window
Okno rozmazání čočky

Krok 9

Vyberte Alpha 1 jako Source (zdrojový) kanál a nastavte Blur Focal Distance (Vzdálenost rozmazání čočky) na 255. Nyní uvidíte hloubku v obraze, některé objekty zůstavají zaostřené a jiné jsou nezaostřené. Tohohle jsme dosáhli díky Z-Depth passu. Můžete kontrolovat zaostření, hodnotu rozmazání pomocí parametrů v Lens Blur (rozmazání čočky) efektu.

Setting the parameters
Nastavení parametrů

Závěr

Doufám, že jste si užili tyto způsoby vytváření Z-Depth passu v 3Ds Maxu. Skript napsaný Michele Marcelliem je nejrychlejší cesta jak dostat Z-Depth pass . Tento skript je naprosto zdarma, pokud se vám však zalíbí, můžete darovat jeho autorovi peněžní dar jako dík. To už záleží jen na vás.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.