Unlimited AE and Premiere Pro templates, videos & more! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. 3D & Motion Graphics
 2. Workflow

Úvod do základů skriptování v After Effects

by
Read Time:8 minsLanguages:

Czech (Čeština) translation by Karel Krkoska (you can also view the original English article)

Současně s naším nedávným návodem script development workflow, si projdeme základní koncept a osvědčené postupy, důležité pro začátek psaní After Effect skriptů. Projdeme si obvyklé After Effects akce jako: vytváření projektů, vytváření kompozic, vrstev, tvarů, přídávání efektů, změny hodnot a výrazů, používání fontu, přídání klíčových framů, používání funkcí, atd.

After Effects skripty na VideoHive

Pokud hledáte rychlé řešení s After Effects skriptem, existuje skvělá kolekce na VideoHive. Nebo můžete zvážit poskytování svých skriptů jako autor!


Psaní vašeho prvního skriptu

Jak je napsáno v After Effects instalačním balíku a návodu, skripty jsou soubory, které používají jazyk Adobe ExtendScript. ExtendScript je nástavba na JavaScript používána několika Adobe aplikacemi jako je Photoshop, Illustrator a InDesign. ExtendScript je dobrý a efektivní způsob, jak dosáhnout čehokoliv chcete v After Effects.

Skripty používají Adobe ExtendScript jazyk, který je nástavbou JavaScriptu používanou několika Adobe aplikacemi jako je Photoshop, Illustrator a InDesign

Tento návod projde základní koncepty a osvědčené postupy, důležité pro začátek psaní After Effects skriptů.


Vytvoření naší prvni kompozice

Začneme použitím

metody

objektu a obalení do závorek

ten

objekt je základem téměř všeho, jak je vidět na schématu:

Toto schéma je v Adobe After Effects CS6 Scripting Guide stejně jako většina toho co budu vysvětlovat v tomto návodu.

Nyní vytvoříme kompozici pomocí

podobjekty objektu

které obsahují projekt vytvořený v prvním řádku a

pod-objekt který jím dává přístup k adresářům a kompozici, kterou vidíte v projektovém oknu After Effects.


Čištění našeho kódu

Psaní čistého a udržitelného kódu je velice důležité. Už nepíšeme rychlé a špinavé výrazy. Protože chceme aby naše skripty byly jednoduše škálovatelné, musíme uctívat zásady JavaScript komunity.

Takže izolujeme klíčová data do proměnných a pojmenujeme je podle jejich obsahu. Také přidáme podmínky pro případ že v našem After Effects souboru již existuje projekt nebo kompozice.

Tohle

klíčové slovo indikuje, že následující proměnná je nová. Proto na 9. řádku už nepoužíváme

klíčové slovo, protože chceme použít

's hodnotu (kterou jsme právě vytvořili).

Zde je, řádka po řádce, co jsme udělali:

 • Řádek 3: vytvoření nové proměnné

  který se bude rovnat

  pokud

  není nedefinovaný jinak se bude rovnat

  .

 • Řádek 6: vytvoření nových proměnných

  a

  obě se rovnají novému poli hodnot.

 • Řádek 7: vytvoření nové proměnné

  která obsahuje jméno, které dáme naší kompozici.

 • Řádek 8: vytvoření nové proměnné

  která se bude rovnat

  s vlastností

  našeho objektu. Pokud není nedefinována a jinak by se rovnal výsledku

  metody

  pod-objektu

  kterému pošleme pole argumentů obsahující:

  • Jméno kompozice
  • Šířku kompozice
  • Výšku kompozice
  • Poměr pixelu kompozice
  • Čas (v sekundách) kompozice
  • Frekvenci snímků kompozice
 • Řádek 9: použití

  metody

  která otevře časovou osu pro tuto kompozici

Ano, je to mnoho metod a vlastností. Znovu se budete muset podívat na Adobe After Effects CS6 Scripting Guide abyste se naučili o objektech a jejich metodách a vlastnostech. Tento návod je napsán opravdu velmi dobře a rychlé hledání pro Project object vás ihned navede k správné informaci.


Rychle koncepty Javascriptu

 • Proměnné: mohou ukládat hodnotu, pole hodnot nebo objekt.
 • Pole: obsahuje několik hodnot. Pole mohou být deklarovány dvěma způsoby.
 • Funkce: Část kódu je navržena pro provedení určitého úkolu.
 • Objekt: Objekt je trochu složitější, ale pro teď musíte vědět, že má vlastnosti a metody.
  • Vlastnost: podobná proměnné
  • Metoda: podobné volání funkce

Přídání Undo skupin

Protože se provede mnoho operací, chcete rozhodnout co se stane když stisknete

/

To je velice jednoduché, jen musíte obalit kód

a

metody

objektu. Tato metoda bere jeden argument, který je jméno zobrazené v After Effects

menu.


Vytvoření vrstvy pozadí

Pro vytvoření vrstvy pozadí použijeme

pod-objekt naší

Zavoláme

metodu a  pošleme tyto argumenty:

 • vrstva barvy
 • Pole float čísel (mezi 0 a 1). Por získání hodnoty musíte dělit každou z vašich RGB hodnot 255 nebo použít tento jsFiddle, který jsem vytvořil: http://jsfiddle.net/seblavoie/mezGe/43/embedded/result/
 • Název vrstvy
 • Šířka vrstvy
 • Výška vrstvy
 • Poměr pixelů vrstvy

Přídání grid efektu

Nejlepší způsob pro vytvoření našeho středového kříže je pomocí Gridu na naší vrstvě pozadí. Pro to použijeme naši

proměnnou, která odkazuje

a my použijeme její

vlastnost.

Existují věci kterých byste si měli všimnout. Nejdříve

metoda je řetězovatelná, což znamená, že ji můžete zavolat několikrát k dosažení pod-vlastnosti, kterou chcete.

 • : krytí vrstvy.

 • : krytí efektu gridu.

Druhá, použijeme metodu

Když chceme nastavit hodnotu, ale ne když chceme nastavit výraz.


Vytvoření wipe vrstvy

Pro přidání wipe efektu, vytvoříme novou vrstvu a použijeme radiální wipe efekt.

Použili jsme metodu

k nastavení keyframes a 

vytvořili smyčku (dává smysl, že?).


Přidání vrstvy textu

Hraní si s textem je trochu jiné, protože musíte přímo měnit zdroje textu.

My změnili hodnoty vlastnosti našeho textu a použili

pro přeposlaní do naší textové vrstvy. Také jsme použili jednoduchý výraz pro náš odpočet.

je Javascript funkcí, která odebere decimální část čísla. Potom vystředíme kotevní bod pomocí

metody.


Přidání elips

Pro přidání elips použijeme

metodu a dáme ji vektorovou skupinu a vektorový tvar. Také vytvoříme malou funkci, abychom se vyhnuli opakování kódu.

Řádek 5 je opravdu důležitý, protože nenajdete

vlastnost ani v dokumentaci nebo vašem After Effects interfacu, díky Danu Ebbertovi za pomoc (http://forums.creativecow.net/thread/227/22280).

My jsme použili vlastní malou funkci místo duplikování elips. Můžete používat funkce jak se vám zlíbí.

Základní pravidlo palce: pokud kopírujete a vkládáte text, zvažte vytvoření funkce.

Pro zbytek jsme pouze modifikovali vlastnosti tvaru. Můžete se odkázat na Adobe After Effects CS6 Scripting Guide 

Možná jste si všimli

že řádek vypadá jinak, než co jsme doposud napsali. Výsledek bude stejný a neexistuje špatný nebo dobrý způsob, je to osobní styl, kterému se můžete, ale  nemusíte přizpůsobit.


Shrnutí

Možnosti skriptování jsou nekonečné a mohou být opravdu mocným nástrojem, jakmile jsou ovládnuty. Zde je více dokumentace o skriptování a Javascriptu:

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.